Revenio Group Oyj: Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2017

Revenio Group Oyj, Puolivuosikatsaus, 7.8.2017 klo 9.00

Revenio Group Oyj:n Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2017

Arvopaperimarkkinalain 26.11.2015 voimaantulleen muutoksen seurauksena Revenio julkaisee 1-3/2017 ja 1-9/2017 osavuosiraporttien selostusosat tiivistetymmässä muodossa. Taulukko-osat raportoidaan aiemman käytännön mukaisina. Luvut ovat tilintarkastamattomat.

Revenio Group Oyj on siirtynyt Finanssivalvonnan Määräykset ja ohjeet 7/2013 (liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuus) mahdollistamaan julkistamismenettelyyn ja julkistaa tällä pörssitiedotteella liitteenä olevan puolivuosikatsauksen tammi-kesäkuulta 2017. Tämä tiedote on tiivistelmä Revenio Group Oyj:n tammi-kesäkuun 2017 puolivuosikatsauksesta, joka on luettavissa kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä olevasta pdf-tiedostosta ja yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.revenio.fi.

Myynnin kasvu jatkui vahvana toisella neljänneksellä ja kannattavuus nousi erinomaiselle tasolle

Huhtikuu-kesäkuu 2017 lyhyesti, konsernin jatkuvat toiminnot  

 • Liikevaihto oli 6,7 (5,8) miljoonaa euroa, kasvua 15,0 %
 • Liiketulos oli 2,3 (1,7) miljoonaa euroa, ollen 33,9 % liikevaihdosta, kasvua 35,5 %
 • Anturimyynti oli 2,0 (1,5) miljoonaa euroa, kasvua 29,0 %
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton 0,22 (0,18)
 • Kannattavuuteen vaikuttivat valmistuskustannusten lasku ja kiinteiden kulujen skaalautuvuus
 • Uusi langaton mHOME-applikaatio esiteltiin kesäkuussa
   
   

Tammikuu-kesäkuu 2017 lyhyesti, konsernin jatkuvat toiminnot 

 • Liikevaihto oli 12,7 (11,0) miljoonaa euroa, kasvua edellisvuodesta 15,6 %
 • Liiketulos oli 4,0 (3,0) miljoonaa euroa, ollen 31,2 % liikevaihdosta, kasvua 31,9 %
 • Anturimyynti oli 3,8 (3,0) miljoonaa euroa, kasvua 27,0 (32,5) %
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton 0,40 (0,30) euroa
 • Icare HOME:lle myyntilupa Yhdysvaltoihin maaliskuussa
 • Revenion astmatuote Ventica® sai tammikuussa CE-merkin

Keskeiset tunnusluvut, jatkuvat toiminnot, MEUR

  1.4-
30.6.2017
1.4-
30.6.2016
Muutos-
%
1.1-
30.6.2017
1.1-
30.6.2016
Muutos-
%
Liikevaihto, konserni 6,7 5,8 15,0 12,7 11,0 15,6
Liiketulos, konserni 2,3 1,7 35,5 4,0 3,0 31,9
Liikevaihto, Terveysteknologia 6,7 5,8 15,0 12,7 11,0 15,6
Liiketulos, Terveysteknologia 2,8 2,1 29,2 5,0 3,7 34,1
Laimentamaton tulos/osake 0,22 0,18   0,40 0,30  
Liiketoiminnan rahavirta  2,1 1,2   3,8 1,2  
        30.6.2017 30.6.2016 Muutos, %-:köä
Omavaraisuusaste, %       73,2 79,3 -6,1
Nettovelkaantumisaste, %       -34,3 -24,3 -10,0

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2017

Liikevaihdon kasvun odotetaan jatkuvan vahvana. Kannattavuuden odotetaan säilyvän hyvällä tasolla kasvupanostuksista huolimatta.

