Tabletkoulun uusi palvelu muuntaa tekstin puheeksi – oppiminen tasavertaistuu


Digitaalisten palvelujen saavutettavuusdirektiivi haastaa oppimateriaalikustantajat

Tabletkoulu tuo puhesynteesin osaksi lukiosisältöjä ensimmäisenä oppimateriaalikustantajana Suomessa. Se ottaa käyttöön digitaalisissa lukiomateriaaleissaan Readspeaker-puhesynteesipalvelun, joka muuntaa tekstin puheeksi ja sisältää muitakin oppimista tukevia aputoimintoja.
 

Kyse on tekstin puheeksi muuntavasta toiminnosta, joka antaa äänen sähköisille lukiokursseille. Readspeakerin puhesynteesi on toteutettu nauhoittamalla useita tunteja suomalaisen ääninäyttelijän puhetta, minkä jälkeen äänitteet pilkotaan foneemeiksi ja äänneyhdistelmiksi puheen generointia varten. Valmiin puhesynteesin takana on yli puolen vuoden työ.
 
Readspeakerin avulla myöskään haasteellisessa tilanteessa olevat opiskelijat eivät jää yhtään jälkeen, vaan saavat nauttia samasta ajantasaisesta tiedosta kuin muutkin.

“Minulla on ollut aikaisempina vuosina opiskelija, jolla oli näkövamma. Hän käytti äänikirjoja ja painos oli aina vanha. Opiskelija pärjäsi hyvin, mutta se edellytti sitä, että minä tein hänelle aina tiivistelmät tekstistä Wordille ja sanallistin kaikki uudet grafit tunnilla. Koulumaailmasta on puuttunut tähän päivään asti oppimateriaali, jossa ei tehdä kompromisseja tämän asian suhteen”, iloitsee historian ja yhteiskuntaopin opettaja Niina Väntänen Kallion lukiosta.

 
Ruotsissa Readspeaker on jo laajasti käytössä oppimateriaaleissa. Tabletkoulu on testannut puhesynteesin toimivuutta lukuvuoden ajan neljässä eri lukiokurssissa, ja tulokset ovat olleet rohkaisevia Suomessakin.
 
”Positiivista palautetta on tullut paljon ja hyvin erilaisilta oppijoilta. Osa oppilaista on tukenut lukemistaan kuuntelemalla samalla sisällön kuulokkeista, eräskin oppilas kertoi tehneensä harjoituksia samalla, kun kuunteli tekstiä”, kertoo Soikkeli.
 
”Readspeakerin toteutuksessa ei ole kyse vain tekstin puheeksi muuttavasta tekniikasta vaan siihen liittyy myös ruudulta lukemista helpottavia pedagogisia toimintoja, kuten tekstin kohdistin ja yksinkertaistettu näkymä. Tabletkoulu haluaa osaltaan edistää yhdenvertaisuutta erilaisten oppijoiden kesken. Äänen ja esimerkiksi korostetun tekstin yhdistelmä voi auttaa ketä tahansa ymmärtämään opittavaa sisältöä paremmin. Saavutettavuus ei koske vain erityisryhmiä, vaan tästä hyötyvät kaikki. Nyt kirjan voi ottaa mukaan lenkille, treeneihin tai vaikka pimeään bussiin. Äänisynteesin etu on se, että se pysyy ajan tasalla jatkuvasti päivittyvien sisältöjemme kanssa”, tiivistää kustannus- ja kehitysjohtaja Mari Soikkeli.
 

