• news.cision.com/
  • Revenio Group Oyj/
  • Korjaus Revenio Group Oyj:n 5.6.2020 klo 13.30 julkaisemaan pörssitiedotteeseen: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus

Korjaus Revenio Group Oyj:n 5.6.2020 klo 13.30 julkaisemaan pörssitiedotteeseen: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus

Report this content

Revenio Group Oyj, pörssitiedote, 5.6.2020 klo 15.15

Korjaus Revenio Group Oyj:n 5.6.2020 klo 13.30 julkaisemaan pörssitiedotteeseen: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus

Revenio Group Oyj on 5.6.2020 saanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta, jonka mukaisesti William Demant Invest A/S:n omistusosuus Revenio Group Oyj:n osake- ja äänimäärästä on noussut yli kymmenen prosentin.

William Demant Invest A/S:n uusi osuus Revenio Group Oyj:n osake- ja äänimäärästä on 10,16 %. William Demant Invest A/S omistaa 2 705 336 kpl Revenio Group Oyj:n osakkeita aiemmin tiedotetun 26 599 021 osakkeen sijaan.

Revenio Group Oyj rekisteröi tänään kaupparekisteriiin 20 490 kpl yhtiön yhtiön 2015B-optio-oikeuksiin perustuvaa uutta osaketta ja 7 725 kpl yhtiön 2015C-optio-oikeuksiin perustuvaa uutta osaketta, jonka jälkeen kaupparekisteriin merkitty osakemäärä on 26 627 236 osaketta. Näin ollen William Demant Invet A/S:n omistusosuus on 10,16 % aiemmin tiedotetun 10,17 % sijaan.

Revenio Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Talousjohtaja Robin Pulkkinen, tel.  050 505 9932

robin.pulkkinen@revenio.fi

www.revenio.fi

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Finanssivalvonta

Keskeiset tiedotusvälineet

www.revenio.fi

Revenio-konserni lyhyesti

Revenio on kansainvälisillä markkinoilla toimiva terveysteknologiakonserni ja oftalmologisten laitteiden globaali kärkiyhtiö.

Revenio-konserniin kuuluvat Revenio Group Oyj, Icare Finland Oy, Icare USA Inc., Revenio Italy S.R.L, CenterVue SpA, Revenio Research Oy, Done Medical Oy sekä Oscare Medical Oy.

Revenion liiketoimintojen yhteisenä nimittäjänä on potilaslähtöinen seulonta, seuranta ja maailmanlaajuinen tarve terveydenhuollon kustannussäästöihin ennaltaehkäisevän terveydenhuollon kautta. Revenio tavoittelee terveysteknologiassa voimakasta kasvua. Revenion tavoitteena on kehittää entistä tehokkaampia ja helposti käyttöönotettavia menetelmiä tunnistaa kansanterveydellisesti merkittäviä sairauksia jo niiden alkuvaiheessa. Tavoitteena on luoda parempaa elämänlaatua terveys- teknologiaratkaisuilla, jotka mahdollistavat tehokkaamman diagnostiikan. Konsernin fokuksessa ovat glaukooman, diabeettisen retinopatian ja silmänpohjan rappeuman varhainen tunnistaminen ja hoitoprosessin aikainen seuranta. Revenio Research puolestaan keskittyy ihosyövän ja astman diagnosointia ja hoidon suunnittelua tukevien järjestelmien kaupallistamiseen.

Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 49,5 miljoonaa euroa ja liikevoitto 25,5 %. Revenio Group Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.