Revenio Group Oyj: REVENIO GROUP OYJ LUOPUU DONE LOGISTICS OY:N LIIKETOIMINNASTA

Revenio Group Oyj      Pörssitiedote 18.12.2012 klo 14.07
REVENIO GROUP OYJ LUOPUU DONE LOGISTICS OY:N LIIKETOIMINNASTA

Revenio Group Oyj on päättänyt luopua Done Logistics Oy:n harjoittamasta
sisälogistiikan järjestelmien liiketoiminnasta. Kyseessä olevan liiketoiminnan
liikevaihto 1-9/2012 oli 2,9 Meur ja liiketulos -2,5 Meur. Luopumisen syynä ovat
huonona jatkunut kannattavuus ja vaikeat markkinanäkymät.

Yhtiössä aloitetaan toiminnan hallittu alasajaminen henkilöstön irtisanomisineen
ja samanaikaisesti haetaan liiketoiminnalle tai sen osille jatkajaa yrityksen
henkilöstöstä tai ulkoisista tahoista. Mikäli liiketoiminnnalle ei löydy
jatkajaa, on tavoitteena liiketoiminnan alasajo viimeistään syksyyn 2013
mennessä. Olemassa olevan tilauskannan velvoitteet hoidetaan loppuun.

Revenion konserniraportoinnissa Done Logisticsin liiketoiminta luokitellaan
päätöksen myötä lopetettuihin toimintoihin.

Revenio Group Oyj

Olli-Pekka Salovaara

ToimitusjohtajaLisätietoja:

Toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara,

gsm 040-5675520

olli-pekka.salovaara@revenio.fi

http://www.revenio.fi

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki

Finanssivalvonta

Keskeiset tiedotusvälineet

www.revenio.fiRevenio Group Oyj on NASDAQ OMX Helsingissä noteerattu suomalaisen
monialakonserni Revenion emoyhtiö. Revenio Group Oyj:n tytäryrityksille on
yhteistä korkealaatuinen suomalainen erityisosaaminen ja vientiin perustuva
liiketoiminta.Revenio-konserni muodostuu kuudesta itsenäisesti liiketoimintaa harjoittavasta
yhtiöstä, jotka muodostavat kaksi liiketoimintasegmenttiä. Tytäryhtiöt ovat Done
Logistics Oy, Done Software Solutions Oy, Icare Finland Oy, Boomeranger Boats
Oy, FLS Finland Oy ja Midas Touch Oy.


Tilaa