Revenio Group Oyj: REVENIO MYY CONTACT CENTER -LIIKETOIMINTANSA

Report this content
Revenio Group Oyj    Pörssitiedote   11.9.2014 kello 11:00
REVENIO MYY CONTACT CENTER -LIIKETOIMINTANSA

Revenio Group Oyj myy tänään allekirjoitetulla sopimuksella Teknologia ja
Palvelut -segmentin Contact Center -liiketoimintaa edustavan Midas Touch Oy:n
koko osakekannan Ina Finland Oy:lle. Strategiansa mukaisesti Revenio keskittyy
terveysteknologiaan ja Midas Touch Oy:n myynti tukee Revenio-konsernin
kasvutavoitteita tässä liiketoiminnassa.

Osapuolet ovat sopineet, ettei kauppahintaa julkaista. Revenio Group Oyj kirjaa
kaupasta noin 2 miljoonan euron myyntitappion kolmannen vuosineljänneksen
tulokseensa. Kertaluonteisena eränä kirjattavalla tappiolla ei ole vaikutusta
konsernin tulosohjeistukseen. Kaupalla on arviolta noin 800.000 euron konsernin
kassavaroja vahvistava vaikutus.

Kaupan yhteydessä Revenio Group Oyj:n toimialajohtaja Riku Lamppu jättää Midas
Touch Oy:n toimitusjohtajan tehtävät ja jatkaa konsernin toimialajohtajana sekä
Boomeranger Boats Oy:n toimitusjohtajana.

"Midas Touch on taloudellisesti vakaassa kunnossa. Yhtiössä on merkittävä määrä
oman toimialansa osaamista ja 120 alan ammattilaista. Ydinliiketoimintaamme
kuulumattoman yhtiön myynti on osa strategiaamme. Saatu kauppahinta käytetään
nykyisiin terveysteknologian kehityshankkeisiin," toteaa Revenio-konsernin
toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara.

"Ina Finland ja Midas Touch ovat molemmat toimialan kokeneita konkareita.
Yhtiöiden vahvuudet täydentävät toisiaan ja luvassa on kova haastaja alan
jähmettyneeseen kilpailukenttään. Olemme erittäin tyytyväisiä siitä, että saamme
Midas Touchin kokeneen ja ammattitaitoisen tiimin mukaan rakentamaan toimialan
menestystarinaa kanssamme," toteaa Ina Finland Oy:n ja jatkossa myös Midas Touch
Oy:n toimitusjohtaja Pia Pursiainen.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara, gsm 040 567 5520
olli-pekka.salovaara@revenio.fi
www.revenio.fi

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.revenio.fi

Revenio-konserni lyhyesti
Revenio on suomalainen terveysteknologiakonserni, jonka liiketoiminnan ytimen
muodostavat silmänpainemittarit. Revenio-konsernin Terveysteknologia-segmentin
muodostaa Icare Finland Oy:n harjoittama liiketoiminta. Nykytuotteista laajalti
patentoitu Icare-tuoteperhe on konsernin menestyksen kulmakivi. Revenio
tavoittelee terveysteknologiassa voimakasta kasvua orgaanisesti ja
yritysjärjestelyiden kautta.

Revenio-konserniin kuuluu myös muita liiketoimintoja, jotka on ryhmitelty
Teknologia ja Palvelut -segmentiksi. Segmentin liiketoiminnoille on yhteistä
globaalit markkinat ja oman alansa kärkeä edustavat teknologiatuotteet ja
-palvelut.

Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli 25,7 miljoonaa euroa, liikevoiton
ollessa 21,7 %. Revenio Group Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oyj:ssä.