Saavutettavuusdirektiivi

Saavutettavuus teknologiassa tarkoittaa verkkopalvelun helppoa lähestyttävyyttä kaikille ihmisille. Saavutettavuudella on useita eri osa-alueita, eikä se rajoitu pelkästään fyysisiin tiloihin vaan koskee myös opetusmateriaaleja. “Teknologian kehittyminen ja digitaaliset oppimateriaalit ovat mahdollistaneet aivan uuden tavan oppia ja opettaa, kun sisällöt voidaan tarjota monessa eri muodossa ajasta ja paikasta riippumatta tekstinä, kuvana, videona ja audiomuodossa, mistä hyötyvät suuresti myös erityisryhmät. Saavutettavat oppimateriaalit helpottavat myös opettajien työtä, koska niillä voidaan saavuttaa myös erityistä tukea tarvitsevat oppilaat. Tämä lisää yhdenvertaisuuden tunnetta”, toteaa itsekin opettajana työskennellyt Readspeakerin myyntiedustaja Satu Vuorela.
 
Euroopan unionin direktiivi julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta tuli voimaan 22.12.2016. Jäsenvaltioiden kansalliset lait ja asetukset sekä hallinnolliset määräykset tulee saattaa direktiivin mukaisiksi 23.9.2018 mennessä. Direktiivi edellyttää jäsenvaltioiden kouluilta saavutettavuusvaatimusten huomioon ottamista myös oppimateriaaleissa. Saavutettavuutta koskeva lainsäädäntö on siinä vaiheessa, että lausuntokierros digitaalisten palvelujen saavutettavuusdirektiivin vaatimusten viemisestä kansalliseen lainsäädäntöön on nyt ohi. Ehdotettavalla lailla pyritään edistämään digitaalisten palvelujen laadukasta ja tietoturvallista tarjoamista julkisella sektorilla sekä saavutettavuusvaatimuksilla parantamaan yhteiskunnan erityisryhmien edellytyksiä selvitä omatoimisesti julkisen sektorin digitaalisten palvelujen käytöstä.

Saavutettavuus ei sinänsä velvoita oppimateriaalikustantajia, vaan haastaa koulutuksen tarjoajat tarjoamaan tätä mahdollisuutta. Tabletkoulun ratkaisu mahdollistaa sen, että sisältöjä voidaan päivittää reaaliaikaisesti ja niiden puheeksi muutettu muoto pysyy täsmälleen samassa tahdissa. Äänikirjojen osalta pienikin muutos tekstiin vaatii muokkausta ääniraitaan tai mahdollisesti jopa uuden äänityksen. Tämä aiheuttaa sen, ettei ääneen luettu pysy samassa tahdissa muuttuvan sisällön kanssa.
 
”Vaikka Suomi on pieni kielialue, panostaa Readspeaker Suomeen niin palveluissaan kuin myös puhesynteesien kehityksessä. Satsaamme myös muihin pohjoismaisiin kieliin ja pienempiin kieliryhmiin ja päivitämme puhesynteesien laatua tasaisin väliajoin. Puheteknologian käyttö verkkopalveluissa ja erilaisissa mobiililaitteissa on lisääntynyt valtavasti viime vuosina, ei pelkästään saavutettavuusdirektiivien myötä vaan myös uusien käyttömahdollisuuksien kuten IoT-teknologian (Internet of Things) myötä, mikä tulee näkymään yhä enemmän myös opetusteknologiassa”, kertoo Readspeakerin Satu Vuorela.

Video puhesynteesitoiminnallisuudesta: https://vimeo.com/258606132/a63983b291

Lisätiedot: Mari Soikkeli, Tabletkoulu, 040 7157 512, mari.soikkeli@tabletkoulu.fi
Lehdistöyhteydet ja kuvat: Susanne Sairo, Republic of Communications, 050 325 8061, susanne.sairo@republic.fi  

 

Tabletkoulu

Tabletkoulu Oy on uudenlainen oppimateriaalikustantamo, joka tuottaa sähköisiä oppimateriaaleja ja helppokäyttöisiä työkaluja perusopetukseen ja lukioon. Tabletkoulua voi käyttää joko tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Jo enemmän kuin kolme neljästä lukiosta käyttää Tabletkoulua vähintään yhdessä oppiaineessa.

 

Avainsanat: