DONE SOLUTIONSIN OSAKKEIDEN MERKINTÄ VUODEN 2002 OPTIO-OHJELMAN OPTIO-OIKEUKSILLA

Done Solutions Oyj    Pörssitiedote 6.2.2006 klo 15.40

DONE SOLUTIONSIN OSAKKEIDEN MERKINTÄ VUODEN 2002 OPTIO-OHJELMAN OPTIO-OIKEUKSILLA

Done Solutions Oyj:n vuoden 2002 optio-ohjelman optio-oikeuksilla on merkitty
yhteensä 135.000 uutta osaketta. Osakkeiden merkintähinta oli 0,23 euroa/osake.

Osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,08 euroa. Merkintöjen seurauksena Done
Solutions Oyj:n osakepääoma nousee 10.800,00 eurolla yhteensä  4.768.198,72
euroon. Osakkeiden lukumäärä nousee 135.000 osakkeella yhteensä  59.602.484
osakkeeseen. Osakepääoman korotus merkitään kaupparekisteriin huomenna 7.2.2006.

Optio-ohjelma perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 12.4.2002 tekemään päätökseen.
Optio-oikeuksilla tehtävien osakemerkintöjen seurauksena Done Solutions Oyj:n
osakemäärä voi nousta enintään yhteensä 1.484.024 osakkeella ja osakepääoma
enintään 118.721,92 eurolla.  Kaikkien  optio-oikeuksien  osalta  osakkeiden
merkintäaika päättyy 30.4.2006.

Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet - lukuun ottamatta osinko-
oikeutta 31.12.2005 päättyneeltä  tilikaudelta  -  rekisteröintipäivämäärästä
lukien. Done Solutions Oyj on hakenut uudet osakkeet omana lajinaan kaupankäynnin
kohteeksi Helsingin Pörssin NM-listalle. Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa
arviolta 8.2.2006. Lajien yhdistämistä tullaan hakemaan osinkoeron poistuttua.


Done Solutions Oyj
Pekka Pystynen
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pekka Pystynen,  puh.  0205  253427,
gsm  050 0508  962,
pekka.pystynen@donesolutions.com

http://www.donesolutions.com

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Done  Solutions  on  Helsingin  Pörssin  NM-listalla  vuodesta  2001
noteerattu yritys, joka jakaantuu  kolmeen   liiketoiminta-alueeseen:   Done
Logistics  toimittaa  kokonaisvaltaisia  logistisia  järjestelmiä,  jotka
jotka perustuvat  materiaalinkäsittelyn  automaatioon   ja  niitä  tukeviin
tietojärjestelmiin.   Done    Information    tarjoaa    monikielisen
dokumentoinnin  palveluita  sekä ohjelmistoratkaisuja.  Tiolat  suunnittelee,
valmistaa ja myy iCare-silmänpainemittareita silmälääkäreille  ja  optikoille.  
Done Solutions toimii valituilla toimialoilla Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa ja 
Yhdysvalloissa.

Tilaa