Revenio Group Oyj: UUDEN TOIMIALAJAON MUKAISET VERTAILUTIEDOT VUODEN 2011 ALUSTA LUKIEN

Revenio Group Oyj  Pörssitiedote 7.2.2013 klo 17.00
REVENIO GROUPIN UUDEN TOIMIALAJAON MUKAISET VERTAILUTIEDOT VUODEN 2011 ALUSTA
LUKIEN

Revenio Group Oyj on julkistanut 22.10.2012 siirtyvänsä 1.12.2012 alkaen
toimintamalliin, jossa konsernin liiketoiminnot jaetaan kahteen raportoitavaan
segmenttiin: Revenio Terveysteknologia ja Revenio Teknologia- ja Palvelut.
Lisäksi yhtiö on päättänyt 18.12.2012 luopua Done Logistics Oy:n
liiketoiminnasta ja luokitellut tämän liiketoiminnan raportoinnissaan
lopetettavaksi toiminnoksi.

Alla on on esitetty tämän uuden toimialajaon mukaiset vertailukelpoiset tiedot
vuoden 2011 alusta lukien huomioiden Done Logistics Oy:n luokittelu
lopetettavaksi toiminnoksi. Segmenttijaolla on vaikutusta myös emoyhtiön kulujen
kohdistumiseen segmenteille.

Liikevaihto, liikevoitto ja liikevoittoprosentti vuoden 2012 aikana:

Liikevaihto        1-3/2012   1-6/2012   1-9/2012

Milj. Euroa
---------------------------------------------------------


Revenio Terveysteknologia    2,6     5,2     7,8Revenio Teknologia- ja

Palvelut             3,2     6,4     9,9Yhteensä            5,8     11,6     17,7Lopetetut toiminnot       1,9     2,4     2,9Konserni yhteensä        7,7     14,0     20,6

Liikevoitto        1-3/2012   1-6/2012   1-9/2012

Milj. Euroa
---------------------------------------------------------


Revenio Terveysteknologia    1,2     2,2     3,3Revenio Teknologia- ja

Palvelut             0,3     0,5     1,0Emoyhtiön kulut        -0,3     -0,5     -0,7Yhteensä            1,2     2,2     3,5Lopetetut toiminnot      -0,7     -2,3     -2,5Konserni yhteensä        0,4     -0,1     1,0

Liikevoitto-%       1-3/2012   1-6/2012   1-9/2012
---------------------------------------------------------


Revenio Terveysteknologia    45      42      42Revenio Teknologia- ja

Palvelut              10      7      10

Konserni yhteensä         5      -1      5Liikevaihto, liikevoitto ja liikevoittoprosentti vuoden 2011 aikana:

Liikevaihto        1-3/2011   1-6/2011   1-9/2011   1-12/2011

Milj. Euroa
---------------------------------------------------------------------


Revenio Terveysteknologia    2,3     4,4     6,3      8,9Revenio Teknologia- ja

Palvelut             3,4     6,8     9,5     12,5Yhteensä            5,7     11,2     15,8     21,4Lopetetut toiminnot       3,2     5,1     8,7     11,9Konserni yhteensä        8,8     16,3     24,5     33,3

Liikevoitto        1-3/2011   1-6/2011   1-9/2011   1-12/2011

Milj. Euroa
---------------------------------------------------------------------


Revenio Terveysteknologia    0,9     1,7     2,4      3,4Revenio Teknologia- ja

Palvelut             0,2     0,4     0,7      0,8Emoyhtiön kulut        -0,2     -0,4     -0,6     -0,9Yhteensä            0,9     1,8     2,4      3,4Lopetetut toiminnot       0,1     0,4     1,0      0,1Konserni yhteensä        1,0     2,1     3,4      3,4

Liikevoitto-%       1-3/2011   1-6/2011   1-9/2011   1-12/2011
---------------------------------------------------------------------


Revenio Terveysteknologia    41      39      38      39Revenio Teknologia- ja

Palvelut              5      7      7       6

Konserni yhteensä        12      13      14      10Liikevaihto, liikevoitto ja liikevoittoprosentti kvartaaleittain vuoden 2012
aikana:

Liikevaihto Kvartaaleittain  1-3/2012   4-6/2012   7-9/2012

Milj. Euroa
-------------------------------------------------------------


Revenio Terveysteknologia      2,6     2,6     2,6Revenio Teknologia- ja

Palvelut               3,2     3,2     3,5Yhteensä              5,8     5,8     6,1Lopetetut toiminnot         1,9     0,5     0,5Konserni yhteensä          7,7     6,3     6,6

