DONE SOLUTIONS OYJ SUORITTAA OMIEN OSAKKEIDEN HANKINNAN

Done Solutions Oyj                    26.3.2009 klo 18.50
Pörssitiedote

Done Solutions Oyj:n hallitus on kokouksessaan 26.3.2009 päättänyt hankkia
kaksi (2) kappaletta yhtiön omia osakkeita. Hankinta suoritetaan hallituksen
varsinaiselle yhtiökokoukselle 15.4.2009 ehdottamaan OYL 15 luvun 9 
§:n mukaiseen osakkeiden yhdistämismenettelyyn liittyen yhtiön osakkeiden
lukumäärän viidellä jaollistamiseksi. Tätä tarkoitusta varten hallitus tulee
myöhemmin päättämään hankittavan kahden osakkeen mitätöimisestä. 

Hankinta perustuu hallituksen yhtiökokoukselta 2.4.2008 saamaan valtuutukseen.
Valtuutuksen mukaan osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai
toteuttamiseksi, osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai
muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Osakkeet hankitaan
hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsingin järjestämässä
kaupankäynnissä. 

Osakkeiden hankinta suoritetaan aikaisintaan 3.4.2009. 

Done Solutions Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara, gsm 040-5675520
olli-pekka.salovaara@donesolutions.com

http://www.donesolutions.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet

Done Solutions Oyj on NASDAQ OMX Helsingissä noteerattu Done-konsernin
emoyhtiö. Donen tytäryrityksille on tyypillistä korkealaatuinen suomalainen
erityisosaaminen ja vientiin perustuva liiketoiminta.

Tilaa