Revenio Group Oyj: Osakkeiden lukumäärän korotus rekisteröity kaupparekisteriin

Report this content

Revenio Group Oyj, pörssitiedote, 5.6.2020 klo 9.00

OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄN KOROTUS REKISTERÖITY KAUPPAREKISTERIIN

Revenio Group Oyj:n hallituksen 2.6.2020 hyväksymät osakemerkinnät, yhteensä 20 490 kpl yhtiön 2015B-optio-oikeuksiin perustuvaa uutta osaketta ja 7 725 kpl yhtiön 2015C-optio-oikeuksiin perustuvaa uutta osaketta on tänään rekisteröity kaupparekisteriin. Osakkeiden merkintähinta kyseessä olevilla 2015B-optio-oikeuksilla oli 9,84 euroa osakkeelta ja 2015C-optio-oikeuksilla oli 12,78 euroa osakkeelta. Osakkeiden merkintäaika 2015B-optioilla oli 31.5.2018-31.5.2020. Osakkeiden merkintäaika 2015C-optioilla on 31.5.2019-31.5.2021.

Revenio Group Oyj:n osake- ja äänimäärä nousee näiden merkintöjen jälkeen 26 627 236 kappaleeseen. Osakkeista saatu merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan omaan pääoman rahastoon.

Revenio Group Oyj on hakenut uusien osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingissä samanlajisina yhtiön vanhojen osakkeiden kanssa. Osakkeet tulevat kaupankäynnin kohteeksi arviolta 8.6.2020.

Revenio Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jouni Toijala, tel.  050 484 0085

jouni.toijala@revenio.fi

www.revenio.fi

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Finanssivalvonta

Keskeiset tiedotusvälineet

www.revenio.fi

Revenio-konserni lyhyesti

Revenio on kansainvälisillä markkinoilla toimiva terveysteknologiakonserni ja oftalmologisten laitteiden globaali kärkiyhtiö.

Revenio-konserniin kuuluvat Revenio Group Oyj, Icare Finland Oy, Icare USA Inc., Revenio Italy S.R.L, CenterVue SpA, Revenio Research Oy, Done Medical Oy sekä Oscare Medical Oy.

Revenion liiketoimintojen yhteisenä nimittäjänä on potilaslähtöinen seulonta, seuranta ja maailmanlaajuinen tarve terveydenhuollon kustannussäästöihin ennaltaehkäisevän terveydenhuollon kautta. Revenio tavoittelee terveysteknologiassa voimakasta kasvua. Revenion tavoitteena on kehittää entistä tehokkaampia ja helposti käyttöönotettavia menetelmiä tunnistaa kansanterveydellisesti merkittäviä sairauksia jo niiden alkuvaiheessa. Tavoitteena on luoda parempaa elämänlaatua terveys- teknologiaratkaisuilla, jotka mahdollistavat tehokkaamman diagnostiikan. Konsernin fokuksessa ovat glaukooman, diabeettisen retinopatian ja silmänpohjan rappeuman varhainen tunnistaminen ja hoitoprosessin aikainen seuranta. Revenio Research puolestaan keskittyy ihosyövän ja astman diagnosointia ja hoidon suunnittelua tukevien järjestelmien kaupallistamiseen.

Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 49,5 miljoonaa euroa ja liikevoitto 25,5 %. Revenio Group Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.