Revenio Group Oyj: Revenion toimitusjohtaja vaihtuu ja johtoryhmä laajenee

Revenio Group Oyj, Pörssitiedote, 16.5.2016 kello 13.00                                                             

REVENION TOIMITUSJOHTAJA VAIHTUU JA JOHTORYHMÄ LAAJENEE

Revenio Group Oyj:n pitkäaikainen toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara (synt. 1960) jättää tehtävänsä siirtymäajan jälkeen 1.1.2017, jonka jälkeen hän jatkaa Icare USA Inc:n hallituksen päätoimisena puheenjohtajana.

Revenio Group Oyj:n hallitus on nimittänyt konsernin toimitusjohtajaksi KTM Timo Hildénin (synt. 1959) 1.1.2017 alkaen. Hildén on työskennellyt Revenio-konserniin kuuluvan Icare Finland Oy:n toimitusjohtajana huhtikuusta 2012 alkaen. Hildén on samalla nimitetty Revenion Terveysteknologia-segmentin toimialajohtajaksi 16.5.2016 alkaen.

"Vuonna 2012 käynnistämämme strategiamuutos on edennyt Olli-Pekka Salovaaran johdolla toteutusvaiheeseen ja organisaatiomme on rakennettu tukemaan asetettuja globaaleja kasvutavoitteita. Nyt on hyvä hetki siirtää toimitusjohtajuus terveysteknologia-alan vahvalle asiantuntijalle Timo Hildénille. Siirtymäajalla varmistamme muutoksen onnistuneen toteutuksen. Olli-Pekan siirtyminen Yhdysvaltojen strategian jatkototeutusta tukeviin asiantuntijatehtäviin on myös luontevaa, sillä hän asuu Yhdysvalloissa. Esitän jo tässä vaiheessa koko Revenion hallituksen puolesta kiitokseni Olli-Pekalle erinomaisesta työstä", sanoo Revenio Group Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Pekka Tammela.

"Toimikauteni aikana olemme muovanneet monialayhtiöstä menestyvän terveysteknologiayhtiön, jonka seurauksena Revenion markkina-arvo on kasvanut muutamasta kymmenestä miljoonasta 200 miljoonaan euroon. Olen toiminut Revenion toimitusjohtajana lähes kymmenen tapahtumarikasta vuotta. Päätös ensi vuonna tapahtuvasta työtaakan keventämisestä on kypsynyt vähitellen. Icare Finlandia menestyksellä johtanut Timo Hildén on oikea henkilö jatkamaan työtä tästä eteenpäin",  toteaa Olli-Pekka Salovaara.

Revenio-konsernin johtoryhmää laajennetaan ja 1.6.2016 alkaen johtoryhmän jäsenet ovat Revenio Group Oyj:n toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara (31.12.2016 saakka), Icare Finland Oy:n toimitusjohtaja sekä Terveysteknologia-segmentin toimialajohtaja Timo Hilden, Revenio Group Oyj:n talousjohtaja Robin Pulkkinen, Icare Finland Oy:n myynti- ja markkinointijohtaja Tomi Karvo, Revenio Research Oy:n tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja Ari Kukkonen sekä uutena jäsenenä Icare Finland Oy:n tuotannosta vastaava operaatiojohtaja Ari Isomäki. Johtoryhmän kokouksiin osallistuu ulkopuolisena viestinnän asiantuntijana ja johtoryhmän sihteerinä Tiina Olkkonen. Lisäksi konsernille perustetaan 1.6.2016 alkaen vuosineljänneksittäin kokoontuva laajennettu johtoryhmä, johon kuuluu varsinaisten johtoryhmän jäsenten lisäksi Icare USA Inc.:n toimitusjohtaja John Floyd.

Lisätietoja:
Hallituksen puheenjohtaja Pekka Tammela
puhelin: 040 503 9009
www.revenio.fi

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.revenio.fi

Revenio-konserni lyhyesti

Revenio     on     kansainvälisillä     markkinoilla     toimiva     suomalainen terveysteknologiakonserni,  jonka  maailmanlaajuinen  menestys perustuu vahvasti patentoituun   silmänpaineen  mittausteknologiaan.  Revenio-konserniin  kuuluvat Icare Finland Oy, Revenio Research Oy sekä 53 %:sti omistettu Oscare Medical Oy. Revenion   liiketoimintojen  yhteisenä  nimittäjänä  on  seulonta,  seuranta  ja maailmanlaajuinen  tarve  terveydenhuollon kustannussäästöihin  ennaltaehkäisevä terveydenhuollon  kautta.  Revenio  tavoittelee  terveysteknologiassa voimakasta kasvua.  Revenion  tavoitteena  on  kehittää  entistä  tehokkaampia  ja helposti käyttöönotettavia   menetelmiä   tunnistaa   kansanterveydellisesti  merkittäviä sairauksia  jo niiden alkuvaiheessa.  Revenion seulontateknologioiden fokuksessa ovat  glaukooman,  osteoporoosin,  ihosyövän  ja  astman tunnistaminen ja niiden hoitoprosessin aikainen mittaaminen.

Revenio-konsernin  liikevaihto vuonna 2015 oli 20,3 miljoonaa euroa, liikevoiton ollessa  28,4 % jatkuvista  toiminnoista. Revenio  Group Oyj  on listattu Nasdaq Helsinki Oyj:ssä.

Tilaa