Tutkimus: Suomalaiset luottavat keräyksiin ja haluavat lahjoittaa

Report this content

Valtaosa suomalaisista suhtautuu lahjoittamiseen hyvin myönteisesti ja myös osallistuu hyväntekeväisyyteen. Kolmasosa lahjoittaa satunnaisesti eri keräyksiin tai järjestöille. Lahjoituspäätöksissä korostuu rahaa keräävän tahon luotettavuus. 

Suomalaisista 74 prosenttia osallistuu jollain tavalla hyväntekeväisyyteen, selviää Taloustutkimuksen tuoreesta kyselystä. Kertalahjoitusten (33 %) lisäksi suomalaiset lahjoittavat säännöllisesti rahaa yhdelle (12 %) tai useammalle järjestölle (7 %).

Kolehtikeräyksiin osallistuu 12 prosenttia kansalaisista. Osa (11 %) ei lahjoita rahaa, vaan osallistuu muuten esimerkiksi vapaaehtoisena, myyjäisissä tai tavaralahjoituksin.

Lahjoittajille kohteen tärkeys henkilökohtaisesti (43 %) oli tärkein syy tehdä lahjoitus. Toiseksi tärkein peruste oli halu olla mukana muuttamassa ja parantamassa maailmaa (18 %).

Vastaajista 81 prosenttia koki, että he tietävät tarkasti tai suurin piirtein, miten lahjoitusvarat käytetään. Lahjoittajat saavat tietoa lahjoituskohteesta ja saavutetuista tuloksista monen eri kanavan kautta. Useimmin tietoa saadaan sosiaalisesta mediasta (25 %), keräystahojen verkkosivuilta (24 %) sekä keräystahojen lähettämistä kirjeistä (22 %) ja lehdistä (21 %). 

Vapaaehtoistoiminnassa korostuu luotettavuus

Lahjoittaminen tai vapaaehtoistoiminta voi olla henkilökohtaisesti rikastuttavaa. Kempeleläinen Helena Junnonaho toimii vapaaehtoisena lastenoikeusjärjestö Plan Internationalissa ja on lisäksi kolmen muun järjestön toiminnassa mukana muun muassa kuukausilahjoittajana.

– Vapaaehtoisena voin olla muille hyödyksi ja samalla saan itse siitä niin paljon. Olen Planin koulutuksissa tutustunut uusiin ihmisiin, oppinut ymmärtämään asioita ja saanut osallistua erilaisiin tilaisuuksiin, vastikään eläkkeelle siirtynyt Junnonaho kertoo.

– Saan tietoa lahjoitusvarojen käytöstä jäsenkirjeistä, Facebookista ja koulutuksista. Luotan siihen, että apu menee perille.

Lahjoittamiseen liittyvissä asioissa korostuu rahaa keräävän tahon luotettavuus. Peräti 94 prosenttia kyselyyn osallistuneista piti tätä erittäin tärkeänä. Erittäin tärkeäksi koettiin myös se, että lahjoitus käytetään hyväntekeväisyyteen tai yleiseen hyvään (84 %).

– Yksityisihmisten lahjoitusten tukeminen erilaisin julkisin keinoin, esimerkiksi verohelpotuksin, olisi tunnustus kansalaisjärjestöjen toiminnan merkityksestä yhteiskunnalle. Monessa Euroopan maassa tällaisia kannustustoimia on jo kehitetty, kertoo Vastuullinen Lahjoittaminen VaLa ry:n pääsihteeri Pia Tornikoski.

– Tässäkin tutkimuksessa esiin tullut kansalaisten tahto ja halu tukea hyväntekeväisyyttä on mahdollisuus luoda Suomeen aitoa lahjoittamisen kulttuuria. Lisäksi lahjoitusvarat ovat elinehto monelle yleishyödylliselle toimijalle, Tornikoski muistuttaa.

Lisätietoja:

VaLa ry:n pääsihteeri: Pia Tornikoski p. 040 596 3763

Kooste tutkimuksesta: www.vala.fi

Taloustutkimus toteutti tutkimuksen VaLan ja sen yhteistyökumppaneiden kehitysjärjestöjen kattojärjestö Kepa ry:n ja Olympiakomitean toimeksiannosta. Tutkimuksen kohderyhmä olivat 15–79-vuotiaat suomalaiset. Maaliskuussa 2017 toteutettuun kyselyyn haastateltiin yhteensä 1034 henkilöä.

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia