ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS

Done Solutions Oyj    Pörssitiedote 20.12.2005 klo 13.45

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS


Done Solutions Oyj on saanut tietoonsa seuraavan ilmoituksen:

Pohjola-Yhtymä Oyj:n määräysvallassa olevan Conventum Venture Finance Oy:n osuus
Done Solutions Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on vähentynyt alle yhden
neljäsosan (1/4) tänään 19.12.2005 toteutettujen osakekauppojen seurauksena.

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisesti ilmoitamme
Rahoitustarkastukselle ja Done Solutions Oyj:lle seuraavat tiedot:

  1. Kohdeyhtiön nimi
   Done Solutions Oyj, Y-tunnus 1700625-7

  2. Ajankohta, jolloin omistusosuus on muuttunut
   Omistusosuus on muuttunut osakekaupan seurauksena 19.12.2005

  3. Osuus Done Solutions Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta 19.12.2005
   10.140.770 osaketta eli 20,5% äänimäärästä ja osakepääomasta

  4. Osakkeenomistajan täydellinen nimi ja Y-tunnus
   Conventum Venture Finance Oy, Y-tunnus 0823796-9


Done Solutions Oyj
Pekka Pystynen
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pekka Pystynen,  puh.  0205  253427,
gsm  050 0508  962,
pekka.pystynen@donesolutions.com

http://www.donesolutions.com

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Done Solutions on Helsingin Pörssin NM-listalla vuodesta 2001
noteerattu yritys, joka jakaantuu  kolmeen  liiketoiminta-alueeseen:  Done
Logistics toimittaa  kokonaisvaltaisia  logistisia  järjestelmiä,  jotka
perustuvat materiaalinkäsittelyn automaatioon  ja  niitä  tukeviin
tietojärjestelmiin. Done  Information  tarjoaa  monikielisen dokumentoinnin 
palveluita  sekä ohjelmistoratkaisuja.  Tiolat  suunnittelee,
valmistaa ja myy iCare-silmänpainemittareita silmälääkäreille ja optikoille. 
Done  Solutions toimii valituilla toimialoilla Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa 
ja Yhdysvalloissa.

Tilaa