Toimitusjohtaja Timo Hildén kommentoi vuoden 2017 toista neljännestä:

Vuoden 2017 toinen vuosineljännes oli Reveniolle vahva sekä myynnillisesti että kannattavuudeltaan. Liikevaihto kasvoi 15 % ja oli 6,7 miljoonaa euroa. Liiketulos puolestaan kasvoi 35,5 % ja oli 2,3 miljoonaa euroa, mikä on 33,9 % liikevaihdosta. Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan ajoittui ensimmäinen suuri varastotoimitus Kiinaan, minkä vuoksi vuoden 2016 toisen neljänneksen liikevaihto oli jo itsessään vahva. Tästäkin huolimatta ylsimme 15,0 % edellisvuotta parempaan liikevaihtoon. Erityisen hyvin myynti sujui Yhdysvalloissa, Iso-Britanniassa, Australiassa, Kanadassa, Intiassa, Venäjällä, Sveitsissä, Belgiassa ja monissa Etelä-Amerikan ja Aasian maissa. Icare on osallistunut kevään aikana Yhdysvalloissa ennätysmäärään silmäalan kongresseja, mikä on luonut hyvät puitteet myynnin kasvulle.

Laskutuksestamme on noin 40 % dollaripohjaista. Dollarin heikkeneminen jatkui vuoden toisella neljänneksellä suhteessa euroon, mikä vaikutti liikevaihtoa alentavasti. Tästä johtuen liikevaihdon valuuttakurssien vaikutuksella oikaistu orgaaninen kasvu huhti-kesäkuussa oli 17,8 % eli lähes 3 %-yksikköä raportoitua liikevaihtoa vahvempi.

Silmänpaineen ympärivuorokautiseen seurantaan tarkoitetun Icare HOME -silmänpainemittarin tunnettuuden eteen on tehty paljon työtä eri puolilla maailmaa. Kotimittauksella ei ole vielä korvattavuuskäytäntöä. Tavoitteenamme onkin saavuttaa se ajan myötä mahdollisimman monessa maassa vaikkakin tiedostamme, että hoitokäytäntöjen muutos on hidas prosessi. Viimeisten 18 kuukauden aikana on jo julkaistu 13 kansainvälistä tutkimusta silmänpaineen vuorokauden aikaisesta vaihtelusta ja kaikki tutkimukset tukevat Icare HOME -silmänpaineenmittarin käyttöä osana hoitoprosessia. Mikä tärkeintä, silmänpaineen vuorokausivaihtelua tai sen merkitystä glaukooman hoidossa ei enää kyseenalaisteta. Icare HOME -silmänpainemittarin myyntityö saatiin käyntiin Yhdysvalloissa maaliskuun jälkeen kun Yhdysvaltojen lääkelupaviranomainen FDA myönsi tuotteelle myyntiluvan 21.3.2017. Ensimmäiset esittelykäyttöön tarkoitetut laitteet toimitettiin myyntiorganisaatiollemme huhti-toukokuun aikana, jolloin myös koko tiimi sai myyntikoulutuksen.  Lisäksi otimme 5 maassa käyttöön BeeWell-mobiiliapplikaation Icare HOME -silmänpainemittarille. Applikaatio on tarkoitettu tuotteen loppukäyttäjille tietopankiksi ja se on saanut erinomaisen vastaanoton.

Uuden sukupolven Icare ic100 -silmänpainemittari sai katsauskaudella myyntiluvan Japanissa, Singaporessa, Taiwanissa ja Venäjällä. Icare ic100 on nopeasti syrjäyttänyt edellisen sukupolven Icare TA01 -silmänpainemittarin kaikkialla, missä tuotteella on jo myyntilupa. Icare ic100 on saavuttanut jo vankan aseman myös Yhdysvalloissa.

Anturimyynti kasvoi huhti-kesäkuussa 29,0 %. Icare avasi anturimyynnille uutena kanavana verkkokaupan Yhdysvalloissa, mikä on osoittautunut hyväksi myyntikanavaksi kertakäyttötuotteellemme.

