DONE SOLUTIONS OYJ:N SELVITYS Q1-Q3/2004 OSAVUOSIKATSAUKSEN KASSAVIRRAN

Done Solutions Oyj    Pörssitiedote 29.10.2004 klo 16.50

DONE SOLUTIONS OYJ:N SELVITYS Q1-Q3/2004 OSAVUOSIKATSAUKSEN KASSAVIRRAN
RIITTÄVYYDESTÄ SEURAAVIEN 12 KUUKAUDEN AJALLA

Yhtiö esittää ohessa tarkemman selvityksen kassavirran riittävyydestä
seuraavien 12 kuukauden aikana.

1) Konsernin likvidit varat 30.9.2004 olivat 0,4 miljoonaa euroa.
Likvidit varat 29.10.2004 klo 13 olivat 0,5 miljoonaa euroa. Edellisten
12 kuukauden liiketoiminnan kassavirta on ollut 0,0 miljoonaa euroa
positiivinen.

2)  Konserniyhtiöistä Done Logistics Oy:n KILA:n ohjeen mukainen
tilauskanta  on kasvanut 1,1 miljoonasta eurosta  30.6.2004  2,1
miljoonaan euroon 30.9.2004. Tilauskanta 29.10.2004 on 2,5 miljoonaa
euroa. Kasvaneen tilauskannan tuottama kassavirta tuloutuu yhtiöön
seuraavien 12 kuukauden aikana. Samanaikaisesti Done Logisticsissa
toteutetaan jatkuvia kustannussopeutustoimenpiteitä.

3) Konsernin muu liiketoiminta on tuottanut positiivista kassavirtaa

viimeisen 12 kuukauden ajalla, ja positiivisen kassavirran arvioidaan
jatkuvan seuraavien 12 kuukauden aikana.

4)  Konsernin  käyttöpääoma 30.9.2004 oli  0,6  miljoonaa  euroa
positiivinen.

5) Yhtiö on sopinut rahoittajien kanssa, että osavuosikatsauksen
lyhytaikaisiin  velkoihin  sisältyvä 0,9  miljoonan  euron  laina
rahoituslaitoksilta ei eräänny vuonna 2005.

Kuten yhtiön osavuosikatsaustiedotteessa 29.10.2004 on ilmoitettu,
yhtiö arvioi, että konsernin liiketoiminnan kassavirta on positiivinen
ja että käytettävissä olevat varat riittävät seuraavien 12 kuukauden
ajalla.


Done Solutions Oyj
Hallitus


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pekka Pystynen, puh. 0205 253427, gsm 050 0508962,
pekka.pystynen@donesolutions.com

Controller  Mika  Söyring, puh. 0205 253425, gsm  040  7770033,
mika.soyring@donesolutions.com

http://www.donesolutions.com

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Done  Solutions on Helsingin Pörssin NM-listalla  vuodesta  2001
noteerattu yritys, joka jakaantuu kolmeen liiketoimintayksikköön: Done
Logistics toimittaa kokonaisvaltaisia logistisia järjestelmiä, jotka
perustuvat  materiaalinkäsittelyn automaatioon ja  niitä  tukeviin
tietojärjestelmiin.  Providor  Logistics  tarjoaa  jakelu-  ja
varastointipalveluja.  Done  Information  tarjoaa  monikielisen
dokumentoinnin palveluita. Päämarkkina-alueet ovat Pohjoismaat, Keski-
Eurooppa ja Yhdysvallat.Tilaa