Tutkimus: Lomalla suomalainen kuvaa ja suunnistaa älypuhelimen avulla – mobiililaitteen akunkesto keskeisessä osassa

Report this content

Älypuhelin on yhä useammin ainoa laite, joka kulkee käyttäjänsä mukana niin työssä kuin vapaa-ajalla. Monelle laite korvaakin erillisen kannettavan tietokoneen, kameran ja mediasoittimen lomamatkalla, jolloin odotukset ovat korkealla puhelimen akunkeston, suorituskyvyn ja kameran osalta. Huawei selvitti yhteiseurooppalaisella kyselytutkimuksella suomalaisten odotuksia älypuhelinten tärkeimmistä ominaisuuksista pian käynnistyvän kesälomasesongin kynnyksellä.

Älypuhelimen tärkeimpänä ominaisuutena suomalaiset pitävät pitkäkestoista akkua. Jopa 76 % vastaajista nimesi akunkeston keskeisimmäksi älypuhelimen käyttöön vaikuttavaksi ominaisuudeksi loman aikana ja joka viides (20 %) koki älypuhelimen virtalatauksen ylläpitämisen olevan aina vaikeaa loman aikana. Ratkaisuna ongelmaan vastaajat kertoivat käyttävänsä ulkoista virtalähdettä tai vara-akkua älypuhelimen lataukseen (34 % vastaajista).

Lomamuistot tallentuvat älypuhelimeen

Akunkeston lisäksi yli puolet vastaajista koki älypuhelimen suuren tallennustilan (56 %) ja korkeatasoisen kameran (58 %) olevan laitteen tärkeimpien ominaisuuksien joukossa. Kaikista vastaajista jopa 93 % ilmoitti kuvaavansa älypuhelimella loman aikana.

Edellä mainittujen toimintojen merkitys korostui erityisesti nuorimmassa 18–24-vuotiaiden ikäryhmässä, jossa enemmistö vastaajista arvioi laadukkaan kameran (68 %) ja tallennustilan (64 %) olevan älypuhelimen ihannepiirteitä. Vastaavasti 25–34-vuotiaista aikuisista 51 % piti tallennustilan kokoa ja 54 % kameran laatua keskeisenä. Etukameran eli niin sanotun ”selfiekameran” laatua piti tärkeänä kaikista vastaajista vajaa kolmasosa (28 %). Kaiken kaikkiaan vastaajista 72 % oli yhtä mieltä siitä, että kameran laatu vaihtelee merkittävästi eri älypuhelinten ja brändien välillä.

Lomalainen arvostaa älypuhelimen navigointiominaisuuksia ja sulavaa suorituskykyä 

Ennen maisemakuvien taltioimista kameralle, lomalaisen on päästävä paikan päälle suunniteltuun kohteeseen. Enemmistö vastaajista kertoi suuntaavansa lomallaan yksinomaan ulkomaille (52 %), joissa suosituimmat ajanviettopaikat olivat kaupungit (65 %) ja merenrantakohteet (49 %). Näin ollen, lähes puolet vastaajista (49 %) koki älypuhelimen korkealaatuisen GPS-vastaanottimen olevan keskeinen ominaisuus navigointi- ja karttapalveluita varten. Kolme neljästä (75 %) oli käyttänyt lomallaan älypuhelimen karttasovellusta ja noin kaksi kolmesta (67 %) sen navigointiominaisuuksia.

Sovellusten toiminnan kannalta olennaiseksi ominaisuudeksi nousi myös älypuhelimen prosessorin suorituskyky, jota arvosti hieman alle puolet vastaajista (45 %). Lisäksi yli puolet (52 %) älypuhelimen käyttäjistä arvioi näytön korkean laadun olevan merkittävä ominaisuus, kun taas näytön suuri koko oli keskeinen vain kolmasosalle vastaajista (35 %).

Puhelimen kestävyyttä parantavat ominaisuudet saivat kyselyyn osallistuneilta vähemmän huomiota. Runsas kolmasosa (37 %) älypuhelimen käyttäjistä nosti laitteen naarmuuntumattomuuden keskeiseksi ominaisuudeksi, mutta vain viidesosa vastaajista arvosti laitteen iskun- ja pölynkestävyyttä (23 %) ja vesitiivistä runkoa (21 %). Vaikka naapurimaa Ruotsin tutkimustulokset olivat muilta osin melko yhtenevät suomalaisvastaajien kanssa, puhelimen kestävyyden osalta painotukset olivat päinvastaiset. Jopa 40 % ruotsalaisvastaajista piti älypuhelimen iskunkestävyyttä keskeisenä, mikä nosti sen koko laitteen 7. tärkeimmäksi ominaisuudeksi, kun Suomessa vastaava sija oli vasta 12. tärkeysjärjestyksessä. Myös pölynkestävyys (32 %), vesitiiveys (29 %) ja naarmuuntumattomuus (28 %) olivat hieman tärkeämpiä ruotsalaisille.

Näin kyselytutkimus toteutettiin:

  • Huawein teettämä yhteiseurooppalainen kyselytutkimus selvitti kuluttajien tottumuksia ja mieltymyksiä liittyen älypuhelimen käyttöön loman aikana. Tutkimuksen toteutuksesta vastasi tutkimusyhtiö Ipsos.
  • Suomessa kysely toteutettiin valtakunnallisesti toukokuussa 2017 ja siihen osallistui yhteensä 503 vastaajaa. Otos koostui 18-45-vuotiaista älypuhelimen omistajista, jotka olivat käyttäneet puhelintaan viimeisen 24 kk aikana.
  • Keski- ja Itä-Euroopan sekä Pohjoismaat kattavaan kyselyyn osallistui kokonaisuudessaan noin 6 000 henkilöä 12 eri maasta, mukaan lukien Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Saksa, Puola, Tsekki, Unkari, Romania, Bulgaria, Kreikka ja Serbia.


Liitteet: 1. Infograafi – Älypuhelimen TOP5-ominaisuudet.

Lisätiedot ja materiaalipyynnöt:

Maija Hyötyläinen, Republic of Communications, 050 572 9679 maija.hyotylainen@republic.fi

Lisätietoja Huaweista

Huawei on johtava maailmanlaajuinen informaatio- ja viestintäteknologian (ICT) ratkaisujen tarjoaja, joka palvelee telealan operaattoreita, yrityksiä, kuluttajia ja julkista sektoria. Huawei tekee myös tiivistä yhteistyötä yliopistojen kanssa ympäri maailman. Huawein innovatiivisia ICT-ratkaisuja, -tuotteita ja -palveluita käytetään yli 170 maassa. Vuonna 1987 perustettu Huawei on yksityinen yritys ja täysin työntekijöidensä omistama.

Huawei työllistää maailmanlaajuisesti yli 176 000 henkilöä, ja yrityksen 9 900 Euroopassa olevasta työntekijästä 1 200 työskentelee tutkimuksen ja tuotekehityksen (T&K) parissa. Yrityksellä on 18 T&K-keskusta kahdeksassa Euroopan maassa (Suomi, Belgia, Ranska, Saksa, Irlanti, Italia, Ruotsi ja Iso-Britannia) ja se operoi lukuisia innovaatiokeskuksia yhteistyössä tele- ja ICT-alan partnerien kanssa. 

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia