Revenio Group Corporation: Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2013 -LIIKEVAIHDON JA LIIKETULOKSEN VAHVA KEHITYS JATKUI TOISELLA VUOSINELJÄNNEKSELLÄ

Revenio Group Oyj Pörssitiedote 5.8.2013 klo 9.00
Revenio Group Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2013

LIIKEVAIHDON JA LIIKETULOKSEN VAHVA KEHITYS JATKUI TOISELLA VUOSINELJÄNNEKSELLÄ

Huhti-kesäkuu 2013 lyhyesti:

 * Revenio Terveysteknologia -segmentti on vahvassa kasvuvauhdissa.
  Vuosineljänneksen myynti ja liiketulos olivat ennätystasolla
 * Terveysteknologia-segmentin kysyntä Yhdysvaltojen markkinoiden lisäksi
  erityisesti Japanin markkinoilla oli voimakasta. Myös Etelä-Eurooppa näyttää
  edelleen elpymisen merkkejä
 * Revenio Teknologia ja Palvelut -segmentin alkuvuosi sujui nousujohteisesti,
  liiketoiminnoista Contact Center -liiketoiminta kehittyi segmentin
  liiketoiminnoista parhaiten
 * Jatkuvien toimintojen myönteisen kehityksen odotetaan jatkuvan loppuvuonna
 * Konserni pitää ennallaan vuotta 2013 koskevan tulosohjeistuksen: Konsernin
  jatkuvien toimintojen liikevaihdon ja liiketuloksen ilman kertaluonteisia
  eriä arvioidaan kasvavan vuodesta 2012.

Tammi-kesäkuu 2013 lyhyesti:

 * Revenio Terveysteknologia -segmentin myynti ja liiketulos voimakkaassa
  kasvussa
 * Revenio Teknologia ja Palvelut -segmentin alkuvuosi myös edellisvuotta
  parempi sekä liikevaihdon että -tuloksen osalta
 * Done Logistics -liiketoiminnasta 18.12.2012 tehdyn luopumispäätöksen
  mukaisesti osia yhtiön liiketoiminnasta myytiin 7.2.2013
 * Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 0,02 (0,02) euroa / osake, nykyisellä
  osakemäärällä 0,20 (0,20) euroa/osake. Lisäksi yhtiökokous valtuutti
  hallituksen päättämään myöhemmin enintään 1.000.000,00 euron suuruisesta
  pääomanpalautuksesta
 * Yhtiökokous päätti osakkeiden yhdistelystä. Kymmenen vanhaa osaketta vastaa
  yhtä uutta Revenio Group Oyj:n osaketta yhdistelyn täytäntöönpanohetkestä
  27.3.2013 alkaen
 * Hallitus päätti katsauskauden jälkeen 5.8.2013 osakekohtaisesta
  pääomanpalautuksesta 0,12 euroa per osake varsinaiden yhtiökokouksen
  21.3.2013 myöntämän valtuutuksen perusteella.

Konsernin avainlukuja:

4-6/2013

 * Liikevaihto 6,9 (5,8) milj. euroa, kasvua 19,9 %
 * Liiketulos 1,5 (1,0)  milj. euroa eli 21,0 (17,5) % liikevaihdosta
 * Revenio Terveysteknologia -segmentin liikevaihto 3,2 (2,6) milj. euroa,
  kasvua 25,8 %
 * Revenio Terveysteknologia -segmentin liiketulos 1,3 (1,1) milj. euroa  eli
  40,1 (41,4) prosenttia liikevaihdosta, muutos 0,2 Meur, kasvua 21,6 %
 * Revenio Teknologia ja Palvelut -segmentin liikevaihto 3,7 (3,2) milj.
  euroa,kasvua 15,1 %
 * Revenio Teknologia ja Palvelut -segmentin  liiketulos 0,4 (0,2) milj. euroa
  eli 9,6 (6,4) prosenttia liikevaihdosta, muutos 0,2 Meur, kasvua 67,1 %
 * Lopetettujen toimintojen tulos 0,0 (-1,6)  milj. euroa, ei tulosvaikutusta
  toisella vuosineljänneksellä
 * Laimentamaton ja laimennettu osakekohtainen tulos 0,13 (0,06) euroa.

1-6/2013
 * Liikevaihto 14,0 (11,6) milj. euroa, kasvua 20,5 %
 * Liiketulos 2,6 (2,2) milj. euroa eli 18,6 (18,6) % liikevaihdosta
 * Revenio Terveysteknologia -segmentin liikevaihto 6,4 (5,2) milj. euroa,
  kasvua 22,4 %
 * Revenio Terveysteknologia -segmentin liiketulos 2,4 (2,2) milj. euroa  eli
  38,5 (42,6) prosenttia liikevaihdosta, muutos 0,2 Meur, kasvua 10,6 %
 * Revenio Teknologia ja Palvelut -segmentin liikevaihto 7,7 (6,4) milj.
  euroa,kasvua 18,9 %
 * Revenio Teknologia ja Palvelut -segmentin  liiketulos 0,6 (0,4) milj. euroa
  eli 7,5 (7,0) prosenttia liikevaihdosta, muutos 0,2 Meur, kasvua 26,6 %
 * Lopetettujen toimintojen tulos 0,0 (-2,1) milj. euroa, ei tulosvaikutusta
  ensimmäisellä vuosipuoliskolla
 * Tulos ennen veroja, jatkuvat toiminnot, 2,6 (2,0) milj. euroa
 * Laimentamaton osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot 0,24 (0,19) euroa
 * Laimennettu osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot 0,24 (0,19) euroa
 * Jatkuvien toimintojen liiketoiminnan rahavirta 2,7 (1,8) milj.  euroa.


Toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara:

"Revenio-konsernin ensimmäinen vuosipuolisko oli vahva sekä myynnin että
kannattavuuden näkökulmasta. Strategiamme mukaisesti keskitymme kuluvana vuonna
Terveysteknologia-segmenttimme kasvun edellytysten luomiseen samalla edelleen
kasvattaen segmentin liiketulosta.  Alkuvuoden aikana saavutettu hyvä
liikevaihdon kasvu ja erinomainen kannattavuus vievät meitä jälleen askeleen
lähemmäs tavoitettamme luoda Icaresta silmänpainemittareiden johtava globaali
toimija.

Terveysteknologia-segmenttimme teki katsauskaudella kaikkien aikojen
liikevaihto- ja tulosennätyksensä. Yhdysvallat on meille edelleen merkittävä
markkina-alue. Venäjällä edellisvuonna käynnistynyt myynti on jatkanut kasvuaan
ja Etelä-Euroopassa alkuvuonna havaitut elpymisen merkit ovat vahvistuneet.
Yhdysvaltojen ja Euroopan rinnalle on noussut kasvu Aasiassa ja erityisesti
Japanissa. Silmänpainemittareiden kertakäyttöisten antureiden myynti kasvoi
merkittävästi, mikä on seurausta jo myytyjen laitteiden jatkuvasta ja kasvavasta
käytöstä. Kasvava laitemäärä mahdollistaa segmentille myös merkittävät
korvauslaitemyynnit tulevaisuudessa. Segmentin liikevaihto kasvoi 22,4 % tammi-
kesäkuussa 2013, ollen 6,4 (5,2) miljoonaa euroa.

Teknologia ja Palvelut -segmenttimme keskittyy strategian mukaisesti
kannattavaan kasvuun. Segmentin liiketoiminnoista alkuvuonna vahvimmin kehittyi
contact center-liiketoiminta, jonka kehitys on nousujohteista jo kolmatta vuotta
peräkkäin.  Liikevaihdon ja kannattavuuden kasvuun ylsi myös useita vaativia
asiakastoimituksia toteuttanut RIB-erikoisveneliiketoiminta.
Ohjelmistoliiketoiminta teki niin ikään vahvan suorituksen. Kokonaisuutena
 Segmentin liikevaihto tammi-kesäkuussa 2013 oli 7,7 (6,4) miljoonaa euroa ja
kasvoi 18,9 %.

Keskitimme kaikki pääkaupunkiseudun toimintomme yhteisiin toimitiloihin
katsauskaudella. Yhteiset uudet tilamme sijaitsevat Vantaan Plaza Business
Parkissa. Samoihin tiloihin siirtyivät Revenio Group Oyj, Icare Finland Oy ja
Midas Touch Oy. Toimiminen yhteisissä tiloissa antaa meille uudenlaisia
mahdollisuuksia toimintojemme tehostamiseen sekä tiedon kulkuun liittyen. "

HUHTI-KESÄKUU 2013 KOMMENTIT:

REVENIO TERVEYSTEKNOLOGIA

Revenio Terveysteknologia -segmentin muodostaa silmänpainemittareiden
kehittämiseen, valmistamiseen ja myyntiin erikoistunut Icare Finland Oy.

Segmentin tämänhetkiset päämarkkinat ovat Pohjois-Amerikassa, Euroopassa,
Venäjällä ja eräissä Aasian maissa, kuten Japanissa ja Intiassa. Merkittävän
potentiaalin omaavia, vielä hyödyntämättömiä markkina-alueita ovat erityisesti
Etelä-Amerikka ja Kiina.

Revenio Terveysteknologia -segmentin huhti-kesäkuun 2013 liikevaihto oli 3,2
(2,6) miljoonaa euroa ja kasvoi 25,8 % edellisvuoteen verrattuna ja se teki
kaikkien aikojen myyntiennätyksensä katsauskaudella.

Markkinatilanne oli hyvä koko katsauskauden. Myynti kasvoi kaikilla
maantieteellisillä alueilla, erityisesti Yhdysvalloissa ja Japanissa. Myös
Etelä-Euroopan markkinat ovat lähteneet alkuvuoden aikana takaisin kasvu-uralle.
Aasiassa myös Taiwan, Thaimaa ja Hong Kong olivat myynnillisesti hyvällä
tasolla. Meksikossa saatiin myyntilupa katsauskaudella.

Jakelukanavan rooli globaalin myynnin onnistumisessa on tärkeä. Katsauskaudella
on tehty muutoksia jakelukanavissa maantieteellisen laajentumisen tukemiseksi.

Icaren silmänpainemittareille voidaan mitata myös eläinten silmänpainetta. Tämä
tuoteryhmä olikin katsauskaudella vahvassa kasvussa erityisesti Yhdysvalloissa
ja Euroopassa.

Anturimyynti kasvoi 24%, mikä kuvastaa jo myytyjen laitteiden jatkuvaa ja
kasvavaa käyttöä. Antureiden myynti edusti noin viidennestä segmentin
kokonaisliikevaihdosta.

