OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄN KOROTUS REKISTERÖITY KAUPPAREKISTERIIN

Revenio Group Oyj:n hallituksen 23.6.2011 hyväksymät, yhteensä 50.000 yhtiön 2007B-optio-oikeuksiin perustuvaa uutta osaketta on tänään rekisteröity kaupparekisteriin. Osakkeiden merkintähinta kyseessä olevilla optio-oikeuksilla 2007B oli 0,29 euroa osakkeelta. Osakkeiden merkintäaika 2007B-optioilla on 1.11.2010–1.11.2014.

Revenio Group Oyj:n osake- ja äänimäärä nousee näiden merkintöjen jälkeen 76.889.730 kappaleeseen. Osakkeista saatu merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan omaan pääoman rahastoon.

Revenio Group Oyj on hakenut uusien osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq OMX Helsingissä samanlajisina yhtiön vanhojen osakkeiden kanssa. Osakkeet tulevat kaupankäynnin kohteeksi arviolta 21.7.2011.  

Revenio Group Oyj

Olli-Pekka Salovaara

Toimitusjohtaja

 

Lisätietoja:

 

Toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara, gsm 040-5675520

olli-pekka.salovaara@revenio.fi

http://www.revenio.fi

 

JAKELU:

 

NASDAQ OMX Helsinki

Finanssivalvonta

Keskeiset tiedotusvälineet

www.revenio.fi

 

Revenio Group Oyj on NASDAQ OMX Helsingissä noteerattu suomalaisen monialakonserni Revenion emoyhtiö. Revenio Group Oyj:n tytäryrityksille on yhteistä korkealaatuinen suomalainen erityisosaaminen ja vientiin perustuva liiketoiminta.

 Revenio-konserni muodostuu kuudesta itsenäisesti liiketoimintaa harjoittavasta yhtiöstä, jotka muodostavat viisi liiketoimintasegmenttiä. Tytäryhtiöt ovat Done Logistics Oy, Done Software Solutions Oy, Icare Finland Oy, Boomeranger Boats Oy, FLS Finland Oy ja Midas Touch Oy.

  

Tilaa