Stabilt resultat trots utmanande marknadsläge

Nyckeltal

MEUR 1-6/2013 1-6/2012 Förändring
Omsättning 456,9 462,0  -1,1%
EBITDA   57,1    56,5 +1,1%
EBIT   15,2   14,7 +3.4%
Nettoskuld 386,7 425,8  -9,2%

Utsikter för 2013 oförändrade

På grund av den ekonomiska osäkerheten och den låga tillväxten i Europa kommer vår verksamhetsmiljö att vara utmanande. Tack vare kontinuerlig fokusering på det fria kassaflödet och förbättring av kostnadseffektiviteten förväntar vi oss en stabil ekonomisk utveckling och fortsatt minskning av skulder under 2013.

Hans Sohlström, VD för Rettig Group:

"Vårt resultat för första halvåret var stabilt och enligt våra förväntingar. Tack vare fokus på kassaflöde och minskning av skulder var vårt fria kassaflöde cirka 25 MEUR högre och vår nettoskuld cirka 39 MEUR lägre än föregående år".

För närmare information, besök Rettig Groups nya hemsida www.rettig.fi eller kontakta:

Josefina Tallqvist, Investor Relations Manager

Mobil: +358 040 7455276

Email: josefina.tallqvist@rettig.fi

Rettig Group är ett finskt familjeföretag som skapar värde för generationer genom hållbar och långsiktig tillväxt. I alla våra affärsverksamheter eftersträvar vi en ledande position på utvalda marknader och högre kundvärde med mindre miljöpåverkan. Rettig Group äger idag Rettig ICC – Europas ledande producent av värmeelement och reglage av inomhustemperatur; Nordkalk – Nordeuropas ledande tillverkare av kalkstensbaserade produkter för industri, lantbruk och miljövård; och Bore – leverantör av industriella sjöfrakttjänster.

År 2012 var Rettig Groups omsättning cirka 970 miljoner euro och bolaget hade cirka 4400 anställda i 25 länder.

Yrityksestä

Rettig Group on suomalainen perheyritys, joka luo arvoa sukupolville kestävän ja pitkäjänteisen kasvun kautta. Kaikissa liiketoiminnoissamme tavoittelemme johtavaa asemaa valikoiduilla markkinoilla ja korkeampaa asiakasarvoa pienemmin ympäristövaikutuksin.Tänään Rettig Groupin omistukseen kuuluvat Rettig ICC – Euroopan johtava lämpöpattereiden ja sisäilman säätölaitteiden valmistaja; Nordkalk – Pohjois-Euroopan johtava kalkkikivipohjaisten tuotteiden toimittaja teollisuuteen, maanviljelykseen ja ympäristönhoitoon; sekä Bore – teollisten merikuljetuspalveluiden tarjoaja. Vuonna 2012 Rettig Groupin liikevaihto oli noin 970 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti noin 4400 henkilöä 25 maassa. www.rettig.fiwww.rettigicc.comwww.nordkalk.comwww.bore.eu

Liitteet & linkit