Responda 113:lle uusi toimitusjohtaja Roviolta

- Teemu Suila tuo Respondaan kompleksisen teollisen internetin ymmärrystä

Tiedotusvälineille 6.4.2016

Hälytyskeskus- ja etävalvontapalveluita tarjoavan Responda 113:n uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu DI Teemu Suila. Suila aloitti uudessa toimessaan 1.4.2016.

Teemu Suila, 45, siirtyy Respondalle Rovion operatiivisen johtajan, COO:n, paikalta. Tätä ennen hän työskenteli Nokialla useissa strategia-, kehitys- sekä liiketoimintojen johtajan tehtävissä. Suilalla oli merkittävä rooli esimerkiksi Nokia Siemens Networksin palveluliiketoiminnan kehittämisessä.

"Teollinen internet etenee tällä hetkellä harppauksin Suomessa, mutta muutoksen kiihtyessä myös järjestelmien monimutkaisuus kasvaa. IoT:n lupaus tulee täytettyä vasta sitten, kun verkottuneet laitteet ja kokonaisuus saadaan keskitetysti hallintaan sekä kerätty tieto hyötykäyttöön. Juuri digitalisoinnin ratkaisuissa ja liiketoiminnan analytiikassa Responda 113 voi palveluillaan tuottaa asiakkaille tuntuvaa lisäarvoa", Teemu Suila sanoo.

Hälytyskeskus-, kiinteistö- ja hoivapalveluita tarjoava Responda 113 tavoittelee modernilla teknologiallaan ja kustannustehokkailla ratkaisuillaan merkittävää markkinaosuutta Suomessa. Yritys työllistää noin 40 henkilöä. Nykyisiä asiakkaita ovat turvallisuusalan yritykset, kunta- ja hoiva-alan organisaatiot sekä kiinteistöhallintaa tarvitsevat yritykset, kuten esimerkiksi Turvatiimi ja Mehiläinen.

"Vartioinnin ja hälytysten valvomopalvelut, kiinteistön järjestelmien tilannekuva, etäkäytettävien laitteiden ohjaus ja analytiikka, etähoiva, kaikki nämä kuuluvat yrityksemme portfolioon ja kokonaisuuteen. Tuon Respondaan digitalisaation ymmärrystä ja osaamista strategisesta liiketoiminnan kasvattamisesta. Uudessa tehtävässäni pääsen laaja-alaisesti hyödyntämään aikaisempaa kokemustani ja siten vauhdittamaan kotimaisten yritysten ja julkisen sektorin uudistumista", Suila jatkaa.

Entinen toimitusjohtaja Petri Kokkonen siirtyy uusiin tehtäviin.

"Haluamme kiittää Petriä hienosta työstä Respondan johdossa. Yritys on erinomaisessa markkina-asemassa ja kasvu-uralla, jota teknologiset megatrendit vahvistavat", sanoo Responda 113:n hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede.

Lisätietoja: 
Teemu Suila, toimitusjohtaja
Responda 113
040 543 4633
teemu.suila@responda113.fi

Responda 113 Oy 
Vuonna 2014 perustettu Responda 113 Oy on suomalainen hälytyskeskus- ja etävalvontapalveluita tarjoava yritys, joka vastaa valvottujen kohteiden, laitteiden ja tapahtumien reaaliaikaisesta hälytyspäivystyksestä ja tilannejohtamisesta. Responda 113 hyödyntää markkinoiden viimeisintä teknologiaa ja yhdistää tiedon mistä tahansa internetiin kytketystä järjestelmästä ja anturista tehokkaaseen keskitettyyn valvomo- ja johtamiskeskukseen. Yritys työllistää noin 40 henkilöä Helsingissä ja Tampereella. www.responda113.fi

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia