Revenio Group Oyj: Tilinpäätöstiedote tammikuu-joulukuu 2017

Report this content

Revenio Group Oyj

Pörssitiedote 15.2.2018 Tilinpäätöstiedote kello 9.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Revenio Group Oyj:n tammi-joulukuun 2017 tilinpäätöstiedotteesta, joka on luettavissa kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä olevasta pdf-tiedostosta ja yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.revenio.fi.

Viimeisen neljänneksen liiketulos ilman kertaluontoisia eriä kasvoi 43 % ja liikevaihto kasvoi 15 %

Lokakuu-joulukuu 2017 lyhyesti, konsernin jatkuvat toiminnot

 • Liikevaihto oli 7,6 (6,6) miljoonaa euroa, kasvua 15,0 %
 • Dollarin heikentyminen vaikutti merkittävästi liikevaihdon kasvuun. Liikevaihdon valuuttakurssien vaikutuksella oikaistu orgaaninen kasvu loka-joulukuussa oli 20,7 % eli 5,7 %-yksikköä raportoitua kasvua vahvempi
 • Liiketulos ilman kertaluontoisia eriä oli 3,1 (2,1) miljoonaa euroa, ollen 40,1 % liikevaihdosta, kasvua 42,8 %. Kertaluontoisilla erillä viitataan Oscaren Medical Oy:n vähemmistöosakkeiden (46,5 %) oston yhteydessä tehtyihin alaskirjauksiin. Järjestelyn jälkeen  Revenio omistaa yhtiön koko osakekannan.
 • Anturimyynti jatkoi kasvuaan ja oli 27,8 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suurempaa
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu 0,22 (0,21)

Tammikuu-joulukuu 2017 lyhyesti, konsernin jatkuvat toiminnot

 • Liikevaihto oli 26,8 (23,4) miljoonaa euroa, kasvua edellisvuodesta 14,3 %
 • Liiketulos ilman kertaluontoisia eriä oli 9,5 (7,1) miljoonaa euroa, ollen 35,5 % liikevaihdosta, kasvua 34,6 %
 • Liikevaihdon valuuttakurssien vaikutuksella oikaistu orgaaninen kasvu oli 17,0 % eli 2,7 %- yksikköä raportoitua liikevaihtoa vahvempi.
 • Anturimyynti kasvoi ja oli 25,8 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suurempaa
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton 0,86 (0,70) euroa
 • Icare HOME:lle myyntilupa Yhdysvaltoihin maaliskuussa
 • Uusi langaton mHOME-mobiilisovellus esiteltiin kesäkuussa
 • Eläinten silmänpaineen mittaukseen tarkoitettu TonoVET Plus esiteltiin kesäkuussa
 • Hallitus ehdottaa 20.3.2018 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että osinkona jaetaan 0,78 euroa/osake

Keskeiset tunnusluvut, jatkuvat toiminnot, MEUR

  1.1-
31.12.
2017
1.1-31.12.
2016
Muutos-
%
1.10-
31.12.
2017
1.10-
31.12.
2016
Muutos-
%
Liikevaihto,
 konserni
26,8 23,4 14,3 7,6 6,6 15,0
Liiketulos,
 konserni
8,1 7,1 15,1 1,7 2,1 -21,6
Liikevaihto,
Terveyste
knologia
26,8 23,4 14,3 7,6 6,6 15,0
Liiketulos,
Terveyste
knologia
10,3 8,6 19,7 2,4 2,6 -6,5
Laimentamaton
tulos/osake
0,86 0,70 23,2 0,22 0,21 6,7
Liiketoiminnan rahavirta 7,9 6,0 30,2      
  31/12/2017 31/12/2016 Muutos, %-:köä      
Omavaraisuus
aste,%
84,0 78,9 5,1      
Nettovelkaan
tumisaste, %
-47,6 -43,8 -3,8      
   

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2018

Liikevaihdon kasvun odotetaan jatkuvan vahvana. Kannattavuuden odotetaan säilyvän hyvällä tasolla suhteellisesti nousevista kasvupanostuksista huolimatta.

Toimitusjohtaja Timo Hildén kommentoi vuotta 2017:

"Vuosi 2017 oli meille vahvan kasvun vuosi, jota tuki markkinaosuuksien kasvu nykymarkkinoillamme sekä meille uusien tärkeiden markkinoiden, kuten Kiina ja Intia, kasvu.  Liikevaihtomme kasvoi 14,3 % ja oli 26,8 miljoonaa euroa. Tähän vaikutti erityisesti myynnin onnistuminen kaikilla keskeisillä markkina-alueilla ja erityisesti myynnin vahva kasvu Yhdysvalloissa. Liiketuloksemme ilman kertaluontoisia eriä puolestaan kasvoi 34,6 % ja oli 9,5 miljoonaa euroa, mikä on 35,5 % liikevaihdosta.

 Vuosi 2017 oli myös maailmanlaajuisesti terveysteknologialle positiivisen kasvun vuosi, vaikkakin toimialan sääntelyssä on tapahtumassa suuria muutoksia. Olemme useiden vuosien ajan panostaneet voimakkaasti omien prosessiemme ja laatujärjestelmämme kehittämiseen, minkä myötä laatukustannuksemme ovat erittäin alhaiset ja ne ovat saavuttaneet maailmanluokan tason. Tästä olemme erityisen ylpeitä.

Uuden sukupolven Icare ic100 -silmänpainemittari on otettu markkinoilla erittäin hyvin vastaan. Tuote on jo lanseerattu lähes kaikille suurille markkinoille ja Kiinassa odotamme saavamme myyntiluvan vuoden 2018 alkupuolella. Tuotetta on myyty jo lähes 10 000 kappaletta.

Icare ic100 on toiminut perustana uudelle eläinten silmänpaineen mittaukseen tarkoitetulle Tonovet Plus -silmänpainemittarille, joka lanseerattiin kesällä 2017. Se on lyhyessä ajassa saanut positiivista huomiota eläinlääkäreiden keskuudessa ympäri maailmaa. Kiinnostusta on lisännyt se, että Tonovet Plus on ainoa tuote markkinoilla, jonka algoritmi perustuu neljällä eri eläinlajilla (koira, kissa, hevonen, kani) tehtyihin kliinisiin mittauksiin. Eläinten silmänpaineen mittaukseen liittyvien tuotteiden myynti on lähes 15 % liikevaihdostamme.

Icare HOME -silmänpainemittari sai pitkän prosessin jälkeen myyntiluvan Yhdysvalloissa alkuvuonna 2017. Merkittävää oli se, että Yhdysvaltojen lääkelupaviranomainen FDA hyväksyi kautta aikojen ensimmäisen kotikäyttöön tarkoitetun oftalmologisen laitteen. Koska oftalmologisia mittalaitteita ei ole aikaisemmin ollut potilaiden käytössä, on meidän saatava sekä lääkärit että potilaat oivaltamaan kotimittauksen tuomat kiistattomat edut glaukooman toteamisessa ja hoidossa. Tämä prosessi vaatii aikaa. Yhdysvalloissa keskityimme vuonna 2017 lähinnä alan merkittävien mielipidevaikuttajien saamiseen Icare HOME:n käyttäjiksi, kliinisten tutkimusten aloittamiseen sekä maan kattavan lääkäriverkoston kehittämiseen. Näillä toimilla luomme pohjan, jonka varaan voimme rakentaa myynnin kasvun.

Lanseerasimme loppukesästä 2017 uuden pilvipohjaisen mHOME-mobiilisovelluksen, jolla Icare HOME -silmänpainemittarista voidaan siirtää mittaustulokset mobiililaitteen välityksellä pilvipalveluun. Tämä tukee ja helpottaa osaltaan silmänpaineen vuorokausivaihteluiden seurantamahdollisuutta varsinkin potilailla, jotka asuvat kaukana hoitolaitoksista. mHomen avulla lääkäri voi antaa myös potilaalle oikeudet silmänpainetulostensa seuraamiseen. Vuoden 2018 aikana tulemme nykyisen liiketoimintamallimme lisäksi lähestymään potilaita myös suoraan tuotteiden helpon saatavuuden varmistamiseksi.

Anturimyynti jatkoi vahvaa kasvuaan ja nousi yli 15 miljoonaan myytyyn anturiin, mikä on lähes 30 %:ia kokonaismyynnistä. Merkittävän kapasiteetin taustalla on vuosia kestänyt kehitystyö automatisoidun anturituotannon tehokkuuden parantamiseksi. Tämänhetkinen kapasiteettimme riittää yli 20 miljoonan anturin vuosituotantoon.

Icaren asema silmänpainemittareiden markkinoilla on erittäin vahva. Ylivoimainen teknologia, maailmanluokan laatu ja vahva brändi yhdistettynä alueellisesti parhaaseen, tehokkaaseen ja motivoituneeseen jakeluorganisaatioon mahdollistaa tuoteportfoliomme laajentamisen joko orgaanisesti tai yritysostojen kautta. Analysoimme huolellisesti molempia vaihtoehtoja ja etenemme ainoastaan, mikäli tarjolla on teknisesti ja taloudellisesti hyvin perusteltavissa olevia vaihtoehtoja.

Uusien terveysteknologian tuotteiden kehitystyöhön liittyy aina riskejä, jotka usein havaitaan vasta laajemmissa kliinisissä mittauksissa, kuten Ventican tapauksessa. Ventican teknologialla oli tutkittu aiemmin vain lapsipotilaita, joilla oli ollut vaihtelevan asteisia astmaoireita, mutta nyt Kroatiassa toteutetussa tutkimuksessamme mitattiin täysin oireettomia ja terveitä koehenkilöitä. Nämä mittaukset johtivat aiemmista poikkeaviin tuloksiin. Poikkeamilla näyttäisi olevan tekemistä unen vaiheen kanssa, minkä vuoksi olemme käynnistäneet uudet tutkimukset Kroatiassa. Alustavia tuloksia tästä tutkimuksesta on odotettavissa alkuvuoden aikana. Samaan aikaan jatkamme tutkimuksia Saksassa, jossa olemme osana Saksan historian laajinta astmatutkimusta.

Hyperspektrikameran kehitystyö on edennyt suunnitelmiemme mukaisesti. Kaupallisen mallin teollinen muotoilu on saatu valmiiksi ja tavoitteenamme on saada tuote vuoden 2018 loppuun mennessä siihen vaiheeseen, että voimme jättää myyntilupahakemuksen Euroopassa (CE-merkki) ja käynnistää kliinisiä kokeita.

Olen hyvin kiitollinen henkilökuntamme jokapäiväisestä työpanoksesta ja sitoutumisesta yhteisiin tavoitteisiimme. Meillä on huipputiimi ja meille hakeutuu omien alojensa huipputekijöitä. Osakkeenomistajamme antoivat arvionsa työstämme valitsemalla meidät vuoden 2017 parhaaksi keskisuureksi pörssiyhtiöksi. Tästä olemme todella kiitollisia ja ylpeitä. Lämmin kiitokseni kuluneesta vuodesta myös kaikille yhteistyökumppaneillemme ja alihankkijoillemme. Tästä on hyvä jatkaa yhdessä eteenpäin."

Puhelinkonferessi

Analyytikoille, sijoittajille ja medialle järjestetään englanninkielinen puhelinkonferenssi samana päivänä klo 15.00 alkaen. Puhelinkonferenssiin, jonka aikana voi esittää kysymyksiä, voi osallistua soittamalla seuraaviin numeroihin osallistujakoodilla 172809:

Suomi: +358 (0)9 7479 0360
Ruotsi: +46 (0)8 5033 6573
Iso-Britannia: +44 (0) 330 336 9104
Yhdysvallat: +1 323-794-2558

Audiocast

Toimitusjohtaja Timo Hildénin esitystä voi seurata myös reaaliaikaisena verkkolähetyksenä (audiocast) osoitteessa www.revenio.fi/sijoittajat klo 15.00 alkaen. Esitys julkaistaan tallenteena klo 20.00 mennessä samassa osoitteessa.

Revenio Group Oyj
Hallitus
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Timo Hildén, tel. 040 580 4774
timo.hilden@revenio.fi
www.revenio.fi

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.revenio.fi

Revenio-konserni lyhyesti

Revenio on kansainvälisillä markkinoilla toimiva suomalainen terveysteknologiakonserni, jonka maailmanlaajuinen menestys perustuu vahvasti patentoituun silmänpaineen mittausteknologiaan. Revenio-konserniin kuuluvat Icare Finland Oy, Revenio Research Oy sekä Oscare Medical Oy. Revenion liiketoimintojen yhteisenä nimittäjänä on seulonta, seuranta ja maailmanlaajuinen tarve terveydenhuollon kustannussäästöhin ennaltaehkäisevän terveydenhuollon kautta. Revenio tavoittelee terveysteknologiassa voimakasta kasvua. Revenion tavoitteena on kehittää entistä tehokkaampia ja helposti käyttöönotettavia menetelmiä tunnistaa kansanterveydellisesti merkittäviä sairauksia jo niiden alkuvaiheessa. Revenion seulontateknologioiden fokuksessa ovat glaukooman, osteoporoosin, ihosyövän ja astman tunnistaminen ja niiden hoitoprosessin aikainen mittaaminen.

Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2017 oli 26.8 miljoonaa euroa, liikevoiton ollessa 35.5 % jatkuvista toiminnoista. Revenio Group Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oyj:ssä.