Revenio Group Oyj: Omien osakkeiden luovutus

Report this content

Revenio Group Oyj, Pörssitiedote, 16.5.2019 klo 15.00

Omien osakkeiden luovutus 

Revenio Group Oyj on luovuttanut 13.5.2019 yhteensä 3029 hallussaan olevaa omaa osaketta (REGV1) Revenio Group Oyj:n hallituksen jäsenille osana hallituksen palkkioita.

Revenio Group Oyj:n yhtiökokous päätti 20.3.2019 hallituspalkkioiden maksamisesta 40%:sti yhtiön omina osakkeina sekä 60%:sti rahana. Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 48.000 euroa vuodessa ja hallituksen muille jäsenille 24.000 euroa vuodessa ja että osakepalkkio-osuus maksetaan käyttäen osakkeen arvona 1.1.- 31.3.2019 osavuosiraportin julkistamista seuraavan päivän kaupankäynnillä painotettua keskikurssia.

Osakkeilla maksettava hallituspalkkio-osuus on näillä luovutuksilla tullut kokonaisuudessaan maksetuksi. Luovutusten jälkeen yhtiön hallussa on 53 184 yhtiön omaa osaketta. 

Revenio Group Oyj 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Timo Hildén, tel.  040 580 4774
timo.hilden@revenio.fi
www.revenio.fi

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Finanssivalvonta

Keskeiset tiedotusvälineet

www.revenio.fi

Revenio-konserni lyhyesti

Revenio on kansainvälisillä markkinoilla toimiva suomalainen terveysteknologiakonserni, jonka maailmanlaajuinen menestys perustuu vahvasti patentoituun silmänpaineen mittausteknologiaan.

Revenio-konserniin kuuluvat Icare Finland Oy, Revenio Research Oy sekä Oscare Medical Oy. Revenion liiketoiminnan ydin on kehittää ja kaupallistaa tehokkaita ja helposti käyttöönotettavia glaukooman diagnoostiikkaa ja hoidon aikaista seurantaa avustavia laitteita.

Revenio tavoittelee terveysteknologiassa voimakasta kasvua. Revenion tavoitteena on kehittää entistä tehokkaampia ja helposti käyttöönotettavia menetelmiä tunnistaa kansanterveydellisesti merkittäviä sairauksia jo niiden alkuvaiheessa. Revenion teknologioiden fokuksessa ovat glaukooman, ihosyövän ja astman tunnistaminen ja niiden hoitoprosessin aikainen mittaaminen.

Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 30,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto 33,3 %. Revenio Group Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.