Revenio Group Oyj: Revenio Group Oyj aloittaa omien osakkeiden hankinnan

Report this content

Revenio Group Oyj, Pörssitiedote, 6.11.2018 klo 10.15

Revenio Group Oyj aloittaa omien osakkeiden hankinnan

Revenio Group Oyj:n hallitus on päättänyt käyttää 20.3.2018 pidetyn yhtiökokouksen antamaa valtuutusta hankkia omia osakkeita ja perustaa osakkeiden takaisinosto-ohjelman.

Osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 6.11.2018 ja lopetetaan viimeistään 20.12.2018. Hankittava määrä on enintään 50 000 osaketta, mikä vastaa 0,21 prosenttia Revenio Group Oyj:n osakkeiden lukumäärästä. Takaisinosto-ohjelman mukaisiin osakehankintoihin voidaan käyttää enintään 825 000 euroa.

Osakkeet hankitaan yhtiön osakepohjaisiin sitouttamis- ja kannustinjärjestelmiin liittyvien velvoitteiden täyttämiseksi.

Yhtiön omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Hankittavien osakkeiden määrä ei voi ylittää 25 % Revenio Group Oyj:n osakkeiden kaupankäynnin keskimääräisestä päivittäisestä volyymistä. Keskimääräinen päivittäinen volyymi perustuu kutakin kaupankäyntipäivää edeltävän 20 kaupankäyntipäivän keskimääräiseen päivittäiseen volyymiin.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 20.3.2018 hallituksen päättämään enintään 2 393 821 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Revenio Group Oyj:n osakemäärä on 23  947 905 osaketta. Revenio Group Oyj:n omistuksessa on tällä hetkellä 6 213 omaa osaketta.

Revenio Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Timo Hildén, tel.  040 580 4774

timo.hilden@revenio.fi

www.revenio.fi

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Finanssivalvonta

Keskeiset tiedotusvälineet

www.revenio.fi

 

Revenio-konserni lyhyesti

Revenio on kansainvälisillä markkinoilla toimiva suomalainen terveysteknologiakonserni, jonka maailmanlaajuinen menestys perustuu vahvasti patentoituun silmänpaineen mittausteknologiaan. Revenio-konserniin kuuluvat Icare Finland Oy, Revenio Research Oy sekä Oscare Medical Oy. Revenion liiketoimintojen yhteisenä nimittäjänä on seulonta, seuranta ja maailmanlaajuinen tarve terveydenhuollon kustannussäästöhin ennaltaehkäisevä terveydenhuollon kautta. Revenio tavoittelee terveysteknologiassa voimakasta kasvua. Revenion tavoitteena on kehittää entistä tehokkaampia ja helposti käyttöönotettavia menetelmiä tunnistaa kansanterveydellisesti merkittäviä sairauksia jo niiden alkuvaiheessa. Revenion seulontateknologioiden fokuksessa ovat glaukooman, osteoporoosin, ihosyövän ja astman tunnistaminen ja niiden hoitoprosessin aikainen mittaaminen.

Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2017 oli 26,8 miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 35,5 %. Revenio Group Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oyj:ssä.