Revenio Group Corporation: Revenio Group Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2014 Terveysteknologialla vahva viimeinen neljännes

Revenio Group Oyj Pörssitiedote 12.2.2015 kello 9.00
Revenio Group Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2014

Revenio Group Oyj on siirtynyt Finanssivalvonnan Määräykset ja ohjeet 7/2013
(liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuus) mahdollistamaan
julkistamismenettelyyn ja julkistaa tällä pörssitiedotteella liitteenä olevan
tilinpäätöstiedotteen tammi-joulukuulta 2014. Tämä tiedote on tiivistelmä
Revenio Group Oyj:n tammi-joulukuun 2014 tilinpäätöstiedotteesta, joka on
luettavissa kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä olevasta pdf-
tiedostosta. Tilinpäätöstiedote 2014 on saatavilla myös Revenion verkkosivuilla
osoitteessa http://www.revenio.fi.

Terveysteknologialla vahva viimeinen neljännes

Loka-joulukuu 2014 lyhyesti:

 * Konsernin jatkuvat toiminnot: liikevaihto oli 5,0 (4,1) miljoonaa euroa,
  kasvua 20,4 % ja liiketulos 1,3 (1,3) miljoonaa euroa, kasvua 3,4 %.
 * Revenion Terveysteknologia -segmentin liikevaihto kasvoi 20,4 %, ollen 5,0
  (4,1) miljoonaa euroa. Johtuen merkittävistä panostuksista tutkimukseen ja
  tuotekehitykseen, Oscaren markkinointitoimenpiteisiin ja Icare HOME
  -silmänpainemittarin lanseeraukseen segmentin liiketulos laski 9,9 %, ollen
  1,6 (1,7) miljoonaa euroa.
 * Joulukuu oli Icaren kaikkien aikojen paras myyntikuukausi.
 * Anturimyynti jatkoi kasvuaan, ollen 40,3 % suurempi edellisvuoden vastaavaan
  ajankohtaan verrattuna.
 * Revenio perusti tytäryhtiö Revenio Research Oy:n hallinnoimaan Revenio
  -konsernin tutkimus- ja kehityshankkeita. Yhtiön tavoitteena on rakentaa
  näistä uusista kehityshankkeista kasvupolkuja Revenio-konsernin
  nykytuotteiden rinnalle.
 * Revenio Teknologia ja Palvelut -segmentin liiketoiminnat siirrettiin
  1.12.2014 alkaen lopetettuihin, myynnissä oleviin liiketoimintoihin.
 * Laimentamaton osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot 0,15 (0,14) euroa,
  laimennettu osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot 0,15 (0,13) euroa.
Tammi-joulukuu 2014 lyhyesti:
 * Revenio Terveysteknologia -segmentin kehitys oli erittäin vahvaa alkuvuoden
  haasteista ja konsernin historian merkittävimmistä tutkimus- ja
  kehityspanostuksista huolimatta. Segmentin liikevaihto oli 16,0 (13,5)
  miljoonaa euroa, kasvua 18,7 %. Liiketulos oli 5,4 (5,4) miljoonaa euroa,
  laskua 0,1 %.
 * Revenion Teknologia ja Palvelut -segmentin Contact Center -liiketoimintaa
  edustaneen Midas Touch Oy:n koko osakekanta myytiin syyskuussa. Järjestely
  oli osa Revenion terveysteknologiaan keskittyvää strategiaa.

 Keskeiset tunnusluvut,
 MEUR:

                      Muutos-            Muutos
             Q4/2014  Q4/2013  %    1-12/2014 1-12/2013 %

 Liikevaihto, konserni 5,0    4,1    20,4  16,0    13,5    18,7

 Liiketulos, konserni  1,3    1,3    3,4   4,4    4,3    3,3

 Liikevaihto,
 Terveysteknologia   5,0    4,1    20,4  16,0    13,5    18,7

 Liiketulos,
 Terveysteknologia   1,6    1,7    -9,9  5,4    5,4    -0,1

 Lopetettujen
 toimintojen tulos   -3,4   0,3    -1280,7 -4,4    1,4    -418,3

 Laimentamaton
 tulos/osake,

 jatkuvat toiminnot   0,15   0,14   12,4  0,47    0,38    25,5

 Laimennettu
 tulos/osake,

 jatkuvat toiminnot   0,15   0,13   13,2  0,47    0,37    26,3

 Liiketoiminnan
 rahavirta,
 jatkuvat toiminnot   2,6    2,4    8,3   3,6    5,6    -35,7

                       Muutos,            Muutos
            30.9.2014 30.9.2013 %-:köä 31.12.2014 31.12.2013 %-:köä

 Omavaraisuusaste, %  77,2   73,4   3,8   62,4    66,1    -3,7

 Nettovelkaantumisaste,
 %           -5,7   -10,4   4,7   -22,4   -16,8   -5,6Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2015

Icaren liikevaihdon ja liiketuloksen arvioidaan kasvavan edellisestä vuodesta.
Koko konsernin liiketulokseen ja kassavirtaan vaikuttavat panostukset uusiin
terveysteknologiaan liittyviin liiketoimintoihin. Nämä panostukset eivät
tilikaudella 2015 ole merkittäviä.

Toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara kommentoi neljännen vuosineljänneksen
tulosta:

"Vuosi 2014 oli meille mittavien muutosten vuosi. Strategiamme mukainen siirtymä
terveysteknologiakonserniksi vaati meiltä osin raskaitakin päätöksiä ja
luopumisia. Toisaalta keskittyminen terveysteknologiaan tuotti tulosta ja
markkina-asemamme silmänpaineen mittausten johtavana globaalina toimijana
vahvistui edelleen määrätietoisen työn tuloksena erityisesti Yhdysvalloissa ja
Aasiassa. Icarella on tällä hetkellä myyntiä 75 maassa, mikä tarjoaa erinomaisen
kasvualustan lanseeratessamme markkinoille uusia tuotteita. Uusi Icare HOME
-silmänpainemittari tuotiin katsauskaudella markkinoille ja myyntiä tällä
kotimittauksiin osana hoitoprosessia tarkoitetulla laitteella on jo yli 30
Euroopan maassa sekä Kanadassa ja Australiassa. Pyrimme nopeuttamaan
Yhdysvaltojen FDA-myyntilupahakemuksen jättämisen aikataulua viimeisellä
vuosineljänneksellä tehdyllä päätöksellä ottaa Johns Hopkins -sairaalan rinnalle
myös muita kliinisiä tutkimuksia tekeviä tahoja mukaan.

Vuoden 2014 viimeinen vuosineljännes oli Icarelle erinomainen. Yhtiö ylsi
jälleen joulukuussa kaikkien aikojen myyntiennätykseensä. Siihen vaikuttivat
erittäin aktiiviset myyntiponnistelut, jakelijaverkoston aktivointi ja
poikkeuksellisen vahva myynti Yhdysvalloissa. Icaren liiketoiminnalle on
tyypillistä kausivaihtelu, jonka mukaisesti myynti painottuu voimakkaasti
loppuvuoteen. Vuoden 2014 viimeisen neljänneksen aikana oli havaittavissa, että
Yhdysvalloissa asiakkailla oli vielä alkuvuoden epävarmuuksien jäljiltä
runsaasti budjettirahaa käytettävissään, mikä purkautui poikkeuksellisen vahvana
myyntinä juuri joulukuussa. Yhdysvaltojen myynti edustaa yli 40 % Icaren
liikevaihdosta ja sen merkitys koko vuoden myyntiin on merkittävä.

Omistusyhtiömme Oscare Medical Oy:n tuote Oscare Sono on osteoporoosin
tunnistamiseen, seulontaan ja seurantaan tarkoitettu mittalaite, joka edustaa
Reveniolle tulevaisuuden kasvuaihiota. Myimme jo vuoden 2014 aikana
sarjatuotannosta valmistuneita laitteita, vaikkakin niiden kaupallinen merkitys
oli vielä katsauskaudella vähäinen. Oscaren markkinointikulut vuonna 2014 olivat
kokonaisuudessaan lähes 200 000 euroa.

Teimme joulukuussa päätöksen luopua Teknologia ja Palvelut -segmenttiämme
edustavista Boomeranger Boats Oy:stä sekä Done Software Solutions Oy:stä ja
siirtää nämä yhtiöt myytävänä oleviin lopetettuihin liiketoimintoihin. Contact
Center -liiketoiminnan myimme syyskuussa. Syynä liiketoiminnoista luopumiseen on
strategian mukainen keskittymisemme terveysteknologiaan ja sen myötä
irtautuminen ydinliiketoimintaan kuulumattomista osista. Operatiivisesti yhtiöt
jatkavat toimintaansa normaalisti eikä järjestelyllä ole vaikutusta
liiketoimintojen nykyisiin tai tuleviin asiakassuhteisiin.

Revenio on mielletty pitkälti Icareksi. Visiomme on kuitenkin kunnianhimoisempi.
Panostimme vuonna 2014 mittavissa määrin sekä nykytuotteiden kehitykseen että
uusien kasvuaihioiden tunnistamiseen, missä onnistuimme mielestäni
erinomaisesti. Uusien kehityshankkeidemme yhteisenä nimittäjänä on seulonta,
seuranta ja maailmanlaajuinen tarve terveydenhuollon kustannussäästöihin
ennaltaehkäisevän terveydenhuollon kautta. Näkemyksemme mukaan näistä
kehitysaihioista on mahdollista rakentaa kiinnostavia kasvupolkuja
nykytuotteidemme rinnalle. Seulonnan ja seurannan merkitys juuri
ennaltaehkäisevässä työssä on merkittävä. Visionamme on kehittää Revenio-
konsernia terveysteknologiaan liittyvien seulontojen globaaliksi
kärkiyritykseksi.

