Revenio Group Oyj: Revenio Group Oyj:n taloudellinen raportointi ja yhtiökokous vuonna 2018

Revenio Group Oyj, Pörssitiedote, 8.12.2017 klo 9.00               

REVENIO GROUP OYJ:N TALOUDELLINEN RAPORTOINTI JA YHTIÖKOKOUS VUONNA 2018

Revenio Group Oyj:n tulosjulkistamisaikataulu vuonna 2018 on seuraava:

  • Tilinpäätöstiedote koskien vuotta 2017, torstaina 15.2.2018
  • Osavuosiraportti 1-3/2017, perjantaina 20.4.2018
  • Puolivuosikatsaus 1-6/2017, maanantaina 6.8.2018
  • Osavuosiraportti 1-9/2017, torstaina 25.10.2018

Arvopaperimarkkinalain 26.11.2015 voimaantulleen muutoksen seurauksena Revenio julkaisee 1-3/2018 ja 1-9/2018 osavuosiraporttien selostusosat tiivistetyssä muodossa. Taulukko-osat raportoidaan aiemman käytännön mukaisina.

Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 20.3.2018. Kokouksen kutsuu koolle myöhemmin Revenio Group Oyj:n hallitus.

Osakkeenomistajan, joka haluaa saada yhtiökokoukselle kuuluvan asian yhtiökokouksen käsiteltäväksi, on viimeistään 3.2.2018 toimitettava tästä kirjallinen pyyntö yhtiön hallitukselle. Pyyntö perusteluineen tai päätösehdotuksineen pyydetään toimittamaan osoitteella: Revenio Group Oyj, Hallitus, Äyritie 22, 01510 Vantaa.

Vuosikertomus tilikaudelta 2017 julkaistaan yhtiön verkkosivuilla www.revenio.fi viikolla 9 / 2018.

Revenio Group Oyj

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Timo Hildén, tel.  040 580 4774
timo.hilden@revenio.fi
www.revenio.fi

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.revenio.fi

Revenio-konserni lyhyesti
Revenio on kansainvälisillä markkinoilla toimiva suomalainen terveysteknologiakonserni, jonka maailmanlaajuinen menestys perustuu vahvasti patentoituun silmänpaineen mittausteknologiaan. Revenio-konserniin kuuluvat Icare Finland Oy, Revenio Research Oy sekä 53,5 %:sti omistettu Oscare Medical Oy. Revenion liiketoimintojen yhteisenä nimittäjänä on seulonta, seuranta ja maailmanlaajuinen tarve terveydenhuollon kustannussäästöhin ennaltaehkäisevän terveydenhuollon kautta. Revenio tavoittelee terveysteknologiassa voimakasta kasvua. Revenion tavoitteena on kehittää entistä tehokkaampia ja helposti käyttöönotettavia menetelmiä tunnistaa kansanterveydellisesti merkittäviä sairauksia jo niiden alkuvaiheessa. Revenion seulontateknologioiden fokuksessa ovat glaukooman, osteoporoosin, ihosyövän ja astman tunnistaminen ja niiden hoitoprosessin aikainen mittaaminen.

Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2016 oli 23,4 miljoonaa euroa, liikevoiton ollessa 30,1 % jatkuvista toiminnoista. Revenio Group Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oyj:ssä.

Tilaa