Vakuutusten verkko-ostaminen kiihtyy ‒ Suomen Vahinkovakuutus alan nopeimmin kasvava yhtiö

Suomeen ei oltu perustettu vahinkovakuutusyhtiötä sataan vuoteen, ennen kuin alalle ilmestyi uusi toimija vuonna 2012. Suomen Vahinkovakuutus perustettiin suoraan digitaaliseen maailmaan. Muutamassa vuodessa se on saavuttanut lähes 30 prosentin markkinaosuuden verkossa myydyistä ajoneuvovakuutuksista ja on tällä hetkellä alan nopeimmin kasvava yhtiö.

Kuluttajille Suomen Vahinkovakuutus Oy näkyy POP Vakuutus ja Säästöpankin vakuutukset -brändeinä. Yhtiötä luotsaava toimitusjohtaja Pekka Lemettinen myöntää, että vaikka vakuutukset on tuotteena helppo viedä verkkoon, ei alaa helposti mielletä digitaalisen liiketoiminnan johtotähdeksi.

‒ Meille digitaalisuus on arkipäivää ja tarkoittaa jatkuvaa toiminnan tehostamista sekä kykyä yksinkertaistaa asioita, Lemettinen kertoo. ‒  Tämä näkyy sekä talon sisällä työprosessien kehittämisenä että asiakkaille parempana asiakaskokemuksena ja uusina innovaatioina.

Vakuutukset siirtymässä taskuun ja tabletille

Suomen Vahinkovakuutuksen liikevaihto kasvaa tällä hetkellä noin 22 prosentin vuosivauhtia, samalla kun toimialan kasvu on lähellä nollaa*. Yhtiön kasvua selittää nopeasti kasvava vakuutuspalvelujen verkko- ja mobiiliostaminen. Esimerkiksi POP Vakuutuksen verkkokaupassa vierailee kuukausittain jo 160 000 kävijää.

Ostokanavissa on parin viime vuoden aikana ollut havaittavissa selkeä muutos: mobiilin osuus kasvaa tasaisesti. Nykyään POP Vakuutuksen verkkosivukävijöistä yli 40 prosenttia tulee sivuille puhelimella tai tabletilla, kun vielä pari vuotta sitten vastaava luku oli noin 30 prosenttia. Mobiililaitetta käytetään usein hintojen vertailuun, vaikka osto tapahtuisikin muista kanavista.

‒ Taloudellisesti vaikeat ajat ovat osoittaneet, että suomalaiset ovat valmiita hakemaan vaihtoehtoja. Tästä osoituksena meidän 90 000 asiakastamme, toteaa Lemettinen.

Paremmalla asiakastuntemuksella jatkuvasti alhaisemmat hinnat

Asioinnin siirtyminen konttorista verkkoon asettaa korkeammat vaatimukset myös asiakaskokemuksen kehittämiselle.

‒  Ostamisen täytyy olla helppoa ja hinnoittelun läpinäkyvää, jotta asiakas tietää mistä maksaa ja kuinka paljon. Uuden yhtiön on täytynyt voittaa asiakkaidensa luottamus ja pystyä toimimaan kilpailijoitansa houkuttelevammin, Lemettinen summaa. 

Suomen Vahinkovakuutuksessa kehitystyöhön on asiakaspalautteen lisäksi kytketty vahvasti mukaan analytiikka. Analytiikan avulla kokonaiskuva saa enemmän pikseleitä ja esimerkiksi verkkopalvelusta voidaan tehdä mahdollisimman käyttäjäystävällinen.

‒  Meillä on kattava tilannekuva ja ymmärrys asiakkaidemme käyttäytymisestä, tyytyväisyydestä ja kannattavuudesta. Asiakastuntemuksen myötä vakuutukset voidaan hinnoitella tarkemmin ja riskiä vastaavammin. Tämä näkyy asiakkaille jatkuvasti kilpailukykyisinä hintoina ja hyvänä laatusuhteena, Lemettinen selventää.

Hänen mukaansa asiakastuntemus tarkoittaa myös nopeaa reagoimista asiakkaiden tarpeisiin ja uusien innovatiivisten vakuutustuotteiden tuomista markkinoille.

‒ Perinteisesti uusia tuoteinnovaatioita on nähty vakuutusalalla todella harvoin. Me haluamme olla tässäkin kehityksen moottorina. Hyvänä esimerkkinä tästä on keväällä lanseerattu POP Auto Kilsa: markkinoiden ensimmäinen autovakuutus, jonka hinnoittelu perustuu ajokilometreihin.

* Lähde: Finanssivalvonnan vahinkovakuutusyhtiöiden tuloslaskelma vuosilta 2014 ja 2015.

Lisätietoja: 
Toimitusjohtaja Pekka Lemettinen, puh. 040 503 5411, pekka.lemettinen@suomenvahinkovakuutus.fi 
Helena Tielinen, puh. 040 8372431, helena.tielinen@suomenvahinkovakuutus.fi

Suomen Vahinkovakuutus Oy on moderni suomalainen digivakuutusyhtiö, joka tuottaa räätälöityjä vakuutus­palveluja yhteistyökumppaneilleen ns. white label -periaatteella. Yhtiö on keskittynyt henkilöasiakkaiden vahinkovakuutuksiin, joita markkinoidaan henkilöasiakkaille POP Vakuutus ja Säästöpankin vakuutukset -brändeillä. Suomen Vahinkovakuutus Oy:n omistaa POP Pankki -ryhmä.

Avainsanat: