DONE INFORMATION JA PIC ENGINEERING YHTE

Done Solutions Oyj    Pörssitiedote 26.11.2003 klo 15.00

DONE INFORMATION JA PIC ENGINEERING YHTEISTYÖHÖN

Done Solutions Oyj on solminut yhteistyösopimuksen PIC Engineering
Oyj:n kanssa. Yhteistyön tarkoituksena on luoda palvelukokonaisuus,
jossa Done Information Oy keskittyy monikieliseen dokumentointiin sekä
dokumentoinnin hallinnan ohjelmistoratkaisuihin ja PIC Engineering Oyj
keskittyy tuotekehitys- ja suunnittelupalveluiden tuottamiseen. Osana
yhteistyösopimusta Done Information Oy myy PIC Engineering Oyj:lle
Engineering-liiketoimintonsa 1.12.2003 poislukien laivasuunnittelu- ja
piirtämispalvelut. Kaupan yhteydessä siirtyy 17  henkeä  vanhoina
työntekijöinä PIC Engineering Oyj:n palvelukseen. Osapuolet  ovat
sopineet, että kauppahintaa ei julkisteta.

Yhteistyösopimuksella Done Information Oy selkiyttää toimintaansa ja
saa  entistä  paremmat  mahdollisuudet  panostaa  dokumentointi-
liiketoimintaan. Kaupalla ei ole olennaista vaikutusta Done Solutions
Oyj:n tulokseen tai kassavirtaan.


Done Solutions Oyj
Kari Åkman
Toimitusjohtaja


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kari Åkman, puh. 0205 253427, gsm 040 586 5927,
kari.akman@donesolutions.com

http://www.donesolutions.com

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Done  Solutions on Helsingin Pörssin NM-listalla  vuodesta  2001
noteerattu yritys, joka jakaantuu kahteen liiketoiminta-alueeseen: Done
Logistics toimittaa kokonaisvaltaisia logistisia järjestelmiä, jotka
perustuvat  materiaalinkäsittelyn  automaatioon,  niitä  tukeviin
tietojärjestelmiin ja ulkoistamispalveluihin. Done Information tarjoaa
tiedon   ratkaisuja   suunnittelusta   ja   dokumentoinnista
jälkimarkkinointiin. Done Solutions toimii valituilla toimialoilla
Pohjoismaissa, keski-Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Asiakkaat  ovat
tyypillisesti toimialojensa johtavia kansainvälisiä yrityksiä.
Tilaa