Revenio Group Oyj: REVENIO GROUP OYJ MUUTTAA TULOSOHJEISTUSTAAN DONE LOGISTICS OY:N LIIKETOIMINNASTA LUOPUMISEN JOHDOSTA

Revenio Group Oyj      Pörssitiedote 18.12.2012 klo 14.07
REVENIO GROUP OYJ MUUTTAA TULOSOHJEISTUSTAAN DONE LOGISTICS OY:N
LIIKETOIMINNASTA LUOPUMISEN JOHDOSTA

Revenio Group Oyj muuttaa vuoden 2012 tulosohjeistustaan seuraavasti johtuen
tänään päätetystä Done Logisticsin liiketoiminnasta luopumisesta:

Jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdon ja liiketuloksen ilman kertaluonteisia
eriä arvioidaan kasvavan merkittävästi vuodesta 2011. Jatkuvien toimintojen
liikevaihto vuonna 2011 oli 21,5 Meur ja liiketulos 3,4 Meur.

Lopetettujen toimintojen tulos tulee muodostumaan negatiiviseksi johtuen Done
Logisticsin toiminnan tappiollisuudesta ja liiketoiminnan lopettamiskuluista
tehtävistä varauksista.

Lopetetuista toiminnoista johtuen konsernin tilikauden tuloksen 2012 arvioidaan
jäävän noin nollaan tai hieman negatiiviseksi.

Aiemman julkistetun tulosohjeistuksen mukaisesti konsernin liikevaihdon ja
liikevoiton vuonna 2012 arvioitiin laskevan vuodesta 2011 Järjestelmät-segmentin
kehityksestä johtuen. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioitiin säilyvän
selvästi positiivisena.

Revenio Group Oyj
Olli-Pekka Salovaara

ToimitusjohtajaLisätietoja:

Toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara,

gsm 040-5675520

olli-pekka.salovaara@revenio.fi

http://www.revenio.fiJAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki

Finanssivalvonta

Keskeiset tiedotusvälineet

www.revenio.fiRevenio Group Oyj on NASDAQ OMX Helsingissä noteerattu suomalaisen
monialakonserni Revenion emoyhtiö. Revenio Group Oyj:n tytäryrityksille on
yhteistä korkealaatuinen suomalainen erityisosaaminen ja vientiin perustuva
liiketoiminta.Revenio-konserni muodostuu kuudesta itsenäisesti liiketoimintaa harjoittavasta
yhtiöstä, jotka muodostavat kaksi liiketoimintasegmenttiä. Tytäryhtiöt ovat Done
Logistics Oy, Done Software Solutions Oy, Icare Finland Oy, Boomeranger Boats
Oy, FLS Finland Oy ja Midas Touch Oy.
Tilaa