Revenio Group Corporation: OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄN KOROTUS REKISTERÖITY KAUPPAREKISTERIIN

Pörssitiedote   Revenio Group Oyj    26.9.2014 klo 9.00
OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄN KOROTUS REKISTERÖITY KAUPPAREKISTERIIN

Revenio Group Oyj:n hallituksen 12.9.2014 hyväksymät osakemerkinnät, yhteensä
10.600 kpl yhtiön 2007B -optio-oikeuksiin perustuvaa uutta osaketta on tänään
rekisteröity kaupparekisteriin. Osakkeiden merkintähinta kyseessä olevilla 2007B
-optio-oikeuksilla oli 1,75 euroa osakkeelta. Osakkeiden merkintäaika 2007B-
optioilla on 1.11.2010-1.11.2014.

Revenio Group Oyj:n osake- ja äänimäärä nousee näiden merkintöjen jälkeen
7.893.619 kappaleeseen. Osakkeista saatu merkintähinta kirjataan
kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan omaan pääoman rahastoon.

Revenio Group Oyj on hakenut uusien osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi
Nasdaq OMX Helsingissä samanlajisina yhtiön vanhojen osakkeiden kanssa. Osakkeet
tulevat kaupankäynnin kohteeksi arviolta 29.9.2014.Revenio Group Oyj

Olli-Pekka Salovaara

ToimitusjohtajaLisätietoja:

Toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara, gsm 040-5675520

olli-pekka.salovaara@revenio.fi

http://www.revenio.fiJAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki

Finanssivalvonta

Keskeiset tiedotusvälineet

www.revenio.fiRevenio-konserni lyhyesti

Revenio on suomalainen terveysteknologiakonserni, jonka liiketoiminnan ytimen
muodostavat silmänpainemittarit. Revenio-konsernin Terveysteknologia-segmentin
muodostaa Icare Finland Oy:n harjoittama liiketoiminta. Nykytuotteista laajalti
patentoitu Icare-tuoteperhe on konsernin menestyksen kulmakivi. Revenio
tavoittelee terveysteknologiassa voimakasta kasvua orgaanisesti ja
yritysjärjestelyiden kautta.  Revenio-konserniin kuuluu myös muita
liiketoimintoja, jotka on ryhmitelty Teknologia ja Palvelut -segmentiksi.
Segmentin liiketoiminnoille on yhteistä globaalit markkinat ja oman alansa
kärkeä edustavat teknologiatuotteet ja -palvelut. Tämän segmentin liiketoiminnat
ovat omalla alallaan erittäin kannattavia ja ne tuottavat konsernille
positiivista kassavirtaa.

Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli 25,7 miljoonaa euroa, liikevoiton
ollessa 21,7 %. Revenio Group Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oyj:ssä.


Tilaa