Revenio Group Oyj: Revenio Group Oyj:n pääomamarkkinapäivä 28.8.2013

Revenio Group Oyj     Pörssitiedote   28.8.2013  klo 10.00

Revenio Group Oyj:n pääomamarkkinapäivä 28.8.2013

Revenio Group Oyj järjestää pääomamarkkinapäivän analyytikoille,
salkunhoitajille ja median edustajille 28.8.2013 kello 11:30 alkaen Helsingissä.

Pääomamarkkinapäivän esitykset keskittyvät Revenion ja erityisesti Revenio-
konserniin kuuluvan Icare Finland Oy:n kasvustrategiaan ja kasvun ajureihin.
Tilaisuudessa esiintyvät Revenio-konsernin toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara,
Icare Finland Oy:n toimitusjohtaja Timo Hildén, Icare USA:n toimitusjohtaja John
Floyd sekä Revenio-konsernin talousjohtaja Pekka Raatikainen.

Revenio on suomalainen terveysteknologiakonserni, jonka liiketoiminnan ytimen
muodostavat silmänpaineen seulontoihin tarkoitetut Icare Finland Oy:n
silmänpainemittarit. Revenio tavoittelee terveysteknologiassa voimakasta kasvua
orgaanisesti ja yritysjärjestelyiden kautta. Orgaanisen kasvun lisäksi Revenio
etsii tuotevalikoimaansa innovatiivisia ja kasvupotentiaalin omaavia
terveysteknologiatuotteita. Tavoitteena on hyödyntää Icaren olemassa olevaa
globaalia jakelukanavaa entistä kattavammalla tuotevalikoimalla, yhä laajemmalle
asiakaskunnalle.

Revenion näkemyksen mukaan Icare Finland Oy:n liiketoiminnan kasvun ajureina
toimivat erityisesti väestön ikääntyminen ja väestön kasvu, terveydenhuollon
kustannuspaineet globaalisti,  glaukooma-tietoisuuden lisääntyminen sekä
potilaslähtöisten silmänpainemittauksien yleistyminen.

Revenio Group Oyj:n taloudellinen ohjaustieto vuodelle 2013 säilyy ennallaan.
Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihdon ja liiketuloksen ilman
kertaluonteisia eriä arvioidaan kasvavan vuodesta 2012.

Pääomamarkkinapäivän esitys on saatavilla Revenio Group Oyj:n verkkosivuilta
28.8.2013 kello 12:00 alkaen.

Revenio Group Oyj

Olli-Pekka Salovaara
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Talousjohtaja Pekka Raatikainen
Puhelin 050 553 4094
Sähköposti pekka.raatikainen(at)revenio

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.revenio.fi

Revenio-konserni lyhyesti

Revenio on suomalainen terveysteknologiakonserni, jonka liiketoiminnan ytimen
muodostavat silmänpainemittarit. Revenio-konsernin Terveysteknologia-segmentin
muodostaa Icare Finland Oy:n harjoittama liiketoiminta. Nykytuotteista laajalti
patentoitu Icare-tuoteperhe on konsernin menestyksen kulmakivi. Revenio
tavoittelee terveysteknologiassa voimakasta kasvua orgaanisesti ja
yritysjärjestelyiden kautta.

Revenio-konserniin kuuluu myös muita liiketoimintoja, jotka on ryhmitelty
Teknologia ja Palvelut -segmentiksi. Segmentin liiketoiminnoille on yhteistä
globaalit markkinat ja oman alansa kärkeä edustavat teknologiatuotteet ja
-palvelut. Tämän segmentin liiketoiminnat ovat omalla alallaan erittäin
kannattavia ja ne tuottavat konsernille positiivista kassavirtaa.

Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli 25,4 miljoonaa euroa, liikevoiton
ollessa 19,4 %. Revenio Group Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oyj:ssä.Tilaa