Julkistimme kesäkuun lopussa Helsingissä järjestetetyssä World Glaucoma Congressissa Icaren uuden mHOME-applikaation, jolla Icare HOME -silmänpainemittarista voidaan siirtää mittaustulokset mobillilaitteen välityksellä pilvipalveluun. Näin hoitohenkilökunta voi seurata potilaan mittaustuloksia tai lääkäri voi antaa potilaalle mahdollisuuden seurata omia tuloksiaan. Myös maailman johtavat glaukoomalääkärit professori Weinreb ja professori Friedman osallistuivat tapahtumaan, jossa Icare oli yksi sponsoreista.

Eläinten silmänpaineen mittauksiin lanseerattiin katsauskaudella uusi tuote Icare TONOVET Plus, joka tulee korvaamaan jo yli 10 vuotta markkinoilla olleen Icare TONOVETin. Tuote on kehitetty Icare ic100 -silmänpainemittarin pohjalta. Kliiniset tutkimukset uudelle tuotteelle on tehty Yhdysvalloissa ja Icare TONOVET Plus on ainoa markkinoilla oleva tuote, jonka toiminta perustuu eri eläinlajeilla tehtyihin kliinisiin tutkimuksiin. Valikosta löytyvät koira, kissa, hevonen ja kani. Tuotteen vastaanotto on ollut hyvin positiivista ja ennen toimitusten käynnistymistä heinäkuussa olemme saaneet jo lähes 100 laitteen tilaukset. Eläinten silmänpaineen mittauksiin liittyville tuotteille ei valtaosassa maista tarvita myyntilupaa.

Astmatuote Venticalla®  alkuvuodesta käynnistetyt kliiniset tutkimukset jatkuvat Kroatiassa, Saksassa ja Suomessa. Australiassa aloitetaan kliininen tutkimus myöhemmin kuluvan vuoden aikana. Odotamme välituloksia Kroatiasta ja teemme niiden perusteella päätöksen mahdollisista laitemuutoksista ennen kaupallisen tuotteen lanseeraamista.

Ihosyövän seulontalaitteen osalta kaupallisen tuotteen suunnittelu ja toteutus on aloitettu lukuisten alihankintakumppaneiden kanssa. Tavoitteenamme on saada tuote hyväksyntävaiheeseen vuoden 2018 aikana.

Oscaren alkuvuoden laitemyynti ei ole vastannut odotuksiamme. Käynnissä on useita käyttötestejä merkittävillä asiakasryhmillä eri puolilla Eurooppaa ja Lähi-itää, mutta tulosten saaminen vie paljon ennakoitua enemmän aikaa. Potentiaaliset asiakkaat tilaavat tuotteet vasta analysoituaan käyttötestien tulokset.

Yleislausunto
Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

Revenio Group Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Timo Hildén, puh. +358 40 580 4774
timo.hilden@revenio.fi
www.revenio.fi

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.revenio.fi
  
Revenio-konserni lyhyesti

Revenio on kansainvälisillä markkinoilla toimiva suomalainen terveysteknologiakonserni, jonka maailmanlaajuinen menestys perustuu vahvasti patentoituun silmänpaineen mittausteknologiaan. Revenio-konserniin kuuluvat Icare Finland Oy, Revenio Research Oy sekä 53,5 %:sti omistettu Oscare Medical Oy. Revenion liiketoimintojen yhteisenä nimittäjänä on seulonta, seuranta ja maailmanlaajuinen tarve terveydenhuollon kustannussäästöhin ennaltaehkäisevän terveydenhuollon kautta. Revenio tavoittelee terveysteknologiassa voimakasta kasvua. Revenion tavoitteena on kehittää entistä tehokkaampia ja helposti käyttöönotettavia menetelmiä tunnistaa kansanterveydellisesti merkittäviä sairauksia jo niiden alkuvaiheessa. Revenion seulontateknologioiden fokuksessa ovat glaukooman, osteoporoosin, ihosyövän ja astman tunnistaminen ja niiden hoitoprosessin aikainen mittaaminen.

Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2016 oli 23,4 miljoonaa euroa, liikevoiton ollessa 30,1 % jatkuvista toiminnoista. Revenio Group Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oyj:ssä.