Tänään suoritettava matematiikan ylioppilaskoe on toiseksi viimeinen laatuaan ­­

Ensi kevään ylioppilaskokeessa käytettävä kaavaeditori tulee osaksi Tabletkoulun lukiokursseja

Asteittain sähköistyneiden ylioppilaskokeiden aineista eniten huolta herättää keväällä 2019 sähköisessä muodossa suoritettava matematiikan ylioppilaskoe. Sähköisessä matematiikan kokeessa on uutena piirteenä tehtävään liittyvien kaavojen kirjoittaminen kaavaeditorin avulla. Matematiikan kaavaeditorin lähdekoodi on julkaistu avoimella lisenssillä ja se integroidaan myös osaksi sähköisiä oppimateriaaleja tuottavan Tabletkoulun järjestelmää. Opiskelijan on nyt mahdollista ottaa matematiikan kokeessa tarvittavat tekniset työkalut jokapäiväiseen käyttöön.

Tabletkoulu julkaisee uuden editorin kevään 2018 aikana ja on ensimmäinen oppimateriaalikustantaja, joka integroi kaavaeditorin täysin osaksi omaa järjestelmää. Tabletkoulun avulla opiskelevat pääsevät harjoittelemaan matematiikan ylioppilaskokeisiin vastaamista Abitti-ympäristön kaltaisessa tilassa jokaisella matematiikan oppitunnilla. Matematiikan kurssien toteutuksessa on keskitytty antamaan opiskelijalle valmiuksia ylioppilaskokeen tekemiseen. ”Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistuksen myötä ylioppilaskokeen arvosanojen painoarvoa on lisätty. Tämä lisää oppilaiden paineita entisestään suoriutua ylioppilaskokeista mahdollisimman hyvillä arvosanoilla. Kun kaavaeditoria on mahdollista käyttää jokaisella oppitunnilla, vastaustekniikka ja tehtävätyypit eivät tuota yllätyksiä varsinaisessa yo-koetilanteessa. Opiskelija saa varmuutta sähköisestä vastaamisesta, mikä osaltaan vähentää jännitystä tärkeissä kirjoituksissa”, toteaa Tabletkoulun kustannus- ja kehitysjohtaja Mari Soikkeli.

Uudistuva matematiikan ylioppilaskoe keskittyy edelleen mittaamaan matematiikan osaamista, mutta tietotekniikan avulla saadaan monia hyödyllisiä työkaluja käyttöön. Opiskelija ei tarvitse enää erillisiä taulukkoaineistoja tai cas-laskinta (computer algebra system), jota on aikaisemmin tarvittu muun muassa kuvioiden piirtämiseen.

Muutosten myötä sekä oppilaiden että opettajien on hallittava uutta tekniikkaa ja opettajien on muutettava opetusmetodejaan. ”Tabletkoulun matematiikka-editorin käyttö opetuksessa vapauttaa opettajalle aikaa ja mahdollisuuksia toimia aineen asiantuntijana: opettajan ei tarvitse itse luoda tehtäviä opiskelijoille, vaan hän voi seurata opiskelijoiden edistymistä ylioppilaskokeen kaltaisissa tehtävissä ja keskittyä ohjaamaan heitä. Samalla opettaja oppii itsekin kaavaeditorin käyttöä oppituntien ohessa ja saa siten hyvät valmiudet valmentaa opiskelijoita kokeisiin”, kertoo Soikkeli.

Kevään 2018 aikana jo yli puolet aineista kirjoitetaan sähköisessä muodossa tietokoneella. Vain äidinkieli, venäjä, saamen kieli, kemia, fysiikka ja matematiikka kirjoitetaan tänä keväänä paperille.
 

Lisätiedot: Mari Soikkeli, Tabletkoulu, 040 7157 512, mari.soikkeli@tabletkoulu.fi
Lehdistöyhteydet ja kuvat: Susanne Sairo, Republic of Communications, 050 325 8061, susanne.sairo@republic.fi  

Tietoa Tabletkoulusta

Tabletkoulu Oy on Suomen ainoa täysin digitaaliseen ympäristöön keskittyvä oppimateriaalikustantamo, joka tuottaa sähköisiä oppimateriaaleja ja helppokäyttöisiä työkaluja perusopetukseen ja lukioon. Tabletkoulua voi käyttää joko tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Jo enemmän kuin kolme neljästä lukiosta käyttää Tabletkoulua vähintään yhdessä oppiaineessa. Tabletkoulun lukion kurssien hinnat ovat perinteisiä kirjoja edullisempia. Yksi lukion sähköisen oppimateriaalin kurssilisenssi maksaa 12 € (60 kk). Tällä hinnalla laskettuna lukio-opintojen oppimateriaalikustannus jää vain noin 1000 euroon.

www.tabletkoulu.fi/

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia