Revenio Group Oyj: Revenio Group Oyj hakee 2015 C-optio-oikeuksien listausta

Report this content

Revenio Group Oyj, Pörssitiedote, 29.5.2019 klo 11.00

Revenio Group Oyj hakee 2015 C-optio-oikeuksien listausta

Revenio Group Oyj hakee vuoden 2015 optio-ohjelman C-sarjan optio-oikeuksia julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n (First North) pörssilistalle 3.6.2019 alkaen.

Vuoden 2015 optio-ohjelman C-sarjan optio-oikeuksia on yhteensä 50.000 kappaletta, joista kukin oikeuttaa merkitsemään kolme (3) Revenio Group Oyj:n osakketta eli maksimissaan 150 000 uutta osaketta.

Tämänhetkinen osakkeen merkintähinta C-sarjan optio-oikeuksilla on 12,78 euroa osakkeelta. Optio-oikeudella merkittävän osakkeen hintaa on alennettu optio-ohjelman ehtojen mukaisesti ennen osakemerkintää päätettyjen osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeiden merkintäaika C-sarjan optio-oikeuksilla alkaa optio-ohjelman ehtojen mukaisesti 31.5.2019. Optio-oikeudet ovat tuosta ajankohdasta lukien vapaasti luovutettavissa. Merkintäaika päättyy 31.5.2021. Optionhaltija voi merkintäaikana käyttää optio-oikeudet osakkeiden merkintään antamalla merkintä- ja maksuohjeet omalle tilinhoitajalleen.

Optio-oikeuksien 2015 myöntämisen perustelut ja alkuperäiset ehdot on julkistettu pörssitiedotteella 10.8.2014. Optio-ohjelman 2015 ehdot sekä optio-oikeuksilla tehtävien osakemerkintöjen hyväksymisaikataulu ovat kokonaisuudessaan nähtävillä yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.revenio.fi

Revenio Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Timo Hildén, tel.  040 580 4774

timo.hilden@revenio.fi

www.revenio.fi

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Finanssivalvonta

Keskeiset tiedotusvälineet

www.revenio.fi

Revenio-konserni lyhyesti

Revenio on kansainvälisillä markkinoilla toimiva terveysteknologiakonserni ja oftalmologisten laitteiden globaali kärkiyhtiö. 

Revenio-konserniin kuuluvat Icare Finland Oy, Icare USA Inc., Revenio Italy S.R.L, CenterVue SpA, CenterVue Inc, Revenio Research Oy sekä Oscare Medical Oy. 

Revenion liiketoimintojen yhteisenä nimittäjänä on potilaslähtöinen seulonta, seuranta ja maailmanlaajuinen tarve terveydenhuollon kustannussäästöihin ennaltaehkäisevän terveydenhuollon kautta. Revenio tavoittelee terveysteknologiassa voimakasta kasvua. Revenion tavoitteena on kehittää entistä tehokkaampia ja helposti käyttöönotettavia menetelmiä tunnistaa kansanterveydellisesti merkittäviä sairauksia jo niiden alkuvaiheessa. Tavoitteena on luoda parempaa elämänlaatua terveys- teknologiaratkaisuilla, jotka mahdollistavat tehokkaamman diagnostiikan. Konsernin fokuksessa ovat glaukooman, diabeettisen retinopatian ja silmänpohjan rappeuman varhainen tunnistaminen ja hoitoprosessin aikainen seuranta. Revenio Research puolestaan keskittyy ihosyövän ja astman diagnosointia ja hoidon suunnittelua tukevien järjestelmien kaupallistamiseen.

Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 30,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto 33,3 %. Revenio Group Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.