Revenio Group Oyj: Revenio ryhtyy tuotteistamaan astman seulontaan, diagnosointiin ja seurantaan tarkoitettua teknologiaa

Revenio Group Oyj Pörssitiedote 2.2.2015 klo 9:00
Revenio ryhtyy tuotteistamaan astman seulontaan, diagnosointiin ja seurantaan
tarkoitettua teknologiaa

Revenio Group Oyj on allekirjoittanut lisenssisopimuksen Tide Medical Oy:n
kanssa astman diagnosointiin liittyvästä patentoidusta keksinnöstä. Sopimuksen
myötä Revenio voi kehittää ja kaupallistaa keksintöön pohjautuvia astman
seulontaan, diagnosointiin, seurantaan ja hoitoon liittyviä tuotteita.
Kaupallista merkitystä näillä tuotteilla odotetaan yhtiön tämän hetkisen
näkemyksen mukaan olevan vasta muutamien vuosien kuluttua.

"Erityisesti imeväisikäisten ja pienten lasten astmaoireiden diagnosointi on
ollut erittäin haastavaa. Perinteinen spirometria vaatii toimenpiteitä, jotka
eivät sovellu keuhkojen toiminnan arviointiin tässä kohderyhmässä. Nyt
allekirjoittamamme lisenssisopimuksen myötä ryhdymme tuotteistamaan Tampereen
teknillisen yliopiston tutkimusryhmän kehittämää patentoitua teknologiaa.
Tavoitteenamme on tuoda lääkäreiden käyttöön tarkka, helppokäyttöinen ja
liikuteltava laite, jonka avulla imeväisikäisten ja pienten lasten astmaan
liittyvä seulonta, diagnosointi ja seuranta helpottuvat merkittävästi. Voimme
osaltamme parantaa pienten potilaiden ja perheiden elämänlaatua ja nopeuttaa
diagnosointia merkittävästi. Jatkossa tavoitteenamme on laajentaa astman
seulontaan, diagnosointiin ja seurantaan liittyvää tuoteportfoliotamme kattamaan
myös aikuiset ja keuhkoahtaumaa sairastavat," kommentoi Revenio-konsernin
toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara.

"Terveysteknologia merkitsee meille tulevaisuudessa entistä enemmän seulontoihin
liittyviä tuotteita. Lisensointi on meille erittäin kustannustehokas ja nopea
tapa rakentaa tulevaisuuden kasvuedellytyksiä Revenio-konsernille. Nyt
allekirjoitetulla sopimuksella Tide Medicalin kanssa lisensoimme varsin pitkällä
olevaa, kaupallistettavaa ja tuotteistettavaa teknologiaa. Kustannukset
lisensoinnissa ovat meille yritysostoon verrattuna kohtuulliset ja maksamme
teknologian kehittäjille todellisesta liikevaihdosta, emme visioista," jatkaa
Olli-Pekka Salovaara.

Lisenssisopimuksen myötä menetelmää kehittänyt tekniikan tohtori Ville-Pekka
Seppä siirtyy Revenio Group Oyj:n tytäryhtiö Revenio Research Oy:n palvelukseen
tuotekehityspäälliköksi tehtävänään kehittää lisenssisopimuksen mukaisia
tuotteita.

Astma on yksi maailman yleisimmistä kroonisista sairauksista. Sitä sairastaa yli
300 miljoonaa ihmistä. Suomessa 9,4 % väestöstä sairastaa astmaa.

Revenio Group Oyj
Olli-Pekka Salovaara
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara, gsm 040 567 5520
olli-pekka.salovaara@revenio.fi
www.revenio.fi

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.revenio.fi

Revenio-konserni lyhyesti

Revenio on seulontoihin keskittyvä suomalainen terveysteknologiakonserni, jonka
liiketoiminnan ytimen muodostavat silmänpainemittarit. Revenio-konsernin
Terveysteknologia-segmentin muodostavat Icare Finland Oy:n ja osteoporoosin
seulontaan, seurantaan ja diagnosointiin keskittyvän Oscare Medical Oy:n
harjoittama liiketoiminta. Lisäksi Revenio on tunnistanut uusia
terveysteknologiaan liittyviä kasvumahdollisuuksia, joiden yhteisenä nimittäjänä
on seulonta, seuranta ja maailmanlaajuinen tarve terveydenhuollon
kustannussäästöihin ennaltaehkäisevän terveydenhuollon kautta. Revenio
tavoittelee terveysteknologiassa voimakasta kasvua orgaanisesti ja
yritysjärjestelyiden kautta.

Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli 25,7 miljoonaa euroa, liikevoiton
ollessa 21,7 %. Revenio Group Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oyj:ssä.


Tilaa