Revenio Group Oyj: Osavuosiraportti 1.1.-31.3.2018

Report this content

Revenio Group Oyj: Osavuosiraportti 1.1.-31.3.2018

Revenio Group Oyj, Osavuosiraportti, 20.4.2018 kello 9.00

Revenio Group Oyj:n Osavuosiraportti 1.1.-31.3.2018

Arvopaperimarkkinalain 26.11.2015 voimaantulleen muutoksen seurauksena Revenio julkaisee 1-3/2018 ja 1-9/2018 osavuosiraporttien selostusosat tiivistetymmässä muodossa. Taulukko-osat raportoidaan aiemman käytännön mukaisina. Luvut ovat tilintarkastamattomat.

Historian vahvin ensimmäinen kvartaali. Liikevaihto kasvoi 16 %, valuuttakurssien vaikutuksella oikaistuna 24%. Liiketulos 26 %.

Tammi-maaliskuu 2018 lyhyesti, konsernin jatkuvat toiminnot

  • Liikevaihto oli 7,0 (6,0) miljoonaa euroa, kasvua 15,9 %
  • Liiketulos oli 2,1 (1,7) miljoonaa euroa, kasvua 25,9 %
  • Dollarin heikentyminen vaikutti merkittävästi liikevaihdon kasvuun. Liikevaihdon valuuttakurssien vaikutuksella oikaistu kasvu tammi-maaliskuussa oli 23,5 % eli 7,6 %-yksikköä raportoitua kasvua vahvempi
  • Myyntiorganisaatiota vahvistettiin sekä Yhdysvalloissa että EMEAn alueella
  • Osakekohtainen tulos, laimentamaton 0,07 (0,06)

 

Keskeiset tunnusluvut, jatkuvat toiminnot, MEUR  
    
  1.1.-31.3.2018 1.1.-31.3.2017 Muutos-%
Liikevaihto, konserni 7,0 6,0 15,9
Liiketulos, konserni 2,1 1,7 25,9
Liikevaihto, Terveysteknologia 7,0 6,0 15,9
Liiketulos, Terveysteknologia 2,7 2,3 19,4
Laimentamaton tulos/osake 0,069 0,059  
Liiketoiminnan rahavirta  1,8 1,7  
  31.3.2018 31.3.2017 Muutos, %-:köä
Omavaraisuusaste, % 74,8 66,6 8,2
Nettovelkaantumisaste, % -33,6 -31,7 -1,9

 

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2018

Liikevaihdon kasvun odotetaan jatkuvan vahvana. Kannattavuuden odotetaan säilyvän hyvällä tasolla suhteellisesti nousevista kasvupanostuksista huolimatta.

Toimitusjohtaja Timo Hildén kommentoi vuoden 2018 ensimmäistä neljännestä:

"Vuosi 2018 alkoi erittäin vahvasti ja saimme aikaan historiamme parhaan ensimmäisen kvartaalin kasvun, huolimatta dollarin kurssin lähes 8 %-yksikön liikevaihtoa alentavasta vaikutuksesta. Liikevaihtomme kasvoi 7,0 (6,0) miljoonaan euroon, mikä on 15,9 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa vahvempi. Vuoden alun suoritustamme arvioitaessa, on hyvä huomioida, että ensimmäiselle vuosineljännekselle ajoittui joitakin yksittäisiä suuria toimituksia, jollaisia emme odota loppuvuodelle.

Yhdysvaltojen myynti kasvoi erinomaisesti, samoin myynti Pohjoismaissa, Iso-Britanniassa, Kanadassa, Etelä-Koreassa ja Venäjällä.

Laitemyynti oli vahvaa ja siihen vaikutti sekä vuonna 2017 lanseeraamamme eläinten silmänpaineen mittaukseen tarkoitettu Tonovet Plus -silmänpainemittari että Icare HOME-silmänpaineen mittarin myynti. Myös pilvipohjainen mHOME-mobiilisovellus on herättänyt paljon mielenkiintoa niissä maissa, joissa se on jo lanseerattu.

Olemme lisänneet Icare HOME -silmänpainemittarin markkinointia kaikilla keskeisillä markkinoilla. Olemme samalla aloittaneet valituilla markkinoilla tuotteen myynnin suoraan potilaille.

Olemme  lanseeraamassa loppuvuoden aikana uuden ammattilaiskäyttöön tarkoitetun ic200-silmänpainemittarin, joka korvaa edellisen sukupolven Icare PRO:n. Erityisesti silmäkirurgien käyttöön tarkoitetulle laitteelle haetaan CE-merkkiä kevään aikana ja myöhemmin FDA-myyntilupaa myyntityön käynnistämiseksi.

Anturimyynti jatkoi totutusti kasvuaan installoidun laitekannan vilkkaan käytön myötä.

Olemme vahvistaneet vientiorganisaatiotamme kahdella uudella aluepäälliköllä kattamaan Lähi-idän ja Afrikan sekä Etelä-Amerikan markkinat. Lisäksi Yhdysvaltojen myyntiorganisaatioon on palkattu markkinointipäällikkö, joka keskittyy ensisijaisesti Icare HOME -silmänpaineenmittarin myynnin edistämiseen. Uskomme näiden toimenpiteiden tuovan lisämyyntiä kuluvan vuoden aikana.

Ihosyöpään liittyvä hyperspektrikameramme on saanut nimen Cutica®. Tuotteen kehitystyö etenee suunnitellusti ja tavoitteenamme on saada kaupallinen tuote valmiiksi kuluvan vuoden loppuun mennessä, jonka jälkeen haemme tuotteelle CE-merkkiä myyntityön käynnistämiseksi.

Astmatuote Ventica®lla käynnistetyt jatkotutkimukset ovat tuottaneet meille arvokasta tietoa. Tavoitteenamme on saada tuotteen algoritmi päivitettyä ja myyntityö käynnistettyä vielä kuluvan vuoden aikana."

Yleislausunto

Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

Revenio Group Oyj 

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Timo Hildén, tel.  040 580 4774

timo.hilden@revenio.fi

www.revenio.fi

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Finanssivalvonta

Keskeiset tiedotusvälineet

www.revenio.fi

Revenio-konserni lyhyesti

Revenio on kansainvälisillä markkinoilla toimiva suomalainen terveysteknologiakonserni, jonka maailmanlaajuinen menestys perustuu vahvasti patentoituun silmänpaineen mittausteknologiaan. Revenio-konserniin kuuluvat Icare Finland Oy, Revenio Research Oy sekä Oscare Medical Oy. Revenion liiketoimintojen yhteisenä nimittäjänä on seulonta, seuranta ja maailmanlaajuinen tarve terveydenhuollon kustannussäästöhin ennaltaehkäisevä terveydenhuollon kautta. Revenio tavoittelee terveysteknologiassa voimakasta kasvua. Revenion tavoitteena on kehittää entistä tehokkaampia ja helposti käyttöönotettavia menetelmiä tunnistaa kansanterveydellisesti merkittäviä sairauksia jo niiden alkuvaiheessa. Revenion seulontateknologioiden fokuksessa ovat glaukooman, osteoporoosin, ihosyövän ja astman tunnistaminen ja niiden hoitoprosessin aikainen mittaaminen.

 

Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2017 oli 26,8 miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 35,5 %. Revenio Group Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oyj:ssä.

 

Revenio Group Oyj Osavuosiraportti Q1 2018