DONE SOLUTIONS OYJ:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN 19.12.2005 PÄÄTÖKSET

Done Solutions Oyj       Pörssitiedote 19.12.2005 klo 13.00

DONE SOLUTIONS OYJ:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN 19.12.2005 PÄÄTÖKSET

1. Osakepääoman korottaminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 30.11.2005 solmitun
Sunob Holding Oy:n osakekantaa koskevan kauppasopimuksen mukaisen vastikkeen
maksamiseksi yhtiön osakepääomaa korotetaan Gateway Finland Oy:lle suunnatulla
osakeannilla 800.000,00 eurolla laskemalla liikkeeseen 10.000.000 uutta osaketta
kirjanpidolliselta  vasta-arvoltaan  0,08  euroa.  Osakkeen  merkintähinta
osakeannissa on 0,17 euroa, joka vastaa  Done  Solutions  Oyj:n  osakkeen
kaupankäynnillä painotettua keskikurssia  Helsingin  Pörssissä  1.10.2005  -
31.10.2005 välisenä aikana. Osakkeiden merkinnän maksuksi Gateway Finland Oy
luovuttaa Sunob Holding Oy:n osakekannan, yhteensä 25.736,62 euron lainasaatavan
sekä 1.217.599,10 euron pääomalainasaatavan Sunob Holding Oy:ltä. Sunob Holding
Oy:n osakekannan arvoksi on määritelty 456.664,28 euroa. Apporttiomaisuuden arvo
on siten yhteensä 1.700.000,00 euroa. Uudet osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon
1.1.2006 alkavasta tilikaudesta lukien. Uudet osakkeet merkittiin ja maksettiin
heti yhtiökokouksen päätyttyä.

2. Tappioiden kattaminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön vahvistetut
tappiot yhteensä 493.486,34 euroa katetaan alentamalla vararahastoa 192.260,50
eurolla ja ylikurssirahastoa 301.225,84 eurolla.


Done Solutions Oyj
Pekka Pystynen
Toimitusjohtaja


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pekka Pystynen, puh.  0205  253427,  gsm  050 0508  962,
pekka.pystynen@donesolutions.com

http://www.donesolutions.com

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Done Solutions on Helsingin Pörssin NM-listalla vuodesta 2001  noteerattu
yritys, joka jakaantuu  kolmeen  liiketoiminta-alueeseen:  Done  Logistics
toimittaa  kokonaisvaltaisia  logistisia  järjestelmiä,  jotka  perustuvat
materiaalinkäsittelyn automaatioon  ja  niitä  tukeviin  tietojärjestelmiin.
Done  Information  tarjoaa  monikielisen  dokumentoinnin  palveluita  sekä
ohjelmistoratkaisuja.  Tiolat  suunnittelee,  valmistaa  ja  myy  iCare-
silmänpainemittareita silmälääkäreille ja optikoille. Done  Solutions toimii
valituilla toimialoilla Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Tilaa