Vahvaa myyntiä tukivat katsauskaudella julkistetut asiantuntijoiden lausunnot
silmänpainemittareiden käyttökokemuksista sekä Icare Finland Oy:n aktiiviset
markkinointiponnistelut. Icaren silmänpainemittareita esiteltiin erilaisissa
alan asiantuntijatapahtumissa, jotka ovat osoittautuneet tehokkaaksi
markkinointikanavaksi.

Icaren silmänpainemittareiden tuoteominaisuuksia on kehitetty katsauskaudella
markkina-aseman vahvistamiseksi edelleen ja kilpailuetumatkan säilyttämiseksi.
Laitekannan kasvaessa tuotteistettujen huoltopalveluiden kysyntä on lisääntynyt.

REVENIO TEKNOLOGIA JA PALVELUT

Revenio Teknologia ja Palvelut -segmentti muodostettiin 1.12.2012 alkaen
konsernin neljästä liiketoiminnasta ja yhtiöstä sekä osasta aiemmin konsernin
emoyhtiöön kuuluneista toiminnoista. Segmenttiin kuuluvat liiketoiminnat ovat
Contact Center -liiketoiminta, RIB-erikoisveneliiketoiminta, Informaationäytöt-
liiketoiminta ja Ohjelmistoliiketoiminta.

Revenio Teknologia ja Palvelut -segmentti keskittyy strategiansa mukaisesti
hyvään kannattavuuskehitykseen, orgaaniseen kasvuun ja tehokkuuteen.

Segmentin liikevaihto huhti-kesäkuussa 2013 oli 3,7 (3,2) miljoonaa euroa ja se
kasvoi 15,1 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Contact Center -liiketoiminta teki merkittävän liikevaihdon kasvun ja vahvan
liiketuloksen katsauskaudella. Uudet hyvät inbound-asiakkuudet olivat
tuloskehityksessä keskeisessä roolissa. Markkinatilanne on haastava ja alalta on
poistunut toimijoita telemarkkinointiin tulleiden rajoitusten myötä. Kilpailu
kannattavista asiakkuuksista on tiukkaa jolloin menestystekijäksi muodostuu
tuotantoa tukevan myynnin lisäksi asiakastoimeksiantojen tehokas ja laadukas
toteutus. On selvästi havaittavissa, että aikaisemmin tehdyt investoinnit alan
tuotantoteknologiaan parantavat tuotantotehokkuutta ja palvelun sujuvuutta.

RIB-erikoisveneliiketoiminta kasvatti katsauskaudella sekä liikevaihtoaan että
kannattavuuttaan. Liiketoiminta keskittyi katsauskaudella jo aikaisemmin
saatujen tilausten toimituksiin. Merkittävä uusi tilaus, arvoltaan noin 0,5
miljoonaa euroa, saatiin Suomen Merivoimilta.

Informaationäytöt-liiketoiminta jäi hieman edellisvuoden liikevaihdosta ja
liiketuloksesta. Katsauskaudella saadut uudet tilaukset olivat lähinnä vanhojen
asiakkaiden täydennysostoja ja kotimaan toimituksia. Katsauskauden lopulla
saatiin merkittävä tilaus helsinkiläisen kauppakeskus Kaaren
pysäköinninohjausjärjestelmästä, jonka toimitus ajoittuu toiselle
vuosipuoliskolle.

Ohjelmistoliiketoiminnassa katsauskauden alku painottui viime vuonna
aloitettujen merkittävien asiakasprojektien tuotantoon ottoihin ja asiakkailla
olevien järjestelmien jatkokehitykseen. Katsauskauden lopulla
saatiin laajennustilauksia vanhojen asiakkaiden uusiin kohteisiin.

 Liikevaihto ja segmenttien kate 1-6/2013 ja 1-6/2012,
 jatkuvat toiminnot:

          Liikevaihto    Liikevaihto     Segmentin   Segmentin
                              kate     kate

            1-6/2013     1-6/2012     1-6/2013    1-6/2012

              MEUR  %    MEUR  %    MEUR %    MEUR %

 Terveysteknologia     6,4 45     5,2 45     2,4 38    2,2 42

 Teknologia- ja

 Palvelut         7,7 55     6,4 55     0,6 8    0,4 6

 Yhteensä         14,0 100    11,6 100     3,0 22    2,6 22

 Emoyhtiön kulut                         -0,4      -0,4

 Liiketulos                            2,6 19    2,2 19

 Konsernin liikevaihto, segmentin kate ja liiketulos, jatkuvat
 toiminnot

 vuosineljänneksittäin olivat:

 MEUR             Q2/13 Q1/13 Q4/12       Q3/12 Q2/12 Q1/12

 Liikevaihto

 Revenio Terveysteknologia    3,2  3,1  3,2        2,6  2,6  2,6

 Revenio Teknologia-

 ja Palvelut           3,7  4,0  4,5        3,4  3,2  3,2

 Yhteensä            6,9  7,1  7,7        6,1  5,8  5,8

 Segmentin kate:

 Revenio Terveysteknologia    1,3  1,1  1,2        1,0  1,0  1,1

 Revenio Teknologia-

 ja Palvelut           0,4  0,2  0,5        0,5  0,2  0,2

 Yhteensä            1,7  1,3  1,7        1,6  1,3  1,3

 Emoyhtiön kulut        -0,2 -0,2 -0,2        -0,2 -0,2 -0,2

 Liikevoitto           1,5  1,2  1,4        1,4  1,0  1,2

 Liikevoitto-%          20  16  18         22  17  20


HENKILÖSTÖ

Konsernin jatkuvien toimintojen palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin
227 (209) henkilöä. Tilikauden lopun henkilöstömäärä oli 245 (227).

Henkilöstön määrä segmenteittäin keskimäärin katsauskauden aikana:
               30.6.2013   30.6.2012   Muutos

 Revenio Terveysteknologia    17      13     4

 Revenio Teknologia-

 ja Palvelut           206      192     14

 Emoyhtiö             4       4     0

 Yhteensä            227      209     18Katsauskaudella maksetut palkat ja palkkiot olivat yhteensä 3,9 (3,5) miljoonaa
euroa jatkuvista toiminnoista.

LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS

Revenio Group -konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto 1.1.-30.6.2013 oli
14,0 (11,6) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu oli 20,5 %. Jatkuvien
toimintojen liiketulos ennen poistoja (EBITDA) oli 3,0 (2,5) miljoonaa euroa eli
21,3 (21,6) % liikevaihdosta. Jatkuvien toimintojen liiketulos oli 2,6 (2,2)
miljoonaa euroa eli 18,6 (18,6) % liikevaihdosta. Tulos ennen veroja, jatkuvat
toiminnot, oli 2,6 (2,0) miljoonaa euroa eli 18,5 (16,9) prosenttia
liikevaihdosta. Katsauskauden tulos jatkuvista toiminnoista oli 1,9 (1,5)
miljoonaa euroa eli 13,7 (12,9) % liikevaihdosta. Tilikauden lopetettujen
toimintojen tulos oli 0,0 (-2,1) miljoonaa euroa. Tilikauden tulos oli 1,9 (-
0,6) miljoonaa euroa.

Laimentamaton osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista oli 0,24 (0,19) euroa
ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,24 (0,19)
euroa. Lopetettujen toimintojen laimentamaton ja laimennettu osakekohtainen
tulos oli 0,00 (-0,27) euroa.  Tilikauden jatkuvien ja lopetettujen toimintojen
osakekohtainen tulos laimennusvaikutuksella oikaistuna oli 0,24 (-0,07) euroa.
Oma pääoma/osake oli 2,01 euroa (1,87 euroa).

Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto katsauskaudella nousi edellisvuoden
vastaavaan ajankohtaan verrattuna 20,5 %. Liikevaihdon kasvu oli voimakkainta
Revenio Terveysteknologia -segmentissä sekä Revenio Teknologia ja Palvelut
-segmentin Contact Center -ja RIB-erikoisveneliiketoiminnoissa.

Revenio Terveysteknologia-segmentin liiketulos ylitti edellisvuoden vastaavan
ajankohdan liiketuloksen. Osa liikevaihdon kasvun tuomasta lisäkatteesta
ohjattiin liiketoiminnan kehittämistoimintaan. Tästä huolimatta segmentin
liiketulos kasvoi ollen 2,4 (2,2) miljoonaa euroa. Myös Teknologia ja Palvelut-
segmentti paransi liiketulostaan 0,6 (0,4) miljoonaan euroon.

Konserni päätti 18.12.2012 luopua Done Logistics Oy:n liiketoiminnasta. Yhtiö on
tuosta päivästä lähtien luokiteltu konserniraportoinnissa lopetettuihin
toimintoihin. Muutos raportoinnissa koskee myös vertailuvuosia. Lopettamiseen
liittyviä osia yhtiön liiketoiminnasta myytiin 7.2.2013 ja yhtiön nimi
muutettiin Kauhajoen Sisälogistiikka Oy:ksi. Kauhajoen Sisälogistiikan
liiketoiminta käsittää Norjan projektien loppuunsaattamisen arviolta vuoden
2014 aikana. Lopetettujen toimintojen tulos tilikaudella 2013 käsittää Kauhajoen
Sisälogistiikka Oy:n tuloksen sekä muutokset varaukseen liiketoiminnan
loppuunsaattamiskuluista.

TASE, RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Konsernin taseen loppusumma 30.6.2013 oli 23,3 (23,7) miljoonaa euroa. Konsernin
oma pääoma oli 15,8 (14,4) miljoonaa euroa. Konsernin korollinen nettovelka oli
katsauskauden lopussa -2,7 (-0,3) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste oli
-17,2 (-1,9) %.
Konsernin omavaraisuusaste oli 69,8  (61,6) %. Konsernin likvidit varat
katsauskauden päättyessä olivat 4,5 (4,0) miljoonaa euroa.
Liiketoiminnan kehityksestä johtuen konsernin rahoitustilanne säilyi
katsauskaudella vakaana. Katsauskaudella ei nostettu ulkoista vieraan pääoman
ehtoista rahoitusta. Rahoitustilannetta vahvistivat osaltaan myös optioilla
tehdyistä osakemerkinnöistä saadut rahavarat, yhteensä 0,7 miljoonaa euroa.
Liiketoiminnan jatkuvien toimintojen rahavirta oli 2,7 (1,8) miljoonaa euroa.
Konsernin investoinnit aineellisiin ja aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin
olivat 0,3 (0,3) miljoonaa euroa. Investoinnit kohdistuivat pääasiassa
tuotekehitykseen, tietotekniikkaan ja ohjelmistoihin.