Liikevoitto Kvartaaleittain  1-3/2012   4-6/2012   7-9/2012

Milj. Euroa
-------------------------------------------------------------


Revenio Terveysteknologia      1,2     1,0     1,1Revenio Teknologia- ja

Palvelut               0,3     0,2     0,5Emoyhtiön kulut          -0,3     -0,2     -0,2Yhteensä              1,2     1,0     1,4Lopetetut toiminnot        -0,7     -1,5     -0,3Konserni yhteensä          0,4     -0,5     1,1

Liikevoitto-% Kvartaaleittain 1-3/2012   4-6/2012   7-9/2012
-------------------------------------------------------------


Revenio Terveysteknologia      45      40      41Revenio Teknologia- ja

Palvelut                10      6      14

Konserni yhteensä           5      -9      15Liikevaihto, liikevoitto ja liikevoittoprosentti kvartaaleittain vuoden 2011
aikana:

Liikevaihto kvartaaleittain  1-3/2011   4-6/2011   7-9/2011   10-12/2011

Milj. Euroa
--------------------------------------------------------------------------


Revenio Terveysteknologia      2,3     2,2     1,9      2,5Revenio Teknologia- ja

Palvelut               3,4     3,4     2,8      2,9Yhteensä              5,7     5,6     4,7      5,4Lopetetut toiminnot         3,2     2,9     2,5      3,3Konserni yhteensä          8,9     8,5     7,2      8,7

Liikevoitto kvartaaleittain  1-3/2011   4-6/2011   7-9/2011   10-12/2011

Milj. Euroa
--------------------------------------------------------------------------


Revenio Terveysteknologia      0,9     0,8     0,7      1,1Revenio Teknologia- ja

Palvelut               0,2     0,3     0,2      0,1Emoyhtiön kulut          -0,2     -0,2     -0,2      -0,2Yhteensä              0,9     0,9     0,7      1,0Lopetetut toiminnot         0,1     0,3     0,6      -0,9Konserni yhteensä          1,0     1,2     1,3      0,0

Liikevoitto-% Kvartaaleittain 1-3/2011   4-6/2011   7-9/2011   10-12/2011
--------------------------------------------------------------------------


Revenio Terveysteknologia      41      36      35       44Revenio Teknologia- ja

Palvelut                5      8      8       4

Konserni yhteensä          12      14      18       0Henkilöstö toimialoittain vuoden 2012 aikana:

HENKILÖSTÖ TOIMIALOITTAIN, 1-3/2012   1-6/2012   1-9/2012

KESKIMÄÄRIN
----------------------------------------------------------


Revenio Terveysteknologia     13      13      13Revenio Teknologia- ja

Palvelut              186     192     181Emoyhtiö              4      4      4Yhteensä             203     209     198Lopetettavat toiminnot      48      44      28Henkilöstö toimialoittain vuoden 2011 aikana:

HENKILÖSTÖ TOIMIALOITTAIN, 1-3/2011   1-6/2011   1-9/2011   1-12/2011

KESKIMÄÄRIN
----------------------------------------------------------------------


Revenio Terveysteknologia     12      12      12      13Revenio Teknologia- ja

Palvelut              215     190     181      184Emoyhtiö               4      4      4       4Yhteensä              231     206     197      201Lopetettavat toiminnot      45      46      47      47Revenio Group Oyj

Olli-Pekka Salovaara

ToimitusjohtajaLisätietoja:

Toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara, gsm 040-567 5520

olli-pekka.salovaara@revenio.fi

http://www.revenio.fiJAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki

Finanssivalvonta

Keskeiset tiedotusvälineet

www.revenio.fiRevenio Group Oyj on NASDAQ OMX Helsingissä noteerattu suomalaisen
monialakonserni Revenion emoyhtiö. Revenio Group Oyj:n tytäryrityksille on
yhteistä korkealaatuinen suomalainen erityisosaaminen ja vientiin perustuva
liiketoiminta.

Revenio-konserni muodostuu kuudesta itsenäisesti liiketoimintaa harjoittavasta
yhtiöstä, jotka muodostavat kaksi liiketoimintasegmenttiä. Tytäryhtiöt ovat Done
Logistics Oy, Done Software Solutions Oy, Icare Finland Oy, Boomeranger Boats
Oy, FLS Finland Oy ja Midas Touch Oy.
Tilaa