Revenio Group Oyj: Revenio Group Oyj:n hallituksen jäsenten palkkioiden maksaminen yhtiön hallussa olevilla osakkeilla

Revenio Group Oyj, Pörssitiedote, 15.5.2015 klo 14:00

REVENIO GROUP OYJ:N HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOIDEN MAKSAMINEN YHTIÖN HALLUSSA
OLEVILLA OSAKKEILLA

Revenio Group Oyj:n yhtiökokous päätti 19.3.2015 hallituspalkkioiden maksamisesta 40%:sti  yhtiön omina osakkeina. Tämän mukaisesti Revenio Group Oyj on luovuttanut 2.147 kappaletta yhtiön osakkeita seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Tammelalle on luovutettu yhteensä 715 osaketta, minkä jälkeen hänen omistuksensa yhtiön liikkeelle laskemissa instrumenteissa on yhteensä 31.069 osaketta.

Hallituksen jäsen Rolf Fryckmanille on luovutettu 358 osaketta, minkä jälkeen hänen omistuksensa yhtiön liikkeelle laskemissa instrumenteissa on yhteensä 13.698 osaketta.

Hallituksen jäsen Ari Kohoselle on luovutettu 358 osaketta, minkä jälkeen hänen ja hänen lähipiirinsä omistus yhtiön liikkeelle laskemissa instrumenteissa on yhteensä 341.860 osaketta.

Hallituksen jäsen Pekkä Rönkälle on luovutettu 358 osaketta, minkä jälkeen hänen omistuksensa yhtiön liikkeelle laskemissa instrumenteissa on yhteensä 801 osaketta.

Hallituksen jäsen Kyösti Kakkoselle on luovutettu 358 osaketta, minkä jälkeen hänen ja hänen lähipiirinsä omistus yhtiön liikkeelle laskemissa instrumenteissa on yhteensä 442.310 osaketta.

Osakkeilla maksettava hallituspalkkio-osuus on näillä luovutuksilla tullut kokonaisuudessaan maksetuksi. Luovutusten jälkeen yhtiön hallussa on 554 yhtiön omaa osaketta.

Revenio Group Oyj
Olli-Pekka Salovaara
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara, gsm 040-5675520
olli-pekka.salovaara@revenio.fi
www.revenio.fi

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.revenio.fi

Revenio-konserni lyhyesti

Revenio on suomalainen terveysteknologiakonserni, jonka liiketoiminnan ytimen muodostavat silmänpainemittarit. Revenio-konsernin Terveysteknologia-segmentin muodostavat Icare Finland Oy:n ja osteoporoosin seulontaan ja seurantaan keskittyvän Oscare Medical Oy:n ja Revenio Research Oy:n liiketoiminta. Revenion liiketoimintojen yhteisenä nimittäjänä on seulonta, seuranta ja maailmanlaajuinen tarve terveydenhuollon kustannussäästöihin ennaltaehkäisevän terveydenhuollon kautta. Revenio tavoittelee terveysteknologiassa voimakasta kasvua orgaanisesti ja yritysjärjestelyiden kautta. Revenion tavoitteena on kehittää entistä tehokkaampia ja helposti käyttöönotettavia menetelmiä tunnistaa kansanterveydellisesti merkittäviä sairauksia jo niiden alkuvaiheessa. Revenion seulontateknologioiden fokuksessa ovat glaukooman, osteoporoosin, ihosyövän ja astman tunnistaminen ja niiden hoitoprosessin aikainen mittaaminen.

Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli 16,0 miljoonaa euroa, jatkuvien toimintojen liiketuloksen ollessa 27,5 %. Revenio Group Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Tilaa