Yhteishaku lähenee; vanhemmille teetetetyn tutkimuksen mukaan kustannuksilla on vaikutusta opiskelupaikan valintaan

Marraskuussa tehdyn valtakunnallisen kyselytutkimuksen mukaan yläkoulun ja lukioikäisten nuorten vanhemmista 67 prosenttia kertoi, ettei tiedä paljonko lukio-opinnot maksavat kokonaisuudessaan. Vanhemmille oli kuitenkin selvää, että suurin osa kuluista koostuu opiskelumateriaalikuluista. Samalla vanhemmat arvioivat kolmen vuoden lukio-opintojen kohtuulliseksi kustannukseksi alle 1000 euroa. Vanhemmista 46 prosenttia arvioi oppimateriaalien kohtuullisen kustannuksen olevan 500–1000 euron hintahaarukassa ja 38 prosenttia vastanneista toivoi sen olevan maksimissaan 500 euroa. Hieman alle 13 prosenttia piti sopivana summana 1000–2000 euromäärää. 2000–3000 euron kustannuksia kohtuullisena piti ainoastaan 3 prosenttia vastaajista. Tutkimuksessa ei juuri tullut esiin suuria alueellisia eroja, joskin pääkaupunkiseudulla kustannusodotukset ja valmius satsata lapsen lukiokuluihin oli muuhun maahan nähden hieman korkeammat.   

Kustannuksilla on merkitystä, yhteiskunnalta toivotaan tukea ainakin osittain

Tutkimuksessa esiin nousseet odotukset ovat vahvasti ristiriidassa todellisten kustannusten kanssa, esimerkiksi Lukiolaisten Liiton tekemän arvion mukaan lukio-opintojen oppimateriaalit voivat kustantaa 2600 euroa uusilla printtikirjoilla ja pitkillä sähköisten oppikirjojen lisensseillä (48 kk). Kustannusten merkitystä ei voi sivuuttaa; 84,5 prosenttia vanhemmista vastasi, että kustannuksilla on merkitystä lapsen opiskelupaikan valintaan. 

Kun kyselyyn osallistuneilta vanhemmilta kysyttiin, odottavatko he julkista tukea lukio-opiskelun kustannuksiin, jopa 60 prosenttia vastaajista toivoi ainakin osittaista tukea valtiolta tai kunnalta. 32 prosenttia vastaajista toivoi valtion tai kunnan tukevan opiskelun kustannukset kokonaisuudessaan.

Lukiolla on edelleen vahva asema suomalaisperheiden kouluvalinnoissa

Kyselyyn vastanneiden perheissä lukio on vahva vaihtoehto jatko-opiskeluja suunniteltaessa. Tutkimuksessa suurin osa vanhemmista kertoo keskustelevansa lastensa kanssa yläkoulun jälkeisistä koulutusvaihtoehdoista hyvissä ajoin ennen helmikuun Yhteishakua. 

Sähköisiä oppimateriaaleja perusopetukseen ja lukioon tarjoava Tabletkoulu on tuonut markkinoille uudenlaiset sähköiset oppimateriaalit. “Kulujen ei tulisi olla esteenä laadukkaalle oppimiselle. Tabletkoulun kaltaisten sähköisten oppimateriaalien hinnat pysyvät kohtuullisina, koska tuotamme oppimateriaalit suoraan sähköiseen ympäristöön uudenlaiseen konseptiin pohjautuen. Tabletkoulussa yksi lukion kurssi viiden vuoden lisenssillä maksaa vain 12 euroa. Hinta on jopa hieman halvempi kuin kierrätetyllä kirjalla keskimäärin”, kertoo Tabletkoulun toimitusjohtaja Jukka Meklin.

”Uusi opetussuunnitelma ja sähköinen yo-koe ovat vauhdittaneet koulujen digitalisoitumista ja siirtymistä sähköisiin oppimateriaaleihin. Digitalisaatio on vain osa murrosta, mutta ilman sen tarjoamia mahdollisuuksia moni tavoitteista voi jäädä saavuttamatta”, painottaa Meklin. Uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön vuonna 2016 ja ylioppilastutkinto sähköistyy kokonaan vuonna 2019.

Kevään 2018 lukion ja ammattiopiston yhteishaku käynnistyy 20.2.2018 ja päättyy 13.3.2018. Valinnoista ilmoitetaan aikaisintaan 14.6.2018.


Tietoa Tabletkoulusta

Tabletkoulu Oy on uudenlainen oppimateriaalikustantamo, joka tuottaa sähköisiä oppimateriaaleja ja helppokäyttöisia työkaluja perusopetukseen ja lukioon. Tabletkoulua voi käyttää joko tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Jo enemmän kuin kolme neljästä lukiosta käyttää Tabletkoulua vähintään yhdessä oppiaineessa. 
 

Tietoa kyselystä

Kyselyn toteutti Tabletkoulun toimeksiannosta tutkimusyhtiö Bilendi Oy marraskuussa 2017. Kyselyyn osallistui 245 henkilöä, jotka ovat 12-18-vuotiaan vanhempia. Vastaajat olivat eri puolilta Suomea, iältään 30-65-vuotta. Vastaajista 51,8% oli miehiä ja 48,2% naisia. 

 

Lisätiedot: Jukka Meklin, Tabletkoulu, 050 486 7161, jukka.meklin@tabletkoulu.fi  

Lehdistöyhteydet ja kuvat: Susanne Sairo, Republic of Communications, 050 325 8061, susanne.sairo@republic.fi   

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia