Revenio Group Oyj: TÄSMENNYS 5.8. 2013 PÄÄTETYN PÄÄOMANPALAUTUKSEN AIKATAULUUN.

Revenio Group Oyj   Pörssitiedote   5.8.2013 klo 12.00
TÄSMENNYS 5.8. 2013 PÄÄTETYN PÄÄOMANPALAUTUKSEN AIKATAULUUN.

Revenio Group Oyj:n 5.8.2013 päättämän pääomanpalautuksen irtoamispäivä on
6.8.2013. Aiemmin ilmoitetusti oikeus pääomanpalautukseen on
osakkeenomistajilla, jotka ovat merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään
osakasluetteloon 8.8.2013.

 Revenio Group Oyj

Olli-Pekka Salovaara
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Talousjohtaja Pekka Raatikainen,
gsm 050-553 4094
pekka.raatikainen@revenio.fi

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.revenio.fi

Revenio-konserni lyhyesti:
Revenio on suomalainen terveysteknologiakonserni, jonka liiketoiminnan ytimen
muodostavat silmänpainemittarit. Revenio-konsernin Terveysteknologia-segmentin
muodostaa Icare Finland Oy:n harjoittama liiketoiminta. Nykytuotteista laajalti
patentoitu Icare-tuoteperhe on konsernin menestyksen kulmakivi. Revenio
tavoittelee terveysteknologiassa voimakasta kasvua orgaanisesti ja
yritysjärjestelyiden kautta.

Revenio-konserniin kuuluu myös muita liiketoimintoja, jotka on ryhmitelty
Teknologia ja Palvelut -segmentiksi. Segmentin liiketoiminnoille on yhteistä
globaalit markkinat ja oman alansa kärkeä edustavat teknologiatuotteet ja
-palvelut. Tämän segmentin liiketoiminnat ovat omalla alallaan erittäin
kannattavia ja ne tuottavat konsernille positiivista kassavirtaa.

Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli 25,4 miljoonaa euroa, liikevoiton
ollessa 19,4 %. Revenio Group Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oyj:ssä.


Tilaa