Revenio Group Corporation : REVENION BOOMERANGER BOATS OY:N TOIMITUSJOHTAJAKSI RIKU LAMPPU

Revenio Group Oyj             Pörssitiedote           8.9.2014 kello 14:05
REVENION BOOMERANGER BOATS OY:N TOIMITUSJOHTAJAKSI RIKU LAMPPU

Revenio-konserniin kuuluvan Boomeranger Boats Oy:n toimitusjohtajaksi on
nimitetty Revenion toimialajohtaja Riku Lamppu. Hän vastaa toimitusjohtajana
Boomeranger Boatsin talous- ja henkilöstöhallinnosta sekä yleisjohdosta. Riku
Lamppu vastaa lisäksi Revenion Contact Center -liiketoiminnan toimitusjohtajan
tehtävistä.

Boomeranger Boats Oy:n myynti- ja markkinointijohtajaksi on nimitetty Ilkka
Pentikäinen, joka aikaisemmin on toiminut yhtiön myyntijohtajana. Pentikäinen
toimii nimikkeellä Vice President, Sales and Marketing ja vastaa kaupallisista
toiminnoista kuten asiakkuuksista ja yhteistyökumppaneista.

Boomeranger Boats Oy:n projektijohtajaksi on nimitetty Jani Leskinen, joka on
aikaisemmin toiminut yhtiön projektipäällikkönä.

Nimityksillä vahvistetaan Boomeranger Boatsin kilpailukykyä, varmistetaan yhtiön
kannattavuuskehitys ja parannetaan yhtiön edellytyksiä toimia haastavaksi
muuttuneessa liiketoimintaympäristössä.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara, gsm 040 567 5520
olli-pekka.salovaara@revenio.fi
www.revenio.fi

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.revenio.fi


Revenio-konserni lyhyesti

Revenio on suomalainen terveysteknologiakonserni, jonka liiketoiminnan ytimen
muodostavat silmänpainemittarit. Revenio-konsernin Terveysteknologia-segmentin
muodostaa Icare Finland Oy:n harjoittama liiketoiminta. Nykytuotteista laajalti
patentoitu Icare-tuoteperhe on konsernin menestyksen kulmakivi. Revenio
tavoittelee terveysteknologiassa voimakasta kasvua orgaanisesti ja
yritysjärjestelyiden kautta.

Revenio-konserniin kuuluu myös muita liiketoimintoja, jotka on ryhmitelty
Teknologia ja Palvelut -segmentiksi. Segmentin liiketoiminnoille on yhteistä
globaalit markkinat ja oman alansa kärkeä edustavat teknologiatuotteet ja
-palvelut.

Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli 25,7 miljoonaa euroa, liikevoiton
ollessa 21,7 %. Revenio Group Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oyj:ssä.

Tilaa