ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS

Done Solutions Oyj    Pörssitiedote 23.12.2005 klo 9.00

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS

Done Solutions Oyj on saanut tietoonsa seuraavan ilmoituksen:

Kehitys- ja sijoitusyhtiö Gateway Finland Oy:n (Y-tunnus 0777262-8) omistusosuus
Done Solutions Oyj:ssä on noussut yli 3/20 osan.

Gateway Finland Oy omistaa 11.500.000 kappaletta Done Solutions Oyj:n osakkeita,
joka edustaa 19,31% yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä. Done Solutions Oyj:n
kaupparekisteriin merkitty osakemäärä on 59.567.484 kappaletta.
Done Solutions Oyj
Pekka Pystynen
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pekka Pystynen, puh. 0205 253427,
gsm  050 0508 962,
pekka.pystynen@donesolutions.com

http://www.donesolutions.com

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Done Solutions on Helsingin Pörssin NM-listalla vuodesta 2001
noteerattu yritys, joka jakaantuu  kolmeen  liiketoiminta-alueeseen:  
Done Logistics toimittaa  kokonaisvaltaisia  logistisia  järjestelmiä,  
jotka perustuvat materiaalinkäsittelyn automaatioon  ja  niitä  tukeviin
tietojärjestelmiin. Done  Information  tarjoaa  monikielisen
dokumentoinnin  palveluita  sekä ohjelmistoratkaisuja.  Tiolat suunnittelee,
valmistaa ja myy iCare-silmänpainemittareita silmälääkäreille ja 
optikoille. Done  Solutions toimii valituilla toimialoilla Pohjoismaissa,
Keski-Euroopassa ja Yhdysvalloissa.Tilaa