DONE SOLUTIONSIN OSAKKEIDEN MERKINTÄ VUODEN 2002 OPTIO-OHJELMAN OPTIO-OIKEUKSILLA

Done Solutions Oyj    Pörssitiedote 23.3.2006 klo 11.30

DONE SOLUTIONSIN OSAKKEIDEN MERKINTÄ VUODEN 2002 OPTIO-OHJELMAN OPTIO-OIKEUKSILLA

Done Solutions Oyj:n vuoden 2002 optio-ohjelman optio-oikeuksilla on merkitty
yhteensä 100.000 uutta osaketta. Osakkeiden merkintähinta oli 0,23 euroa/osake.

Osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,08 euroa. Merkintöjen seurauksena Done
Solutions Oyj:n osakepääoma nousee 8.000,00 eurolla yhteensä 4.795.398,72 euroon.
Osakkeiden lukumäärä nousee 100.000 osakkeella yhteensä 59.942.484 osakkeeseen.
Osakepääoman korotus on merkitty tänään kaupparekisteriin.

Optio-ohjelma perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 12.4.2002 tekemään päätökseen.
Optio-oikeuksilla tehtävien osakemerkintöjen seurauksena Done Solutions Oyj:n
osakemäärä voi nousta enintään yhteensä 1.484.024 osakkeella ja osakepääoma
enintään 118.721,92 eurolla.  Kaikkien  optio-oikeuksien  osalta  osakkeiden
merkintäaika päättyy 30.4.2006. Tähän mennessä optio-oikeuksilla on merkitty
475.000 osaketta.

Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet - lukuun ottamatta osinko-
oikeutta 31.12.2005 päättyneeltä  tilikaudelta  -  rekisteröintipäivämäärästä
lukien. Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa arviolta 24.3.2006 osakelajilla
DSO1VN0106. Lajien yhdistämistä tullaan hakemaan osinkoeron poistuttua.


Done Solutions Oyj
Pekka Pystynen
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pekka Pystynen,  puh.  0205  253427, gsm  050 0508  962,
pekka.pystynen@donesolutions.com

http://www.donesolutions.com

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Done  Solutions  on  Helsingin  Pörssin  NM-listalla  vuodesta  2001
noteerattu yritys, joka jakaantuu  kolmeen  liiketoiminta-alueeseen: Palvelut
(Done  Information)   tarjoaa  monikielisen  dokumentoinnin  palveluita.
Järjestelmät (Done   Logistics) toimittaa   kokonaisvaltaisia   logistisia
järjestelmiä,   jotka   perustuvat materiaalinkäsittelyn  automaatioon  ja
niitä  tukeviin  tietojärjestelmiin. Terveydenhoito (Tiolat)  suunnittelee,
valmistaa   ja   myy   iCare-silmänpainemittareita  silmälääkäreille  ja
optikoille.  Done  Solutions  toimii valituilla toimialoilla Pohjoismaissa,
Keski-Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Tilaa