• news.cision.com/
  • Responda 113/
  • Johtokeskuspalvelujen Responda 113 palkkasi myyntijohtajaksi hoivaratkaisujen ammattilaisen Markku Sanin

Johtokeskuspalvelujen Responda 113 palkkasi myyntijohtajaksi hoivaratkaisujen ammattilaisen Markku Sanin

Report this content

Tiedotusvälineille 6.2.2017

Tilannekuva- ja johtokeskuspalveluja sekä näitä tukevia digitaalisia kokonaisratkaisuja hoiva-, kiinteistö- ja turvasektoreille tarjoavan Responda 113:n uudeksi myyntijohtajaksi on valittu Markku Sani. Sani aloitti uudessa toimessaan 12.1.2017. Markku Sani, 51, työskenteli aiemmin Medixine Oy:n kanavamyyntijohtajana. Sanilla on yli 20 vuoden kokemus terveydenhuollon sisällön- ja tiedonhallintaratkaisuiden sekä alan digitaalisten kokonaispalvelujen kehittämisestä ja toimittamisesta.

"Juuri terveydenhuollon uudistamisessa digitaalisten ratkaisujen ja työkalujen avulla Responda 113 voi palveluillaan tuottaa asiakkaille tuntuvaa lisäarvoa. Sote-uudistuksen toteutuessa sekä asiakkaan että maakuntaorganisaatioiden kannalta on tärkeää pystyä muodostamaan reaaliaikainen kokonaiskuva palvelutilanteesta. Kulloinkin oikean hoitopolun ja -paikan valitseminen ja "hoito-organisaation" toiminnan kehittäminen mahdollistavat ne odotetut säästöt", Markku Sani sanoo.

Palveluintegraatio perustuu Responda 113:n omaan, suomalaisella teknologialla toteutettuun hälytyskeskukseen. Hoiva- ja kiinteistöaloille palvelua tarjoava Responda 113 tavoittelee modernilla teknologiallaan ja kustannustehokkailla kokonaisratkaisuillaan merkittävää markkinaosuutta Suomessa. Yritys työllistää noin 20 henkilöä. Nykyisiä asiakkaita ovat kunta- ja hoiva-alan organisaatiot, kuten Mehiläinen.

"Potilaskeskeisyys voi toteutua, kun Responda 113:n kaltainen puolueeton toimija jalostaa tietoa käytössä olevista hoito-, seuranta- ja turvalaitteista sekä operatiivisista tietojärjestelmistä kerätystä datasta. Etähoiva ja etäkäytettävien laitteiden seuraaminen ja analytiikka sekä etävalvomopalvelut kuuluvat yrityksemme tarjoomaan. Tuon Respondaan kokonaisvaltaista osaamista terveydenhuoltosektorin digitalisaatiosta ja palveluratkaisuista. Uudessa tehtävässäni pääsen hyödyntämään aikaisempaa kokemusta ja siten vauhdittamaan suomalaisten yritysten ja julkisen sektorin uudistumista", Sani jatkaa.

Lisätietoja:
Markku Sani, myyntijohtaja, Responda 113
040 5229090
markku.sani@responda113.fi

Responda 113 Oy
Vuonna 2014 perustettu Responda 113 Oy on suomalainen hälytyskeskus- ja etävalvontapalveluita mm. turva- ja terveydenhuoltoalalle tarjoava yritys, joka vastaa valvottujen kohteiden, laitteiden ja tapahtumien reaaliaikaisesta hälytyspäivystyksestä ja tilannejohtamisesta. Responda 113 hyödyntää markkinoiden viimeisintä teknologiaa ja yhdistää tiedon mistä tahansa internetiin kytketystä järjestelmästä ja anturista tehokkaaseen keskitettyyn valvomo- ja johtamiskeskukseen. Yritys työllistää noin 20 henkilöä Tampereella. www.responda113.fi

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia