Revenio Group Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus

Revenio Group Oyj,  Pörssitiedote 30.1.2018 kello 17.30                                                                                         

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus

Revenio Group Oyj on tänään saanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta, jonka mukaisesti Evli Pankki Oyj:n omistusosuus Revenio Group Oyj:n osake- ja äänimäärästä on laskenut alle viiden prosentin.

Evli Pankki Oyj:n uusi osuus Revenio Group Oyj:n osake- ja äänimäärästä on 4,75 %. Evli Pankki Oyj omistaa 379.117 kpl Revenio Group Oyj:n osakkeita.

Revenio Group Oyj:n kaupparekisteriin merkitty osakemäärä on 7.979.406 osaketta.

Revenio Group Oyj

Timo Hildén
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Timo Hildén
Puh. 040 580 4774
timo.hilden@revenio.fi
www.revenio.fi
www.ventica.fi

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.revenio.fi

Revenio-konserni lyhyesti
Revenio on kansainvälisillä markkinoilla toimiva suomalainen terveysteknologiakonserni, jonka maailmanlaajuinen menestys perustuu vahvasti patentoituun silmänpaineen mittausteknologiaan. Revenio-konserniin kuuluvat Icare Finland Oy, Revenio Research Oy sekä Oscare Medical Oy. Revenion liiketoimintojen yhteisenä nimittäjänä on seulonta, seuranta ja maailmanlaajuinen tarve terveydenhuollon kustannussäästöhin ennaltaehkäisevän terveydenhuollon kautta. Revenio tavoittelee terveysteknologiassa voimakasta kasvua. Revenion tavoitteena on kehittää entistä tehokkaampia ja helposti käyttöönotettavia menetelmiä tunnistaa kansanterveydellisesti merkittäviä sairauksia jo niiden alkuvaiheessa. Revenion seulontateknologioiden fokuksessa ovat glaukooman, ihosyövän ja astman tunnistaminen ja niiden hoitoprosessin aikainen mittaaminen.

Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2016 oli 23,4 miljoonaa euroa, liikevoiton ollessa 30,1 % jatkuvista toiminnoista. Revenio Group Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oyj:ssä.

Tilaa