ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS

Done Solutions Oyj    Pörssitiedote 23.12.2005 klo 9.00

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS

Done Solutions Oyj on saanut tietoonsa seuraavan ilmoituksen:

Pohjola-Yhtymä Oyj:n määräysvallassa olevan Conventum Venture Finance Oy:n osuus
Done Solutions Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on vähentynyt alle yhden
viidesosan (1/5) tänään Done Solutions Oyj:n osakepääoman korottamisen johdosta.

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesti ilmoitamme Rahoitustarkastukselle
ja Done Solutions Oyj:lle seuraavat tiedot:

1. Kohdeyhtiön nimi

Done Solutions Oyj, Y-tunnus 1700625-7

2. Ajankohta, jolloin omistusosuus on muuttunut

Done Solutions Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti 19.12.2005 korottaa
osakepääomaa suunnatulla uusmerkinnällä ja tämä osakepääoman korotus on yhtiön
ilmoituksen mukaan tänään merkitty kaupparekisteriin, minkä takia Conventum
Venture Finance Oy:n omistusosuus muuttuu.

3. Osuus Done Solutions Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta 23.12.2005:

10.140.770 osaketta eli 17,1 % äänimäärästä ja osakepääomasta

4. Osakkeenomistajan täydellinen nimi ja Y-tunnus

Conventum Venture Finance Oy, Y-tunnus 0823796-9Done Solutions Oyj
Pekka Pystynen
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pekka Pystynen,  puh.  0205  253427,
gsm  050 0508  962,
pekka.pystynen@donesolutions.com

http://www.donesolutions.com

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Done Solutions on Helsingin Pörssin NM-listalla vuodesta 2001
noteerattu yritys, joka jakaantuu  kolmeen  liiketoiminta-alueeseen:  
Done Logistics toimittaa  kokonaisvaltaisia  logistisia  järjestelmiä,  
jotka perustuvat materiaalinkäsittelyn automaatioon  ja  niitä  tukeviin
tietojärjestelmiin. Done  Information  tarjoaa  monikielisen
dokumentoinnin  palveluita  sekä ohjelmistoratkaisuja.  Tiolat  suunnittelee,
valmistaa ja myy iCare-silmänpainemittareita silmälääkäreille ja optikoille.
Done  Solutions toimii valituilla toimialoilla Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa
ja Yhdysvalloissa.Tilaa