Revenio Group Oyj: Maksuttomassa osakeannissa annetut osakkeet ja muut yhtiökokouksen päätökset on merkitty kaupparekisteriin

Revenio Group Oyj, Pörssitiedote, 22.3.2018 klo 9.30

Revenio Group Oyj:n maksuttomassa osakeannissa annetut osakkeet ja muut yhtiökokouksen päätökset on merkitty kaupparekisteriin.

Revenio Group Oyj:n yhtiökokouksen 20.3.2018 päättämässä maksuttomassa osakeannissa annetut 15 958 812 uutta osaketta on tänään merkitty kaupparekisteriin. Maksuttoman osakeannin tavoitteena on yhtiön osakkeen likviditeetin parantaminen. Maksuttomassa osakeannissa annetaan osakkeenomistajien etuoikeutta noudattaen kutakin yhtä vanhaa osaketta kohti kaksi uutta osaketta, jolloin osakkeiden kokonaismäärä annin jälkeen on 23 938 218. Kaikki osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet. Osakeanti toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä, eikä se vaadi osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet tästä päivästä lukien ja ovat julkisen kaupankäynnin kohteena 23.3.2018 alkaen.

Revenio Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Timo Hildén, puh. +358 40 580 4774

timo.hilden@revenio.fi

www.revenio.fi

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Finanssivalvonta

Keskeiset tiedotusvälineet

www.revenio.fi

Revenio-konserni lyhyesti

Revenio on kansainvälisillä markkinoilla toimiva suomalainen terveysteknologiakonserni, jonka maailmanlaajuinen menestys perustuu vahvasti patentoituun silmänpaineen mittausteknologiaan. Revenio-konserniin kuuluvat Icare Finland Oy, Revenio Research Oy sekä Oscare Medical Oy. Revenion liiketoimintojen yhteisenä nimittäjänä on seulonta, seuranta ja maailmanlaajuinen tarve terveydenhuollon kustannussäästöhin ennaltaehkäisevä terveydenhuollon kautta. Revenio tavoittelee terveysteknologiassa voimakasta kasvua. Revenion tavoitteena on kehittää entistä tehokkaampia ja helposti käyttöönotettavia menetelmiä tunnistaa kansanterveydellisesti merkittäviä sairauksia jo niiden alkuvaiheessa. Revenion seulontateknologioiden fokuksessa ovat glaukooman, osteoporoosin, ihosyövän ja astman tunnistaminen ja niiden hoitoprosessin aikainen mittaaminen.

Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2017 oli 26,8 miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 35,5 %. Revenio Group Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oyj:ssä.

Tilaa