DONE SOLUTIONS OYJ:N PÄÄOMAN KOROTUS MERKITTY KAUPPAREKISTERIIN

Done Solutions Oyj    Pörssitiedote 23.12.2005 klo 9.00


DONE SOLUTIONS OYJ:N PÄÄOMAN KOROTUS MERKITTY KAUPPAREKISTERIIN

Done Solutions Oyj:n osakepääoman korotus on merkitty kaupparekisteriin.
Osakepääoman korotus perustui ylimääräisen yhtiökokouksen 19.12.2005 tekemään
päätökseen suunnatusta uusmerkinnästä.

Done Solutions Oyj:n uusi osakepääoma on 4.757.398,72 euroa jakautuen 59.467.484
osakkeeseen kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,08 euroa.

Uusmerkinnässä liikkeeseen lasketut uudet osakkeet haetaan julkisen kaupankäynnin
kohteeksi Helsingin Pörssin NM-listalle siten, että ne tulevat olemaan
kaupankäynnin kohteena samanlajisina vanhojen osakkeiden kanssa arviolta
31.3.2006.Done Solutions Oyj
Pekka Pystynen
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pekka Pystynen, puh. 0205 253427,
gsm  050 0508 962,
pekka.pystynen@donesolutions.com

http://www.donesolutions.com

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Done Solutions on Helsingin Pörssin NM-listalla vuodesta 2001
noteerattu yritys, joka jakaantuu  kolmeen  liiketoiminta-alueeseen: Done
Logistics toimittaa  kokonaisvaltaisia  logistisia  järjestelmiä, jotka
perustuvat materiaalinkäsittelyn automaatioon  ja  niitä  tukeviin
tietojärjestelmiin. Done  Information  tarjoaa  monikielisen
dokumentoinnin  palveluita  sekä ohjelmistoratkaisuja. Tiolat suunnittelee,
valmistaa  ja  myy  iCare- silmänpainemittareita silmälääkäreille ja 
optikoille. Done  Solutions toimii valituilla toimialoilla Pohjoismaissa,
Keski-Euroopassa ja Yhdysvalloissa.


Tilaa