Uusia kehityshankkeitamme hallinnoimaan perustimme vuoden 2014 viimeisen
neljänneksen aikana tytäryhtiö Revenio Research Oy:n, joka vastaa jatkossa
Revenio-konsernissa näiden tuotteiden kehityksestä ja muista terveysteknologiaan
liittyvistä tutkimus- ja kehityshankkeistamme. Tavoitteenamme on löytää ja
kaupallistaa uusia seulontoihin liittyviä mahdollisuuksia. Esimerkkejä ovat
vuoden 2015 alussa julkaisemamme ihosyövän ja astmasairauksien seulontoihin
liittyvät hankkeemme.

Tulevaisuus näyttää valoisalta. Olen erittäin tyytyväinen tekemiimme
strategisiin valintoihin sekä Icaren menestykseen. Uudet hankkeemme pureutuvat
merkittäviin kansanterveydellisiin ongelmiin, joiden myötä olemme jälleen meille
tärkeiden asioiden äärellä, parantamassa ihmisten elämän laatua ja elinajan
ennustetta. Tahtotilanamme on ottaa keskeinen rooli seulontojen kärkiyhtiönä
maailmassa."

Tulevaisuuden näkymät

Tarve terveydenhuollon kustannustehokkuudelle ja sairauksia ennaltaehkäisevälle
työlle kasvaa kaikkialla maailmassa. Ikääntyvä väestö, eriarvoistuminen ja
entistä niukemmat kansalliset resurssit luovat haasteen tuleville vuosille.
Innovaatiot, jotka ovat helppokäyttöisiä ja kustannustehokkaasti
käyttöönotettavissa ympäri maailman, parantavat terveydenhuollon
kustannustehokkuutta merkittävästi. Seulonnat ovat yksi merkittävä keino tähän
tarpeeseen.

Revenion visiona on ottaa merkittävä rooli seulonnoissa ja saavuttaa asema
seulontojen kärkiyhtiönä tulevina vuosina. Revenion seulontateknologioiden
fokuksessa ovat glaukooman, osteoporoosin, ihosyövän ja astman tunnistaminen ja
niiden hoitoprosessien aikainen mittaaminen. Markkinajohtajuus silmänpaineen
seulonnoissa glaukooman tunnistamisessa sekä hoitoprosessin aikaisissa
mittauksissa luo yhtiön johdon näkemyksen mukaan Reveniolle vahvan pohjan
laajentaa sekä nykyistä tuotevalikoimaansa että tuoda markkinoille uusia
seulontoihin tarkoitettuja tuotteita.

Lähitulevaisuudessa Revenio keskittyy Icaren nykytuotteiden markkina-aseman
globaaliin vahvistamiseen, Icare HOME -silmänpainemittarin myyntitoiminnan
laajentamiseen ja uusien tuotesukupolvien lanseeraamiseen sekä uusien
teknologioiden tuotteistamiseen. Myös Oscare Sono-osteoporoosin mittalaitteen
myyntityön laajamittainen käynnistäminen on Revenion fokuksessa.

Yleislauseke

Tämän tiedotteen tietyt lausunnot kohdistuvat tulevaisuuteen ja perustuvat
yhtiön johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskiä
ja epävarmuutta ja ovat alttiita taloudellisen tai toimialan tilanteen
muutoksille.

Revenio Group Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara, gsm 040-5675520
olli-pekka.salovaara@revenio.fi
http://www.revenio.fi

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.revenio.fi


Revenio-konserni lyhyesti

Revenio on seulontoihin keskittyvä suomalainen terveysteknologiakonserni, jonka
liiketoiminnan ytimen muodostavat silmänpainemittarit. Revenio-konsernin
Terveysteknologia-segmentin muodostavat Icare Finland Oy:n ja osteoporoosin
tunnistamiseen ja seulontaan keskittyvän Oscare Medical Oy:n harjoittamat
liiketoiminnat. Lisäksi Revenio on tunnistanut uusia terveysteknologiaan
liittyviä kasvumahdollisuuksia, joiden yhteisenä nimittäjänä on seulonta,
seuranta ja maailmanlaajuinen tarve terveydenhuollon kustannussäästöihin
ennaltaehkäisevän terveydenhuollon kautta. Revenio tavoittelee
terveysteknologiassa voimakasta kasvua orgaanisesti ja yritysjärjestelyiden
kautta.

Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli 16,0 miljoonaa euroa, liikevoiton
ollessa 27,5 % jatkuvista toiminnoista. Revenio Group Oyj on listattu NASDAQ OMX
Helsinki Oyj:ssä.