Tabletkoulu vastaa koulumaailman muuttuviin tarpeisiin uusilla nimityksillä

Sähköisiä oppimateriaaleja ja oppimisen työkaluja kehittävä Tabletkoulu on nimittänyt joulukuun aikana viisi henkilöä uusiin työtehtäviin. Mari Soikkeli on aloittanut Tabletkoulun kustannus- ja kehitysjohtajana, Sanna Sillankorva kustannuspäällikkönä, Miikka Salavuo johtavana asiantuntijana, Jani Ruohomeri asiakkuuspäällikkönä ja Teppo Hudson tuote- ja kehityspäällikkönä. ”Nykyaikaisen oppimiskokonaisuuden tuottamiseen tarvitsemme monipuolisen työryhmän. Digitalisaation avulla voimme tukea uuden opetussuunnitelman muokkaamaa kouluympäristöä ainutlaatuisella tavalla, mutta se myös vaatii jatkuvaa kehitystä ja havainnointia. Tabletkoulu on vakiinnuttanut asemansa uudenlaisen sähköisen oppimateriaalin edelläkävijänä. Yrityksemme kasvaa ja uusilla nimityksillä vahvistamme kykyämme toimia jatkossakin ketterästi, opettajien ja oppilaiden muuttuvia tarpeita tarkkaan kuunnellen”, kertoo Tabletkoulun toimitusjohtaja Jukka Meklin.  

Tabletkoulu haastaa perinteiset kustantajat ja toimintatavat kehittämällä sähköisiä oppimateriaaleja 13 hengen tiimin ja yli 200 oppikirjailijan voimin. 20 vuoden kustannuskokemuksella kustannus- ja kehitysjohtaja Mari Soikkeli vastaa sisällöntuotannosta ja yrityksen toiminnan kehityksestä. Opettajina toimineet asiakkuuspäällikkö Jani Ruohomeri ja kustannuspäällikkö Sanna Sillankorva tuovat taustansa myötä tiimiin tuoreen koulumaailman näkökulman.

Yrityksen perustajiin lukeutuva Miikka Salavuo vastaa Tabletkoulun pedagogisesta kehityksestä ja keskittyy tähän kriittiseen tarpeeseen entistä vahvemmin johtavan asiantuntijan roolissa. ”Uudessa opetussuunnitelmassa ja ylipäätään yhteiskunnassa korostuvat entistä vahvemmin oppimisen taidot. Myös oppimisen näkyväksi tekeminen, oppimista käynnistävän toiminnan tukeminen ja oppilaan aktiivinen rooli oppijana ovat entistä keskeisemmässä asemassa. Näiden tarpeiden täyttämiseen digitalisaatio tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden. On toki tärkeää muistaa, että digitalisaatio ei ole itseisarvo eikä sen avulla ole tarkoitus kokonaan korvata, vaan ennemminkin tukea jo hyväksi havaittuja opetuksen ja oppimisen käytänteitä. Keskustelen päivittäin Tabletkoulua käyttävien opettajien kanssa ja analysoin palautetta. Olen huomannut, kuinka monen opettajan ennakkoluulot ovat muuttuneet, kun he ovat ymmärtäneet, mitä kaikkea perinteiseen e-kirjaan verrattuna Tabletkoulu tarjoaa ja miten se opettajan arkea helpottaa.  Saamme päivittäin myös arvokasta tietoa siitä, miten voimme omaa palveluamme kehittää eteenpäin”, kertoo Salavuo 

Tabletkoulun oppimisympäristö ja oppimateriaalit on rakennettu vastaamaan koulujen pedagogisiin tarpeisiin. Digitaalisuuden avulla Tabletkoulu pystyy esimerkiksi reagoimaan ketterästi opetuksen tarpeisiin päivittämällä materiaaleja heijastamaan ajankohtaisia asioita, tekemään oppilaan edistymisen näkyväksi ja huomioimaan erilaisten oppijoiden oppimisprosesseja. ”Koulumaailmassa käynnissä oleva murros on merkittävä. Digitalisaatio on vain osa käynnissä olevaa pedaloikkaa, mutta uuden opetussuunnitelman ohjaamana digitalisaatio on lähtenyt kiihtyvällä vauhdilla liikkeelle kaikilla kouluasteilla ja hyviä kokemuksia ja käytäntöjä syntyy nyt jatkuvasti ympäri Suomea”, summaa Meklin.

Vasemmalta: Jani Ruohomeri, Teppo Hudson, Sampsa Rydman, Katja Laaksonen, Sanna Sillankorva, Mari Soikkeli, Jukka Meklin

 

Lisätiedot: Jukka Meklin, Tabletkoulu, 050 486 7161, jukka.meklin@tabletkoulu.fi

Lehdistöyhteydet ja kuvat: Susanne Sairo, Republic of Communications, 050 325 8061, susanne.sairo@republic.fi 

Tabletkoulu Oy on uudenlainen oppimateriaalikustantamo, joka tuottaa sähköisiä oppimateriaaleja ja helppokäyttöisiä työkaluja perusopetukseen ja lukioon. Tabletkoulua voi käyttää joko tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Tabletkoulu työllistää tällä hetkellä suoraan 13 henkilöä. Lisäksi se työllistää välillisesti yli 200 oppikirjailijaa.

Tilaa

Multimedia

Multimedia