Revenio Group Oyj: Revenio Group Oyj:n hallituksen jäsenten palkkioiden maksaminen yhtiön hallussa olevilla osakkeilla

Revenio Group Oyj, Pörssitiedote, 27.5.2016 klo 14:00

REVENIO GROUP OYJ:N HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOIDEN MAKSAMINEN YHTIÖN HALLUSSA
OLEVILLA OSAKKEILLA

Revenio Group Oyj:n yhtiökokous päätti 15.3.2016 hallituspalkkioiden maksamisesta 40%:sti yhtiön omina osakkeina. Tämän mukaisesti Revenio Group Oyj on luovuttanut 2.455 kappaletta yhtiön osakkeita seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Tammelalle on luovutettu yhteensä 819 osaketta, minkä jälkeen hänen omistuksensa yhtiön liikkeelle laskemissa instrumenteissa on yhteensä 26.888 osaketta.

Hallituksen jäsen Ari Kohoselle on luovutettu 409 osaketta, minkä jälkeen hänen ja hänen lähipiirinsä omistus yhtiön liikkeelle laskemissa instrumenteissa on yhteensä 342.269 osaketta.

Hallituksen jäsen Pekkä Röngälle on luovutettu 409 osaketta, minkä jälkeen hänen omistuksensa yhtiön liikkeelle laskemissa instrumenteissa on yhteensä 1.210 osaketta.

Hallituksen jäsen Kyösti Kakkoselle on luovutettu 409 osaketta, minkä jälkeen hänen ja hänen lähipiirinsä omistus yhtiön liikkeelle laskemissa instrumenteissa on yhteensä 592.719 osaketta.

Hallituksen jäsen Ann-Christine Sundellille on luovutettu 409 osaketta, minkä jälkeen hänen omistuksensa yhtiön liikkeelle laskemissa instrumenteissa on yhteensä 809 osaketta.

Osakkeilla maksettava hallituspalkkio-osuus on näillä luovutuksilla tullut kokonaisuudessaan maksetuksi. Luovutusten jälkeen yhtiön hallussa on 4.959 yhtiön omaa osaketta.

Revenio Group Oyj
Olli-Pekka Salovaara
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara, gsm 040-5675520
olli-pekka.salovaara@revenio.fi
www.revenio.fi

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.revenio.fi

Revenio-konserni lyhyesti

Revenio on kansainvälisillä markkinoilla toimiva suomalainen terveysteknologiakonserni,  jonka  maailmanlaajuinen menestys perustuu vahvasti patentoituun silmänpaineen  mittausteknologiaan. Revenio-konserniin kuuluvat Icare Finland Oy, Revenio Research Oy sekä 53 %:sti omistettu Oscare Medical Oy. Revenion liiketoimintojen yhteisenä nimittäjänä on seulonta, seuranta ja maailmanlaajuinen tarve terveydenhuollon kustannussäästöihin ennaltaehkäisevän terveydenhuollon kautta. Revenio tavoittelee terveysteknologiassa voimakasta kasvua. Revenion tavoitteena on kehittää entistä tehokkaampia ja helposti käyttöönotettavia menetelmiä tunnistaa kansanterveydellisesti merkittäviä sairauksia jo niiden alkuvaiheessa. Revenion seulontateknologioiden fokuksessa ovat glaukooman, osteoporoosin, ihosyövän ja astman tunnistaminen ja niiden hoitoprosessin aikainen mittaaminen.

Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2015 oli 20,3 miljoonaa euroa, liikevoiton ollessa 28,4 % jatkuvista toiminnoista. Revenio Group Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oyj:ssä.

Tilaa