OSAKKEET, OSAKEPÄÄOMA JA JOHDON OMISTUS

Revenio Group Oyj:n kokonaan maksettu ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma
30.6.2013 oli 5.314.918,67 euroa ja osakkeiden lukumäärä 7.838.909 kappaletta.
Osakemäärä korottui katsauskaudella yhteensä 145.936 kappaleella vuoden 2007
optio-ohjelmien perusteella tehtyjen osakemerkintöjen johdosta. Merkintöjä
tehtiin 100.624 kappaletta optio-oikeuksilla 2007A, 14.812 kappaletta optio-
oikeuksilla 2007B ja 30.500 kappaletta optio-oikeuksilla 2007C. Merkintäaika
optio-oikeuksilla 2007A päättyi 1.5.2013. Ulkona olevilla Optio-oikeuksilla
2007B ja 2007C voidaan merkitä vielä yhteensä enintään 145.688 osaketta
merkintäajan päättymiseen 1.11.2014 (2007B) ja 1.5.2016 (2007C) mennessä.
Yhtiöllä on yksi osakelaji, ja kaikilla osakkeilla on samanlainen äänioikeus
sekä oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin.
Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan sekä heidän lähipiirinsä omistusosuus
osakkeista 30.6.2013 oli 6,8 % eli 536.149 osaketta ja optio-oikeuksista 0,0
prosenttia.

MUUTOKSET OSAKKEENOMISTUKSESSA

Katsauskaudella 10.5.2013 ilmoitettiin Joensuun Kauppa ja Kone Oy:n
omistusosuuden Revenio Group Oyj:n osake- ja äänimäärästä nousseen yli yhden
kahdeskymmenesosan (1/20). Joensuun Kauppa ja Kone Oy:n uusi osuus Revenio Group
Oyj:n osake- ja äänimäärästä on 5,02 %. Joensuun Kauppa ja Kone Oy:n omistus on
389.626 kpl Revenio Group Oyj:n osaketta.

VOIMASSAOLEVAT OPTIO-OHJELMAT

Revenio Group Oyj:n hallitus päätti 23.11.2007 varsinaisen yhtiökokouksen
3.4.2007 myöntämien osakeantivaltuuksien nojalla optiojärjestelmästä, johon
kuuluu enintään 3.684.365 optio-oikeutta. Kymmenen optio-oikeutta oikeuttaa
merkitsemään yhden Revenio Group Oyj:n osakkeen. Ulkona olevien optio-oikeuksien
perusteella vielä merkittävissä olevien osakkeiden osuus on 30.6.2013
osakemäärällä enintään 1,9 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, kun optio-
oikeuksilla merkityt uudet osakkeet on rekisteröity.
Optio-oikeuksilla merkittävät uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon
merkintävuodesta lähtien.

Optio-oikeudet on jaettu kolmeen sarjaan A (1.684.365 kappaletta), B (1.000.000
kappaletta) ja C (1.000.000 kappaletta). Osakkeiden merkintäaika on optio-
oikeudella A 1.5.2009-1.5.2013, optio-oikeudella B 1.11.2010-1.11.2014 sekä
optio-oikeudella C 1.5.2012-1.5.2016. Osakkeen merkintähinta on osakkeen
painotettu keskikurssi 1.-30.11.2007 kerrottuna kymmenellä (5,99 euroa, optio-
oikeus A), 1.-30.4.2009 kerrottuna kymmenellä (2,47 euroa, optio-oikeus B) ja
1.-30.11.2010 kerrottuna kymmenellä (2,41 euroa optio-oikeus C).

Katsauskaudella ei jaettu uusia optioita henkilöstölle.

KAUPANKÄYNTI NASDAQ OMX HELSINGISSÄ

Revenio Group Oyj:n osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX Helsingissä 1.1.-30.6.2013
yhteensä 6,1 (6,7) miljoonalla eurolla, mikä vastaa 1,7 (1,5) miljoonaa osaketta
ja 22,2 (19,9) prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä 27.3.2013 toimeenpannun
osakkeiden yhdistelyn jälkeen.

Ylin kaupantekokurssi oli 8,1 (5,0) euroa ja alin 4,1 (3,3) euroa. Katsauskauden
lopun päätöskurssi oli 7,6 (3,6) euroa ja katsauskauden keskikurssi 3,5 (4,4)
euroa. Revenio Group Oyj:n markkina-arvo 30.6.2013 oli 59,2 (27,7) miljoonaa
euroa. Tiedot on ilmoitettu osakkeiden yhdistelyn vaikutus huomioiden.

RISKIENHALLINTA

Konsernin merkittävät riskit liiketoiminnassa on pörssitiedotettu
tilinpäätöstiedotteessa 8.2.2013. Tiedotetuissa riskeissä ei ole tapahtunut
muutoksia tilinpäätöstiedotteen julkaisun jälkeen.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET

Revenio Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 21.3.2013 vahvisti yhtiön
tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2012.

Yhtiökokous valitsi uudelleen hallituksen jäseniksi Pekka Tammelan ja Rolf
Fryckmanin sekä uutena jäsenenä Ari Kohosen. Yhtiökokous päätti, että
hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 36.000 euroa vuodessa ja
hallituksen muille jäsenille 18.000 euroa vuodessa. Hallituksen jäsenten
palkkiosta maksetaan 40 prosenttia yhtiön omina osakkeina ja 60 prosenttia
rahana.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana valitaan jatkamaan KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Tuomala.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen voiton käsittelystä, jonka mukaan
tilikauden voitto 1.545.444,10 euroa lisätään edellisten tilikausien
voittovaroihin ja osinkoa jaetaan 0,02 euroa osakkeelta eli yhteensä
1.536.675,74 euroa tilinpäätöshetken osakemäärällä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 771.107 oman osakkeen
hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan
kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon
käytettävissä olevia varoja.

