ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS

Done Solutions Oyj      Pörssitiedote 2.12.2005 klo 13.15

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS

Gateway Finland Oy (y-tunnus 0777262-8) on tehnyt arvopaperimarkkinalain 2 luvun
9 pykälän mukaisen  ilmoituksen  sopimuksesta,  joka  toteutuessaan  johtaa
omistusosuuden muuttumiseen.

Kehitys- ja sijoitusyhtiö Gateway Finland Oy sekä Done Solutions Oyj ovat
30.11.2005 tehneet kauppasopimuksen, joka toteutuessaan nostaa Gateway Finland
Oy:n omistusosuuden 10.000.000 osakkeeseen, yli 3/20 osaan Done Solutions Oyj:n
liikkeellä olevasta uudesta osakemäärästä, joka suunnatun annin toteutuessa olisi
59.467.484 osaketta.

Tehdyn kaupan voimaantulo edellyttää, että Done Solutions Oyj:n ylimääräinen
yhtiökokous  hyväksyy  Gateway  Finland  Oy:lle  suunnatun  osakeannin
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta  poiketen.  Ylimääräinen  yhtiökokous
pidetään 19.12.2005.

Järjestelyn toteutuessa Gateway Finland Oy:n osuus  Done  Solutions  Oyj:n
äänimäärästä ja osakepääomasta tulee olemaan 16,81 %.


Done Solutions Oyj
Pekka Pystynen
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pekka Pystynen, puh.  0205  253427,  gsm  050 0508  962,
pekka.pystynen@donesolutions.com

http://www.donesolutions.com

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Done Solutions on Helsingin Pörssin NM-listalla vuodesta 2001  noteerattu
yritys, joka jakaantuu  kahteen  liiketoiminta-alueeseen:  Done  Logistics
toimittaa
kokonaisvaltaisia   logistisia    järjestelmiä,    jotka    perustuvat
materiaalinkäsittelyn automaatioon  ja  niitä  tukeviin  tietojärjestelmiin.
Done  Information  tarjoaa  monikielisen  dokumentoinnin  palveluita  sekä
ohjelmistoratkaisuja.  Done  Solutions  toimii  valituilla  toimialoilla
Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Tilaa