DONE SOLUTIONS -KONSERNIN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN YRITYSOSTOILLA

Done Solutions Oyj      Pörssitiedote 30.11.2005 klo 15.30

DONE SOLUTIONS -KONSERNIN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN YRITYSOSTOILLA

Done Solutions on viime vuosina saattanut läpi voimakkaan tervehdyttämisvaiheen,
jonka aikana tappiollisista liiketoiminnoista on joko luovuttu tai ne  on
saneerattu kannattaviksi.

Done Solutions toimii  nykyisellään  kahdella  liiketoiminta-alueella.  Done
Information tuottaa monikielisen dokumentaation palveluja ja Done Logistics
automaattisen materiaalinkäsittelyn järjestelmiä.

Yhtiön omavaraisuusaste ja likvidien varojen määrä ovat kohentuneet olennaisesti
kuluvana vuonna. Konsernin IFRS-standardien mukainen omavaraisuusaste vuoden 2004
lopussa oli 6,7% ja tämän vuoden syyskuun lopussa 41,3%. Tämä on seurausta
parantuneesta kannattavuudesta ja syyskuussa tapahtuneesta Providor Logistics
Oy:n liiketoiminnasta luopumisesta.

Yhtiön hallitus on päättänyt hyödyntää Done Solutions -konsernin taloudellisten
voimavarojen  vahvistumisen  hakemalla  jatkossa  kasvua  yritysostoilla.
Yritysostoilla tullaan joko vahvistamaan olemassa olevia liiketoiminta-alueita
tai hankkimaan kokonaan uusia liiketoiminta-alueita.


Done Solutions Oyj
Hallitus


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pekka Pystynen, puh.  0205  253427,  gsm  050  0508  962,
pekka.pystynen@donesolutions.com

http://www.donesolutions.com

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Done Solutions on Helsingin Pörssin NM-listalla vuodesta 2001 noteerattu yritys,
joka jakaantuu kahteen  liiketoiminta-alueeseen:  Done  Logistics  toimittaa
kokonaisvaltaisia logistisia järjestelmiä, jotka perustuvat materiaalinkäsittelyn
automaatioon ja niitä tukeviin tietojärjestelmiin. Done Information tarjoaa
monikielisen dokumentoinnin palveluita sekä ohjelmistoratkaisuja. Done Solutions
toimii valituilla toimialoilla Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Tilaa