ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MU

Done Solutions Oyj    Pörssitiedote 20.11.2003 klo 15.45

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN
MUUTTUMISESTA

Done Solutions Oyj on tänään saanut seuraavan ilmoituksen liittyen
muutoksiin yhtiön omistussuhteissa.

Pohjola-Yhtymä Oyj:n määräysvallassa olevien Conventum Venture Finance
Oy:n  osuus  on  ylittänyt  yhden neljäosan  (1/4)  ja  Pohjola
Hallintopalvelu Oyj:n, selvitystilassa, osuus on vähentynyt alle yhden
kahdeskymmenesosan  (1/20) Done Solutions Oyj:n  äänimäärästä  ja
osakepääomasta 20.11.2003 tehdyn osakekaupan johdosta.

Kohdeyhtiön nimi: Done Solutions Oyj (1700625-7)

Ajankohta, jolloin omistusosuus muuttuu: 20.11.2003

Tarkka osuus Done Solutions Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä:

Conventum Venture Finance Oy (0823796-9), 13.140.770 osaketta, osuus
26,56 prosenttia äänimäärästä ja osakepääomasta.

Pohjola Hallintopalvelu Oyj (1519290-6), selvitystilassa, ei omista
Done Solutions Oyj:n osakkeita kaupan jälkeen.


Done Solutions Oyj
Kari Åkman
Toimitusjohtaja


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kari Åkman, puh. 0205 253427, gsm 040 586 5927,
kari.akman@donesolutions.com

http://www.donesolutions.com

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Done  Solutions on Helsingin Pörssin NM-listalla  vuodesta  2001
noteerattu yritys, joka jakaantuu kahteen liiketoiminta-alueeseen: Done
Logistics toimittaa kokonaisvaltaisia logistisia järjestelmiä, jotka
perustuvat  materiaalinkäsittelyn  automaatioon,  niitä  tukeviin
tietojärjestelmiin ja ulkoistamispalveluihin. Done Information tarjoaa
tiedon   ratkaisuja   suunnittelusta   ja   dokumentoinnista
jälkimarkkinointiin. Done Solutions toimii valituilla toimialoilla
Pohjoismaissa, keski-Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Asiakkaat  ovat
tyypillisesti toimialojensa johtavia kansainvälisiä yrityksiä.




Tilaa