Yhtiökokous peruutti hallituksen voimassa olleet käyttämättömät antivaltuutukset
ja valtuutti hallituksen päättämään enintään 3.000.000 osakkeen antamisesta
osakeannilla tai antamalla Osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin
oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai
useammassa erässä. Valtuutus myönnettiin käytettäväksi mahdollisten
yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen ja toteuttamiseen,
yhtiön sakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin
hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hallituksella on oikeus päättää kaikista
osakeannin sekä mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan
lukien osakkeiden tai erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen
määrä. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakkeita osakkeenomistajien
etuoikeudesta poiketen, ja se kattaa sekä uusien osakkeiden antamisen että
yhtiön hallussa mahdollisesti olevien omien osakkeiden luovutuksen. Valtuutus on
voimassa 30.4.2014 saakka.

HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

Revenio Group Oyj:n hallituksessa ovat toimineet 21.3.2013 alkaen aikaisemmista
jäsenistä  KTM, KHT Pajamaa Partners Oy:n osakas Pekka Tammela (puheenjohtaja);
optikko, Eyemakers Finland Oy:n hallituksen puheenjohtaja Rolf Fryckman sekä
uutena jäsenenä 21.3.2013 alkaen DI, Ekonomi Ari Kohonen. Kohonen toimii Gerako
Oy:n hallituksen puheenjohtajana.

Tilintarkastaja on KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Juha Tuomala.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Revenio Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 21.3.2013 valtuutti hallituksen
päättämään harkintansa mukaan enintään 1.000.000,00 euron suuruisesta
pääomanpalautuksesta.

Valtuutuksen perusteella yhtiön hallitus päätti 5.8.2013 pääomanpalautuksesta,
jonka määrä on 0,12 euroa osaketta kohti. Päätöksen perusteina ovat yhtiön
tuloksen ja taloudellisen aseman myönteinen kehitys sekä asetettujen
taloudellisten tavoitteiden mukainen pääomarakenne.

NÄKYMÄT VUODELLE 2013

Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihdon ja liiketuloksen ilman
kertaluonteisia eriä arvioidaan kasvavan vuodesta 2012.


OSAVUOSIKATSAUKSEN LAATIMISPERIAATTEET

Tämä osavuosikatsaus on laadittu noudattaen standardin IAS 34,
Osavuosikatsaukset, -vaatimuksia.  Osavuosikatsauksen luvut ovat
tilintarkastamattomia.


 KONSERNIN TUNNUSLUVUT (MEUR)          1-6/2013   1-6/2012   1-12/2012 Liikevaihto, jatkuvat toiminnot          14,0     11,6     25,4

 Ebitda, jatkuvat toiminnot             3,0     2,5      5,7

 Ebitda-%, jatkuvat toiminnot            21,3     21,6     22,5

 Liiketulos, jatkuvat toiminnot           2,6     2,2      4,9

 Liiketulos-%, jatkuvat toiminnot          18,6     18,6     19,4

 Tulos ennen veroja, jatkuvat toiminnot       2,6     2,0      4,7

 Tulos ennen veroja-%, jatkuvat toiminnot      18,5     16,9     18,5

 Lopetettujen toimintojen tulos           0,0     -2,1     -4,8

 Katsauskauden tulos, jatkuvat toiminnot       1,9     1,5     -0,3

 Katsauskauden tulos-%, jatkuvat toiminnot     13,7     12,9     -1,1

 Bruttoinvestoinnit                 0,3     0,3      0,3

 Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta %         1,9     2,9      1,1

 Tuotekehitysmenot                  0,1     0,1      0,4

 Tuotekehitysmenot liikevaihdosta %         1,0     1,2      1,4

 Nettovelkaantumisaste-%              -17,2     -1,9     -12,2

 Omavaraisuusaste-%                 69,8     61,6     62,2

 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)          25,9     -3,8      0,4

 Oman pääoman tuotto (ROE)             25,1     -1,9     -1,8

 Laimentamaton tulos/osake EUR, jatkuvat
 toiminnot                     0,24     0,19     0,59

 Laimennettu tulos/osake EUR, jatkuvat
 toiminnot                     0,24     0,19     0,59

 Laimentamaton tulos/osake EUR, lopetetut
 toiminnot                     0,00    -0,27     -0,63

 Laimennettu tulos/osake EUR, lopetetut
 toiminnot                     0,00    -0,27     -0,63

 Oma pääoma/osake EUR                2,01     1,87     1,91

 Henkilöstö keskimäärin katsauskaudella,
 jatkuvat toiminnot                 227     209      198

 Liiketoiminnan rahavirta, jatkuvat toiminnot    2,7     1,8      4,8

 Lopetettujen toimintojen rahavirta         -0,6     -2,6     -4,0

 Investointien rahavirta              -0,3     0,0     -0,1

 Rahoituksen rahavirta               -2,3     0,4     -0,2

 Rahavirta yhteensä                 -0,5     -0,4      0,5 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (MEUR)      1-6/2013   1-6/2012   1-12/2012 LIIKEVAIHTO                      14,0     11,6     25,4

 Liiketoiminnan muut tuotot              0,0     0,1      0,1

 Materiaalit ja palvelut               -3,9     -2,7     -6,9

 Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut       -4,7     -4,2     -8,4

