Revenio Group Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus

Revenio Group Oyj,  Pörssitiedote 22.3.2018 kello 9.30                                                                                           

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus

Revenio Group Oyj on 21.3.2018 saanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta, jonka mukaisesti Joensuun Kauppa ja Kone Oy:n omistusosuus Revenio Group Oyj:n osake- ja äänimäärästä on laskenut alle viiden prosentin.

Joensuun Kauppa ja Kone Oy:n uusi osuus Revenio Group Oyj:n osake- ja äänimäärästä on 4,41 %. Joensuun Kauppa ja Kone Oy omistaa 1 056 600 kpl Revenio Group Oyj:n osakkeita.

Revenio Group Oyj:n kaupparekisteriin merkitty osakemäärä on 23 938 218 osaketta.

Revenio Group Oyj

Timo Hildén

Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Timo Hildén

Puh. 040 580 4774

timo.hilden@revenio.fi

www.revenio.fi

www.ventica.fi

 

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Finanssivalvonta

Keskeiset tiedotusvälineet

www.revenio.fi

Revenio-konserni lyhyesti

Revenio on kansainvälisillä markkinoilla toimiva suomalainen terveysteknologiakonserni, jonka maailmanlaajuinen menestys perustuu vahvasti patentoituun silmänpaineen mittausteknologiaan. Revenio-konserniin kuuluvat Icare Finland Oy, Revenio Research Oy sekä Oscare Medical Oy. Revenion liiketoimintojen yhteisenä nimittäjänä on seulonta, seuranta ja maailmanlaajuinen tarve terveydenhuollon kustannussäästöhin ennaltaehkäisevän terveydenhuollon kautta. Revenio tavoittelee terveysteknologiassa voimakasta kasvua. Revenion tavoitteena on kehittää entistä tehokkaampia ja helposti käyttöönotettavia menetelmiä tunnistaa kansanterveydellisesti merkittäviä sairauksia jo niiden alkuvaiheessa. Revenion seulontateknologioiden fokuksessa ovat glaukooman, ihosyövän ja astman tunnistaminen ja niiden hoitoprosessin aikainen mittaaminen.

Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2017 oli 26,8 miljoonaa euroa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 35,5%. Revenio Group Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oyj:ssä.

 

Tilaa