 Poistot ja arvonalentumiset             -0,4     -0,3     -0,8

 Liiketoiminnan muut kulut              -2,5     -2,2     -4,5

 LIIKETULOS, JATKUVAT TOIMINNOT           2,6     2,2      4,9

 Osuus osakkuusyhtiötuloksista            0,0     0,0      0,0

 Rahoituskulut (netto)                0,0     -0,2     -0,2

 TULOS ENNEN VEROJA, JATKUVAT TOIMINNOT       2,6     2,0      4,7

 Tuloverot                       -0,7     -0,5     -0,1

 Katsauskauden tulos jatkuvista toiminnoista     1,9     1,5      4,6

 Katsauskauden tulos lopetetuista toiminnoista    0,0     -2,1     -4,8

 KATSAUSKAUDEN TULOS                 1,9     -0,6     -0,3

 Muut laajan tuloksen erät              0,0     0,0      0,0

 Muihin laajan tuloksen eriin

 liittyvät verot                    0,0     0,0      0,0

 Katsauskauden muut laajan tuloksen

 erät verojen jälkeen                 0,0     0,0      0,0

 KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ         1,9     -0,6     -0,3

 Katsauskauden tuloksen jakautuminen:

 Emoyrityksen omistajille               1,9     -0,6     -0,3

 Katsauskauden laajan tuloksen jakautuminen:

 Emoyrityksen omistajille               1,9     -0,6     -0,3

 Tulos/osake, laimentamaton, EUR, jatkuvat
 toiminnot                     0,24     0,19     0,59

 Tulos/osake, laimennettu, EUR, jatkuvat
 toiminnot                     0,24     0,19     0,59

 Tulos/osake, laimentamaton, EUR, lopetetut
 toiminnot                     0,00    -0,27     -0,63

 Tulos/osake, laimennettu, EUR, lopetetut
 toiminnot                     0,00    -0,27     -0,63


 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (MEUR)     4-6/2013   4-6/2012

 LIIKEVAIHTO                      6,9     5,8

 Liiketoiminnan muut tuotot              0,0     0,1

 Materiaalit ja palvelut               -1,8     -1,5

 Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut        -2,3     -2,0

 Poistot ja arvonalentumiset             -0,2     -0,2

 Liiketoiminnan muut kulut              -1,2     -1,2

 LIIKETULOS, JATKUVAT TOIMINNOT           1,5     1,0

 Osuus osakkuusyhtiötuloksista            0,0     0,0

 Rahoituskulut (netto)                0,0     -0,1

 TULOS ENNEN VEROJA, JATKUVAT TOIMINNOT       1,4     0,9

 Tuloverot                       -0,4     -0,2

 Katsauskauden tulos jatkuvista toiminnoista    1,0     0,7

 Katsauskauden tulos lopetetuista toiminnoista   0,0     -1,6

 KATSAUSKAUDEN TULOS                 1,0     -0,8

 Muut laajan tuloksen erät              0,0     0,0

 Muihin laajan tuloksen eriin

 liittyvät verot                    0,0     0,0

 Katsauskauden muut laajan tuloksen

 erät verojen jälkeen                 0,0     0,0

 KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ         1,0     -0,8

 Katsauskauden tuloksen jakautuminen:

 Emoyrityksen omistajille               1,0     -0,8

 Katsauskauden laajan tuloksen jakautuminen:

 Emoyrityksen omistajille               1,0     -0,8


 KONSERNITASE (MEUR)           30.6.2013   30.6.2012   31.12.2012

 VARAT

 PITKÄAIKAISET VARAT

 Aineelliset hyödykkeet            1,5      1,6      1,6

 Liikearvo                    8,1      8,1      8,1

 Aineettomat hyödykkeet            0,6      0,8      0,6

 Osuudet osakkuusyrityksissä          0,0      0,0      0,0

 Laskennalliset verosaamiset          0,9      1,8      1,6

 PITKÄAIKAISET VARAT YHT.           11,2     12,3      12,0

 LYHYTAIKAISET VARAT

 Vaihto-omaisuus                1,7      1,2      1,3

 Myyntisaamiset ja muut saamiset        4,3      3,6      4,8

 Rahavarat                   4,5      4,0      5,0

 LYHYTAIKAISET VARAT YHT.           10,5      8,8      11,2

 Lopetettujen toimintojen

 pitkäaikaiset omaisuuserät          1,7      2,6      1,8

 VARAT YHT.                  23,3     23,7      25,0

 OMA PÄÄOMA JA VELAT

 OMA PÄÄOMA

 Osakepääoma                  5,3      5,3      5,3

 Ylikurssirahasto               2,4      2,4      2,4

 Arvonmuutosrahasto              0,3      0,3      0,3

 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto    7,9      7,0      7,1

 Kertyneet voittovarat            -0,1     -0,7      -0,4

 OMA PÄÄOMA, emoyhtiön

 omistajien osuus               15,8     14,4      14,7

 OMA PÄÄOMA YHT.               15,8     14,4      14,7

 VELAT

 PITKÄAIKAISET VELAT

 Laskennalliset verovelat           0,2      0,2      0,2

 Varaukset                   0,1      0,1      0,1

 Rahoitusvelat                 1,0      2,7      1,4

 PITKÄAIKAISET VELAT YHT.           1,3      3,0      1,7

 LYHYTAIKAISET VELAT

 Saadut ennakot                0,8      0,4      1,4

 Ostovelat ja muut velat            3,5      1,1      3,3

 Rahoitusvelat                 0,8      1,0      1,8

 LYHYTAIKAISET VELAT YHT.           5,1      2,5      6,5

 Lopetettujen toimintojen pitkäaikaisiin

 omaisuuseriin liittyvät velat         1,1      3,8      2,1

 VELAT YHT.                  7,5      9,3      10,3

 OMA PÄÄOMA JA

 VELAT YHT.                  23,3     23,7      25,0


 KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA (MEUR)

                 Osake- Ylikurssi- Muut   Voitto- Opo

                 pääoma rahasto  rahastot varat  yht.

 Oma pääoma 1.1.2013    5,3  2,4    7,4   -0,4  14,7

 Osingonjako         0,0  0,0    0,0   -1,6  -1,6

 Käytetyt

 osakeoptiot         0,0  0,0    0,8   0,0   0,8

 Tilikauden tulos       0,0  0,0    0,0   1,9   1,9

 Oma pääoma 30.6.2013    5,3  2,4    8,2   -0,1  15,8

                 Osake- Ylikurssi- Muut   Voitto- Opo

                 pääoma rahasto  rahastot varat  yht.

 Oma pääoma 1.1.2012    5,3  2,4    7,3   1,3   16,4

 Osingonjako         0,0  0,0    0,0   -1,5  -1,5

 Osakkeina toteutettavat ja

 maksettavat optiot      0,0  0,0    0,0   0,1   0,1

 Tilikauden tulos       0,0  0,0    0,0   -0,6  -0,6

 Oma pääoma 30.6.2012    5,3  2,4    7.4   -0,7  14,4


 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (MEUR) 1-6/2013   1-6/2012   1-12/2012

 Tilikauden voitto             1,9     -0,6     -0,3

 Oikaisut tilikauden tulokseen       1,4     3,1      5,2

 Käyttöpääoman muutos           -0,6     -0,7     -0,1

 Maksetut korot               0,0     0,0     -0,1

 Saadut korot                0,0     0,0      0,0

 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA         2,7     1,8      4,8

 Lopetettujen toimintojen rahavirta   -0,6     -2,6     -4,0

 Tytär-/Osakkuusyrityksen myynti vähennettynä

 myyntihetken rahavaroilla         0,0     0,2      0,2

 Investoinnit aineellisiin

 hyödykkeisiin               -0,3     -0,2     -0,3

 Investoinnit aineettomiin

 hyödykkeisiin               0,0     0,0      0,0

 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA          -0,3     0,0     -0,1

 Osakkeiden merkintä optioilla       0,8     0,0      0,0

 Jaetut osingot               -1,6     -1,5     -1,5

 Lainojen takaisinmaksut          -1,4     -1,0     -1,7

 Lainojen nostot              0,0     3,0      3,2

 Rahoitusleasingvelkojen maksut     -0,1     -0,1     -0,1

 Myönnetyt osakkuusyhtiölainat      0,0     0,0     -0,1

 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA           -2,3     0,4     -0,2

 Rahavirta yhteensä             -0,5     -0,4      0,5

 Rahavarat kauden alussa          5,0     4,4      4,4

 Rahavarat kauden lopussa         4,5     4,0      5,0 LIIKEVAIHTO JA -VOITTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN, JATKUVAT TOIMINNOT (MEUR)

          Q2/2013 Q1/2013 Q4/2012 Q3/2012 Q2/2012      Q1/2012

 Liikevaihto    6,9   7,1   7,7   6,1   5,8        5,8

 Liikevoitto    1,5   1,2   1,4   1,4   1,0        1,2

 Liikevoitto-%   20   16   18   23   17        20


 SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 30.6.2013

                       Osakemäärä    %

 1. Merivirta Jyri            1 000 000   13 %

 2. Eyemaker's Finland Oy          500 000   6 %

 3. Joensuun Kauppa ja Kone Oy       407 048   5 %

 4. Sijoitusrahasto Evli Suomi Osake    371 076   5 %

 5. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera  350 000   4 %

 6. Gerako Oy                340 000   4 %

 7. Alpisalo Mia              294 815   4 %

 8. Salovaara Olli-Pekka          151 330   2 %

 9. Kirkon Keskusrahasto          124 081   2 %

 10. Keskinäinen vakuutusyhtiö Fennia    89 822   1 %


Revenio Group Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Talousjohtaja Pekka Raatikainen, gsm 050-5534094
pekka.raatikainen@revenio.fi
http://www.revenio.fi

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.revenio.fi


Revenio-konserni lyhyesti

Revenio on suomalainen terveysteknologiakonserni, jonka liiketoiminnan ytimen
muodostavat silmänpainemittarit. Revenio-konsernin Terveysteknologia-segmentin
muodostaa Icare Finland Oy:n harjoittama liiketoiminta. Nykytuotteista laajalti
patentoitu Icare-tuoteperhe on konsernin menestyksen kulmakivi. Revenio
tavoittelee terveysteknologiassa voimakasta kasvua orgaanisesti ja
yritysjärjestelyiden kautta.

Revenio-konserniin kuuluu myös muita liiketoimintoja, jotka on ryhmitelty
Teknologia ja Palvelut -segmentiksi. Segmentin liiketoiminnoille on yhteistä
globaalit markkinat ja oman alansa kärkeä edustavat teknologiatuotteet ja
-palvelut. Tämän segmentin liiketoiminnat ovat omalla alallaan erittäin
kannattavia ja ne tuottavat konsernille positiivista kassavirtaa.

Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli 25,4 miljoonaa euroa, liikevoiton
ollessa 19,4 %. Revenio Group Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oyj:ssä.

Tilaa